DANĚK, Petr. Nerovnoměrný rozvoj světa: kolonialismus, neokolonialismus a diskurz rozvoje (Uneven Development: Colonialism, Neo-colonialism, and Discourse of Development). In Stát, prostor, politika. Vybrané otázky politické geografie. Praha: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2000. p. 28-58. ISBN 80-238-5566-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Nerovnoměrný rozvoj světa: kolonialismus, neokolonialismus a diskurz rozvoje
Name (in English) Uneven Development: Colonialism, Neo-colonialism, and Discourse of Development
Authors DANĚK, Petr.
Edition Praha, Stát, prostor, politika. Vybrané otázky politické geografie. p. 28-58, 31 pp. 2000.
Publisher Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50601 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Science
ISBN 80-238-5566-2
Keywords in English political geography; state; uneven development; discourse of development; colonialism
Tags colonialism, discourse of development, political geography, state, uneven development
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: RNDr. Petr Daněk, Ph.D., učo 849. Changed: 10/3/2009 09:42.
Abstract
Kapitola v knize - učebnici politické geografie pro VŠ. Text je rozdělen do tří částí. V první části je přiblížena historie vývoje systému světového hospodářsví, resp. koloniálního systému, od poloviny 15. století do jeho rozpadu v polovině 20. století. Ve druhé části jsou diskutovány důsledky kolonialismu a současně trendy, které přispívají k diferenciaci postkoloniálního světa. Ve třetí části je na příkladu změn paradigmatu rozvojových studií nastíněn vývoj diskurzu rozvoje v poválečném období.
Abstract (in English)
Chapter in the book (a university textbook of political geography). The Chapter is divided into three parts. In the first part, the origin and spatial development of the world-economy - or the colonial system - is traced from the mid-15th century till its dismantling in the mid-20th century. In the second, the legacy of colonialism for contemporary society, economy and politics is discussed, as well as trends contributing to differentiation of the post-colonial world. In the third part, the changes of the discourse of development are introduced through the changes of paradigms of development studies.
Links
GA407/98/0928, research and development projectName: Politická geografie světa-teorie a výsledky politické diferenciace společnosti a světa
Investor: Czech Science Foundation, Political Geography of the World
PrintDisplayed: 28/6/2022 00:10