POSPÍŠIL, Petr, Lumír KONEČNÝ, Martina TARASOVÁ, Pavel VANK, Hana SROVNALOVÁ, Irena REKTOROVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. PROGRESE AUTONOMNÍCH DYSFUNKCÍ V PRŮBĚHU PARKINSONOVY NEMOCI. In Optimální působení tělesné zátěže. Hradec Králové: GAUDEAMUS při Univerzitě Hradec Králové, 2008. s. 98-105, 8 s. 858. ISBN 978-80-7041-994-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název PROGRESE AUTONOMNÍCH DYSFUNKCÍ V PRŮBĚHU PARKINSONOVY NEMOCI
Název česky PROGRESE AUTONOMNÍCH DYSFUNKCÍ V PRŮBĚHU PARKINSONOVY NEMOCI
Název anglicky PROGRESION OF AUTONOMIC DYSFUNCTION PROGRESSION IN THE COURSE OF PARKINSONS DISEASE
Autoři POSPÍŠIL, Petr (203 Česká republika), Lumír KONEČNÝ (203 Česká republika), Martina TARASOVÁ (203 Česká republika), Pavel VANK (203 Česká republika), Hana SROVNALOVÁ (203 Česká republika), Irena REKTOROVÁ (203 Česká republika) a Jarmila SIEGELOVÁ (203 Česká republika, garant).
Vydání Hradec Králové, Optimální působení tělesné zátěže, od s. 98-105, 8 s. 858, 2008.
Nakladatel GAUDEAMUS při Univerzitě Hradec Králové
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 3.2 Clinical medicine
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14110/08:00027466
Organizační jednotka Lékařská fakulta
ISBN 978-80-7041-994-6
Klíčová slova anglicky Parkinsons disease; autonomic dysfunction; heart rate variability; UPDRS; Hoehn & Yahr score; metronome paced breathing; rehabilitation
Štítky autonomic dysfunction, heart rate variability, Hoehn & Yahr score, metronome paced breathing, Parkinsons disease, rehabilitation, UPDRS
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc., učo 2067. Změněno: 15. 6. 2009 13:07.
Anotace
Metodika exaktního kvantitativního hodnocení autonomních dysfunkcí u idiopatické Parkinsonovy nemoci (PD) vhodná pro denní klinické využití nebyla dosud vyvinuta. Cílem této práce bylo hodnocení autonomní kardiovaskulární regulace u pacientů s PD v mírném a pokročilém stádiu krátkodobým vyšetřením HRV. Do předkládané studie bylo zařazeno 25 pacientů s PD, kteří absolvovali vyšetření HRV vleže na zádech s metronomem určovaným rytmem dýchání f = 0,33 Hz. Hodnoceny byly následující parametry spektrální analýzy HRV: celkový výkon (TP; ms2), nízkofrekvenční výkon (0,04-0,14 Hz; Power LF; ms2), vysokofrekvenční výkon (0,15-0,4 Hz; Power HF; ms2) a poměr Power LF / Power HF (LF/HF). Výsledky ukazují statisticky signifikantní snížení TP (438 vs. 123 ms2), Power LF (132 vs. 40 ms2), Power HF (251 vs. 47 ms2) v souboru pacientů s vyšším průměrným H&Y (2,3 vs. 1,3; T test). Změna poměru LF/HF nebyla statisticky významná. Krátkodobé vyšetření HRV a jeho spektrální analýza splňuje kritéria objektivity, reprodukovatelnosti, reliability a validity. U souboru pacientů v pokročilém stádiu onemocnění PN (H&Y = 2,3) jsme ve srovnání se souborem pacientů v mírném stádiu PN (H&Y = 1,3) prokázali větší poruchu autonomní regulace činnosti srdce. Vyšetření HRV je dostatečně senzitivní k použití pro srovnání rozdílu autonomní dysfunkce korespondující se změnou postižení hodnoceného dle H&Y skóre o 1 stupeň.
Anotace anglicky
Exact quantitative evaluation method of autonomic dysfunction in Parkinsons disease (PD) for everyday clinical use has not been developed yet. The aim of this study was to evaluate autonomic cardiovascular regulation in mild and advanced stages of PD with the use of heart rate variability (HRV) examination. 25 patients entered the study and absolved short term HRV examination in supine position with metronome paced breathing f = 0.33 Hz. Following parameters of power spectral analysis were evaluated: Total Power (TP; ms2), Low Frequency Power (0.04-0.14 Hz; Power LF; ms2), High Frequency Power (0.15-0.4 Hz; Power HF; ms2) and Ratio Power LF / Power HF (LF/HF). The results show statistically significant decrease of TP (438 vs. 123 ms2), Power LF (132 vs. 40 ms2) and Power HF (251 vs. 47 ms2) in the group of patients with higher mean H&Y (1.3 vs. 2.3; T test). The change of LF/HF was not statistically significant. The short term examination of heart rate variability fulfils criteria for test objectivity, reproducibility, reliability and validity. We proved higher impairment of autonomic cardiovascular regulation in the group of PD patients with advanced PD (H&Y = 2.3) than in mild PD (H&Y = 1.3). Short term HRV examination is also sensitive enough to be used for comparison of difference of autonomic dysfunction corresponding to the change of 1 grade in H&Y score.
Návaznosti
MSM0021622402, záměrNázev: Časná diagnostika a léčba kardiovaskulárních chorob
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 16. 10. 2019 07:03