MALÝ, Tomáš. Konec barokní Caritas? Od tradiční strategie spásy k racionální charitě. Folia Historica Bohemica, Praha: Historický ústav AV ČR., 2008, roč. 23, Suppl. 2, s. 165-182. ISSN 0231-7494. ISSN 0231-7494.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Konec barokní Caritas? Od tradiční strategie spásy k racionální charitě.
Název anglicky End of the Baroque caritas? From Traditional Salvation Strategy to Rational Charity.
Autoři MALÝ, Tomáš (203 Česká republika, garant).
Vydání Folia Historica Bohemica, Praha, Historický ústav AV ČR. 2008, 0231-7494.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor History
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/08:00027875
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky Charita;spása;Morava;18. století;postoje měšťanů;testamenty;odkazy
Klíčová slova anglicky Charity;Salvation;Moravia;18th Century;Attitudes of Burghers;Last Wills;Legacies
Štítky 18th Century, Attitudes of Burghers, charity, last wills, Legacies, Moravia, Salvation
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Tomáš Malý, Ph.D., učo 22854. Změněno: 30. 3. 2010 12:56.
Anotace
Studie se pokouší proniknout do problematiky změny v pojetí charitativní péče ve druhé polovině 18. století. Reaguje na závěry dosavadního bádání, podle kterého došlo v době osvícenství k racionalizaci, institucionalizaci a větší organizovanosti charitativního systému, což mělo přispět mj. k potlačení dosavadní úzké spojitosti mezi charitativním jednáním a spásou člověka. Na základě detailního studia poměrů v moravském královském městě Brně autor ukazuje, že se ve sféře charitativní činnosti měšťanů skutečně od poloviny 18. století zřetelně odrazila osvícenská opatření, nicméně narozdíl od mnoha jiných lokalit zde nedocházelo k poklesu charitativní činnosti ani k úpadku popularity tradičních charitativních institucí. Barokní charita nebyla ani na konci josefínského období potlačena a dále panovalo úzké sepětí mezi charitativním jednáním a spásou člověka.
Anotace anglicky
A discussion about changes of the attitudes towards a charity system in the 18th century. The paper responds to the postulates of a previous research, according to which the 18th century brought the rationalization, institutionalization and precise organization of the charity system, which should have led also to the suppression of the actual close connection between alms-giving and salvation. Based on the evidence from the Moravian royal town Brno, the study presents some significant changes in burghers behaviour during the second half of the century. Nevertheless, compared to other explored regions, here had come to a decline neither of the alms-giving nor of the traditional charity institutions. The author points out a continuing association of charity and salvation at least up to the end of the 18th century.
Návaznosti
MSM0021622426, záměrNázev: Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 17. 10. 2019 20:17