Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. KONEČNÝ, Štěpán. Differences in representing the environment of the internet for adolescents. 1th EARA Conference, Torino, 2008.
 2. 2007

 3. DOUŠKOVÁ, Dagmar, Alena ŠPANOVÁ a Bohuslav RITTICH. Identifikace a stanovení příbuznosti kmenů bakterií druhu Bifidobacterium longum pomocí metod molekulární diagnostiky. In XI. Setkání biochemiků a molekulárních biologů. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 48-48. ISBN 978-80-210-4234-6.
 4. KONEČNÝ, Štěpán a David ŠMAHEL. Lidé na internetu: jaké jsou možné zisky a rizika? In Heller, D.; Mertin, V.; Sobotková, I. (ed.). Psychologické dny 2006 : Prožívání sebe a měnícího se světa : sborník příspěvků z konference 24. Psychologické dny, Olomouc 2006. Olomouc: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, katedra psychologie ve spolupráci s Českomoravskou psychologickou společností, 2007. s. 10-16, 6 s. ISBN 978-80-7308-185-0.
 5. MORAVČÍKOVÁ, Zuzana. Rodina z pohľadu antropológie občianskej spoločnosti. In Slovenská antropológia (buletin Slovenskej antropologickej spoločnosti pri SAV). Bratislava: Vydavateľstvo STU, 2007. s. 107 - 110. ISSN 1336-5827.
 6. VESELÁ, Jana. THE INFLUENCE OF TEACHING SKILLES OF A FORM TEACHER ON THE CLASSROOM. In Řehulka, Evžen. ŘEHULKA, Evžen. School and Health 21(2). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 397-402. ISBN 978-80-7315-138-6.
 7. 2006

 8. ŠMAHEL, David. Czech adolescents' partnership relations and sexuality in the Internet environment. San Francisco: Society for Research on Adolescence, 2006. Poster na konferenci: Biennial Meeting 2006.
 9. MACEK, Petr a Lenka LACINOVÁ. Výzkum vztahů v adolescenci: minulost a současnost. In P. Macek, L. Lacinová (Eds.). Vztahy v dospívání. Brno: Barrister & Principal, 2006. s. 11-24. Psychologie. ISBN 80-7364-034-1.
 10. JEŽEK, Stanislav. Vztahy s dospělými mimo rodinu. In Macek, P., Lacinová, L. (Eds.). Vztahy v dospívání. Brno: Barrister & Principal, 2006. s. 81 - 98. Psychologie. ISBN 80-7364-034-1.
 11. MACEK, Petr a Zuzana ŠTEFÁNKOVÁ. Vztahy s rodiči a jejich souvislosti s citovou vazbou. In P. Macek, L. Lacinová (Eds.). Vztahy v dospívání. Brno: Barrister & Principal, 2006. s. 25 - 40. Psychologie. ISBN 80-7364-034-1.
 12. 2005

 13. DIVÍNOVÁ, Radana. Cybersex as the Form of the Internet Communication: Motivation of the Users. In Cyberspace 2004: Normative Framework. Brno: Masarykova univerzita v Brne, 2005. s. 149-154. ISBN 80-210-3690-7.
 14. TOMÁŠEK, Marcel. Singles. Listy. Olomouc: Občanský dialog, 2005, roč. 2005, č. 4, s. 18-20. ISSN 1210-1222.
 15. 2003

 16. VAŠEČKA, Michal. Relation of the majority people to the Roma. In In: Vašečka, Michal - Jurásková, Martina - Nicholson, Tom (eds): Čačipen pal o Roma. A Global Report on Roma in Slovakia. 1. vydání. Bratislava: Institute for Public Affairs, 2003. s. 227 - 236. Global reports. ISBN 80-88935-46-6.
 17. 2002

 18. RABUŠICOVÁ, Milada, Vlastimil ČIHÁČEK, Kateřina EMMEROVÁ a Klára ŠEĎOVÁ. Vztahy školy a rodiny: analýza současné situace. In Výzkum školy a učitele, 10. konference ČAPV. Praha: Univerzita Karlova, 2002. s. 119 - 120. ISBN 80-7290-089-7.
 19. 2001

 20. VYBÍRAL, Zbyněk. Mění se psychika lidí v éře internetu? Psychologie dnes. Praha: Portál, 2001, roč. 7, č. 3, s. 16-19. ISSN 1211-5886.
 21. 2000

 22. NOVOTNÝ, Petr. Středoškolský student ve školní třídě. In Výchova a práva dítěte na prahu tisíciletí. první. Brno: Česká pedagogická společnost - Konvoj, 2000. s. 118-120. ISBN 80-85615-92-4.
 23. 1997

 24. POL, Milan a Milada RABUŠICOVÁ. Rozvoj vztahů školy a rodiny: několik zahraničních inspirací. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Brněnská univerzita, 1997, U2, U2, s. 5-34, 29 s. ISSN 80-210-1753-8.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 5. 2023 12:49