VAŠEČKA, Michal. Relation of the majority people to the Roma. In In: Vašečka, Michal - Jurásková, Martina - Nicholson, Tom (eds): Čačipen pal o Roma. A Global Report on Roma in Slovakia. 1. vydání. Bratislava: Institute for Public Affairs, 2003. s. 227 - 236. Global reports. ISBN 80-88935-46-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Relation of the majority people to the Roma.
Název česky Vztahy majoritní populace k Romům.
Autoři VAŠEČKA, Michal (703 Slovensko, garant).
Vydání 1. vydání. Bratislava, In: Vašečka, Michal - Jurásková, Martina - Nicholson, Tom (eds): Čačipen pal o Roma. A Global Report on Roma in Slovakia. od s. 227 - 236, 10 s. Global reports, 2003.
Nakladatel Institute for Public Affairs
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50000 5. Social Sciences
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
ISBN 80-88935-46-6
Klíčová slova anglicky public opinion; social distance; prejudice; stereotypes; relationships; anti-discriminatory attitudes; empathy; interethnic conflict; types and stages of conflicts
Štítky anti-discriminatory attitudes, Empathy, Interethnic conflict, prejudice, public opinion, relationships, social distance, stereotypes
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: PhDr. Michal Vašečka, Ph.D., učo 6679. Změněno: 22. 1. 2009 05:35.
Anotace
This chapter of the Global report on Roma in Slovakia analyses the relationship of the majority population to the Roma in Slovakia, reflecting the results of public opinion polls. The author examines the considerable social gulf between the majority population and the Roma, and explains how these prejudices arose. The author analyzes the results of public opinion polls in explaining the social gap between the majority and the Roma, criticizes misleading studies of social distance, and examines perceptions of the social standing of the Roma in Slovakia. In conclusion, the author warns of a rise in tension between the majority and the Roma, and evaluates the danger of ethnic conflict as social chasms continue to deepen.
Anotace česky
Kapitola sa zaoberá vzťahom majoritnej populácie na Slovensku k rómskej menšine, a to tak v teoretickej rovine, ako aj v rovine analytickej, pričom reflektuje výskumy verejnej mienky. Autor sa v úvode zameriava na teoretickú analýzu vysokého sociálneho dištancu majoritného obyvateľstva voči Rómom a ponúka viaceré vysvetlenia vzniku predsudkov. Kapitola sa zároveň zaoberá socio-kultúrnym pozadím európskeho etnocentrizmu, ktorý ovplyvňuje vzťah majority k Rómom. Autor v ďalšej časti kapitoly analyzuje výsledky výskumov verejnej mienky skúmajúcich sociálny dištanc majority voči Rómom, podrobuje kritike nedostatočné a zavádzajúce metodologické skúmanie sociálnej vzdialenosti a nakoniec skúma percepciu spoločenského postavenia Rómov na Slovensku. V závere kapitoly autor upozorňuje na nebezpečenstvá vysokej miery napätia majority voči Rómom; nebezpečenstvo potenciálneho interetnického konfliktu analyzuje cez horizontalizáciu vertikálnych etnických štruktúr.
Návaznosti
MSM 142300001, záměrNázev: Etnika, minority a marginalizované skupiny v ČR (Akronym: MAMIET)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Etnika, minority a marginalizované skupiny v ČR
VytisknoutZobrazeno: 26. 9. 2023 18:46