JANKO, Tomáš. Učebnice jako kurikulární projekt: vizuální prvky v učebnicích zeměpisu - disertační projekt. In Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů. 2008.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Učebnice jako kurikulární projekt: vizuální prvky v učebnicích zeměpisu - disertační projekt
Název anglicky Textbooks as curriculum project: visual elements in geography textbooks - thesis
Autoři JANKO, Tomáš.
Vydání Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů, 2008.
Další údaje
Typ výsledku Konferenční abstrakt
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova anglicky textbook; visual elements; terminology; categorial system; pupils
Štítky categorial system, Pupils, Terminology, textbook, visual elements
Změnil Změnil: Mgr. Tomáš Janko, Ph.D., učo 104778. Změněno: 26. 1. 2009 12:34.
Anotace
Vizuální prvky tvoří jednu z hlavních komponent učebnice. Mají vliv na učení se a porozumění novým informacím v textu. Autor v příspěvku představuje svůj disertační projekt týkající se této problematiky. V rámci projektu má být ujasněna terminologie související s problematikou vizuálních prvků v učebnicích, navržen kategoriální systém vizuálních prvků v učebnicích. V návaznosti na to, bude empirickým výzkumem zjišťováno, jak žáci hodnotí používané učebnice zeměpisu z hlediska vizuálních prvků. Za tímto účelem budou použity následující metody: kvantitativní i kvalitativní obsahová analýza, pozorování, expertní šetření, rozhovor, dotazník.
Anotace anglicky
Visual elements represent one of the main textbook components. They influence learning and comprehension of informations depicted in text. In the paper author presents his thesis that deals with visual elements in geography textbook issue. Main aims of authors thesis are to clarify terminology associated with visual elements in geopraphy textbooks, to modify geography textbook visual elements categorial system. Within the context of issue will be analyzed, how do the pupils evaluate used geography textbooks from the visual elements point of view. Following methods will be used: quantitative analysis, qualitative analysis, observation, interview with experts, interview, questionnaire.
VytisknoutZobrazeno: 4. 7. 2022 15:42