WAGNER, Roland. Überlegungen zu einem Fach Bilinguismus in der Ausbildung von FremdsprachenlehrerInnen. Bruenner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache, Brno: Masarykova univerzita, 2008, roč. 1, 1/2, s. 80-91. ISSN 1803-4411.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Überlegungen zu einem Fach Bilinguismus in der Ausbildung von FremdsprachenlehrerInnen
Název česky Některé úvahy k předmětu Bilingvismus v přípravě učitelů cizích jazyků
Název anglicky Remarks on the meaning of a course in bilingualism for preparing foreign language teachers
Autoři WAGNER, Roland.
Vydání Bruenner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache, Brno, Masarykova univerzita, 2008, 1803-4411.
Další údaje
Originální jazyk němčina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova anglicky bilingualism; curricula; foreign language teachin; German as a foreign laguage
Štítky bilingualism, curricula, foreign language teachin
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Roland Anton Wagner, M.A., Ph.D., učo 56270. Změněno: 24. 7. 2009 10:50.
Anotace
Der Artikel entstand im Zuge eines Projekts des Fonds zur Entwicklung der Lehre an den Hochschulen (FRVŠ), dessen Ziel es war, den an der Pädagogischen Fakultät der Masaryk-Universität angebotenen Kurs Bilinguismus zu aktualisieren. Der Autor geht in dem Artikel der Frage nach, inwieweit ein solcher Kurs einen Beitrag für die Ausbildung zukünftiger Fremdsprachenlehrer leisten könnte. Es werden vier Bereiche identifiziert, in denen Kenntnisse aus der Bilinguismusforschung für Fremdsprachenlehrer nützlich sein könnten: (1) Akzeptanz von Mehrsprachigkeit als natürlich, (2) Gebundenheit jeder Sprache an einen gesellschaftlichen Verwendungskontext, (3) Zusammenhang von Sprache und Identität der Sprecher, (4) Einfluss von Sprachattitüden auf die Verwendung und Aneignung der jeweiligen Sprache.
Anotace česky
Článek vznikl v průběhu řešení projektu FRVŠ k inovaci studijního předmětu Bilingvismus na PdF MU. Autor se v něm zamýšlí nad tím, čím by mohl takový předmět přispívat ke zvýšení učitelské kvalifikace studentů cizích jazyků. Jsou identifikovány čtyři hlavní oblasti, v kterých mohou pro učitele být znalosti z bádání o bilingvismu užitečné: (1) akceptance vícejazyčnosti jako přirozený jev, (2) vázanost jazyka na společenskou sféru jeho užívání, (3) souvislost mezi jazykem a osobní identitou mluvčího a (4) silný vliv jazykových postojů na užívání a osvojování si příslušného jazyka.
Anotace anglicky
The article was written while working on a project supported by the Fond for Developing Higher Education (FRVŠ). The aim of the project was to revise and update the course Bilingualism offered at the Pedagogical Faculty of the Masaryk University to students on study programs for teachers of foreign languages. In the article, the author considers possible additional qualifications which students could gain from research on bilingualism. Three areas are identified: (1) Acceptance of bilingualism as natural, (2) relatedness of language use to certain social domains, (3) interconnection between language and personal identity and (4) the influence of language attitudes on acquisition and use of a certain language.
VytisknoutZobrazeno: 20. 2. 2020 12:07