BAZALOVÁ, Barbora. Proces osvojování jazyka u dětí s poruchami autistického spektra. In zdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 1. vyd. Brno: Paido, 2008. s. 19 - 29, 143 s. ISBN 978-80-7315-167-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Proces osvojování jazyka u dětí s poruchami autistického spektra.
Název anglicky The Process of Language Acquisition in Children with Autism Spectrum Disorder.
Autoři BAZALOVÁ, Barbora (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, zdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, od s. 19 - 29, 143 s. 2008.
Nakladatel Paido
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/08:00027446
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-7315-167-6
Klíčová slova anglicky special educational needs; Framework Educational Programme for Basic Education; inclusive education; integrative education; Autism Spectrum Disorder; language
Štítky Autism Spectrum Disorder, inclusive education, integrative education, Language, special educational needs
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: doc. PhDr. Mgr. Barbora Bazalová, Ph.D., učo 11544. Změněno: 15. 2. 2016 23:04.
Anotace
Tento příspěvek se zaměřuje na osvojování jazyka u dětí s poruchami autistického spektra. V první části je popsána komunikace této specifické skupiny dětí, další část je zaměřena na jejich řeč v některých jazykových rovinách. Dále je popsána metoda intermodálního preferenčního sledování (IPL). Jsou zmíněny výzkumy zahraničních odborníků. V poslední části je popsána regrese osvojeného jazyka u jednotlivých poruch. Jsou uvedeny odkazy na převážně zahraniční literární zdroje.
Anotace anglicky
This article focuses on language acquisition in children with autism spectrum disorder. In its first part, communication of children from this specific group is described. The next part focuses on their speech in some language areas such as pragmatics, syntax, phonology. Intermodal Preferential Looking (IPL) is described. Research completed by some experts from abroad is mentioned. The way that previously acquired language regresses in specific diseases and disorders is described. There are references, mainly from abroad, at the end of this paper.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 28. 2. 2020 05:06