KOHOUTEK, Rudolf. Patopsychologie a psychopatologie pro pedagogy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, 260 s. Spisy Pedagogické fakulty MU svazek č. 107. ISBN 978-80-210-4434-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Patopsychologie a psychopatologie pro pedagogy
Název anglicky Pathopsychology and Psychopathology for Pedagogues
Autoři KOHOUTEK, Rudolf.
Vydání 1. vyd. Brno, 260 s. Spisy Pedagogické fakulty MU svazek č. 107, 2007.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-4434-0
Klíčová slova anglicky pathopsychology; psychopathology; normal personality; anormal personality; behaviour difficulties; behaviour disorders
Štítky anormal personality, behaviour difficulties, behaviour disorders, Munipress, Normal personality, pathopsychology, psychopathology
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368. Změněno: 17. 9. 2010 09:56.
Anotace
Patopsychologie je základní psychologická věda, která se zabývá méně závažnými psychickými akcentacemi a také konflikty, stresy a frustracemi a jejich vlivem na chování a prožívání. Publikace charakterizuje nejprve normální a zdravou psychiku a osobnost a poté anormativní a patologické chování a prožívání. Zvláštní pozornost věnuje dificilitám jako závadám chování a prožívání, které jsou předstupněm vážných psychopatologických poruch. Na závěr autor popisuje diagnostické metody identifikace závad a poruch a zabývá se jejich prevencí a terapií.
Anotace anglicky
Pathopsychology is a basic psychological discipline dealing with less serious psychic disorders and difficulties and also conflicts, stress and frustrations and their influence on behaviour. The publication first charakterizes normal and healthy psyche and personality and then anormative and patological behaviour and perception. Special attention is devoted to difficulties such as behaviour and experiencing, which precede serious psychopathologic disturbances. Diagnostic methods of identification on disorders and disturbances are presented and prevention and therapy is discussed.
Návaznosti
MSM0021622421, záměrNázev: Škola a zdraví pro 21. století
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Škola a zdraví pro 21. století
VytisknoutZobrazeno: 18. 6. 2024 06:56