PAŘÍZKOVÁ, Ivana. Kontrola rozpočtového hospodaření USC a porušení rozpočtové kázně. In Dny práva - 2008 - Days of Law. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 270-276. ISBN 978-80-210-4733-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Kontrola rozpočtového hospodaření USC a porušení rozpočtové kázně
Název anglicky Financial management control of local government units and violation of budgetary discipline
Autoři PAŘÍZKOVÁ, Ivana (203 Česká republika, garant).
Vydání 1. vyd. Brno, Dny práva - 2008 - Days of Law, od s. 270-276, 7 s. 2008.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14220/08:00034895
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-210-4733-4
Klíčová slova anglicky Control; surveillance; supervision; management of local government units; a breach of budgetary discipline; review management; internal control; external control
Štítky Control, external control, internal control, review management, supervision, surveillance
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnila: Mgr. Marie Zejdová, učo 2159. Změněno: 2. 4. 2010 12:43.
Anotace
Příspěvek nastiňuje problematiku kontroly rozpočtového hospodaření územních samosprávných celků a zaměřuje se také na porušení rozpočtové kázně. Současně je pojednáno o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. O kontrole je pojednáno jednak jako o systému vnitřní kontroly, ale i o vnější kontrole ze strany ÚFO.
Anotace anglicky
Paper outlines issues of financial management control local government units and focuses on the review of the economy. At the same time, discussed the review of the management of regional and local authorities and voluntary municipalities. The control is discussed both as the internal control system, but also the external control of the UFO.
VytisknoutZobrazeno: 19. 6. 2024 09:41