HLADKÁ, Zdeňka. Milá Jano, Jájo, Janičko... Materiál pro výzkum rodných jmen a hypokoristik. (Material for the research of personal names and hypocoristics.). Čornejová, Michaela - Kosek, Pavel (eds.). In Jazyk a jeho proměny. Prof. Janě Pleskalové k životnímu jubileu. Brno: Host, 2008. p. 54-63. ISBN 978-80-7294-301-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Milá Jano, Jájo, Janičko... Materiál pro výzkum rodných jmen a hypokoristik.
Name (in English) Material for the research of personal names and hypocoristics.
Authors HLADKÁ, Zdeňka (203 Czech Republic, guarantor).
Čornejová, Michaela - Kosek, Pavel (eds.).
Edition Brno, Jazyk a jeho proměny. Prof. Janě Pleskalové k životnímu jubileu. p. 54-63, 10 pp. 2008.
Publisher Host
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/08:00034975
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-7294-301-2
Keywords in English hypocoristics; personal names; Czech; corpus
Tags corpus, Czech, hypocoristics, personal names
Changed by Changed by: doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr., učo 633. Changed: 9/2/2009 16:35.
Abstract
Studie prezentuje registr rodných jmen a hypokoristik, který byl vytvořen v ÚČJ FF MU v Brně excerpcí Korpusu soukromé korespondence. Registr obsahuje cca 1500 lemmat zastupujících cca 12 100 konkrétních korpusových realizací.
Abstract (in English)
The study presents a register of personal names and hypocoristics created at the Department of Czech Language (Faculty of Arts, Masaryk University, Brno) by an excerption of the Corpus of Private Correspondence. the register contains ca. 1,500 lemmas representing ca. 12,100 concrete corpus realizations.
PrintDisplayed: 26/10/2021 11:45