Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. KIRCHNER, Karel a Jaromír KOLEJKA. Vzpomínka na Radana Květa. Informace České geografické společnosti. Praha: Česká geografická společnost, z. s., 2023, roč. 42, č. 2, s. 66-68. ISSN 1213-1075.

  2022

  1. PERUTKOVÁ, Jana. Klosterneuburger Librettodrucke aus dem 18. Jahrhundert – neu bewertet. MUSICOLOGICA BRUNENSIA. CZECH REPUBLIC: MASARYKOVA UNIV, FAC ARTS, 2022, roč. 57, č. 2, s. 5-27. ISSN 1212-0391. doi:10.5817/MB2022-2-1.
  2. PERUTKOVÁ, Jana. Rozvíjení helfertovské tradice, Míčova opera a trocha vzpomínek na úvod. In Irena Veselá a kol. Rudolf Pečman : Okouzlený poutník. 1. vyd. Brno: Moravská zemská knihovna, 2022. s. 433-444. ISBN 978-80-7051-326-2.
  3. KOLEJKA, Jaromír, Kateřina BATELKOVÁ, Karel KIRCHNER, Tomáš KREJČÍ, Stanislav ONDRÁČEK, Eva NOVÁKOVÁ a Jana ZAPLETALOVÁ. Starobylé kulturní krajiny Moravy. In 25. kongres České geografické společnosti společně s 18. kongresem Slovenskej geografickej spoločnosti. Česká a slovenská geografie: mezi tradicí a mezinárodní relevancí. 2022. ISBN 978-80-244-6178-6.

  2021

  1. KOLEJKA, Jaromír. Древние культурные ландшафты как возможность диверсификации туризма. In A. N. Duněc. Географические исследования Сибири и алтае-саянского трансграничного региона. Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 85-летию со дня рождения Виктора Семеновича Ревякина. 1. vyd. Barnaul: Izdatěľstvo Altajskogo universitěta, 2021. s. 294-309.
  2. KOLEJKA, Jaromír. Ancient Landscapes of Moravia: Inventory of the sites that have avoided land use changes over the long-term in the Czech Republic. In Yukio Himiyama, Lucie Kupková. Land Use/Cover Changes in Selected Regions in the World. 1. vyd. Sapporo: International Geographical Union Commission on Land Use/Cover Change - Hokkaido University of Education, 2021. s. 3-13. 15. ISBN 978-4-907651-16-9.
  3. PERUTKOVÁ, Jana. Libreta vybraných nepomucenských oratorií mezi Vídní a Moravou. In Nové poznatky ke staré hudbě III. Symposium ad honorem Jiří Sehnal, 2. 6. 2021. 2021.

  2020

  1. CHOCHOLÁČ, Bronislav. Financial aspects of the property transactions of rural subjects in Moravia in the 16th and 17th centuries. In Slavíčková, Pavla. A history of the credit market in Central Europe : the middle ages and early modern period. 1. vyd. London - New York: Routledge Taylor & Francis Group, 2020. s. 241-252. ISBN 978-0-367-40418-5.

  2018

  1. BOROVSKÝ, Tomáš. Aktéři a(nebo) veřejnost. Jihlavský svátek záchrany města a zobrazení sociálního řádu města v městských slavnostech. In Štefánik, Martin. Stredoveké mesto a jeho obyvatelia. Bratislava: VEDA vydavatelstvo SAV, 2018. s. 67-81. ISBN 978-80-224-1609-2.
  2. MUNZAR, Jiří. Charles Sealsfield – Enigma der Weltliteraur. In Charles Sealsfield – Enigma der Weltliteraur. 2018.
  3. KOLEJKA, Jaromír, Martin BOLTIŽIAR a Matej VOJTEK. Old roads in Dolní Pomoraví in the Mikulčice and Kopčany area: Hypotheses supported by the analysis of old maps and aerial imagery. In Svobodová Hana. Useful geography: Transfer from Research to Practice. Proceedings of 25th Central European Conference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2018. s. 304-313. ISBN 978-80-210-8907-5.
  4. PERUTKOVÁ, Jana. Oratorios performed at the holy sepulchre in the Bohemian lands and Austria in the 18th century (Part I) : methodological questions on the sepolcro in the period of ca. 1700–1760. Musicologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2018, roč. 53, č. 1, s. 79-96. ISSN 1212-0391. doi:10.5817/MB2018-1-6.
  5. PERUTKOVÁ, Jana. Oratorios Performed at the Holy Sepulchre in the Bohemian Lands and Austria in the 18th Century (Part II) On the Issue of Transferring Sepolcri and the Possibilities of their Semi-Staged or Staged Performance. Musicologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2018, roč. 53, Supplementum, s. 337-351. ISSN 1212-0391. doi:10.5817/MB2018-S-23.
  6. KOLEJKA, Jaromír. Předindustriální krajiny Moravy jako kulturní dědictví. In 8. medzinárodné kolokvium, Danišovce, s. 15, Ústav geografie, Prír. fak, UPJŠ, Košice. 2018. ISBN 978-80-8152-646-6.
  7. KOLEJKA, Jaromír. Scénické kulturní krajiny Moravy. In 17. kongres Slovenskej geografickej spoločnosti a 24. zjazd Českej geografickej spoločnosti, Ktižan, F., Šveda, M. (eds.):Geografia na (v)zostupe? Univerzita Komenského, Bratislava, s. 108,. 2018. ISBN 978-80-223-4576-7.

  2017

  1. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. Freie Leute? Freizügigkeit von ehemaligen Leibeigenen in Österreich 1781-1848 (am Beispiel der Liechtensteinischen Herrschaft). Studia historica Brunnensia. Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 64, č. 1, s. 217-236. ISSN 1803-7429. doi:10.5817/SHB2018-1-9.
  2. PERUTKOVÁ, Jana, Tomáš VALEŠ, Jana SPÁČILOVÁ a Lilian RUHE. Hrabě Johann Adam z Questenbergu v objetí Múz Část II. In FIDLER, Petr – KŘESADLOVÁ, Lenka – PERUTKOVÁ, Jana – RUHE, Lilian – SPÁČILOVÁ, Jana – VALEŠ, Tomáš. Proměny zámeckého areálu v Jaroměřicích nad Rokytnou. Kritický katalog výstavy. 1. vyd. České Budějovice: NPÚ, 2017. 582 s.
  3. CÍSARÍKOVÁ, Klára. Martina Pavlicová (2012) : On the Ways of Folk Dance. Zdenka Jelínková and Czech Ethno-Choreology. Гласник Етнографског института САНУ. Bělehrad, Srbsko, 2017, LXV, č. 2, s. 484–485.
  4. PERUTKOVÁ, Jana. Míča (Mitscha), Familie. In Fastl, Christian. Österreichisches Musiklexikon online. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2017. s. nestránkováno, 3 s. 4. ISBN 978-3-7001-3043-7.
  5. PERUTKOVÁ, Jana. Questenberg, Johann Adam Graf. In Fastl, Christian. Österreichisches Musiklexikon online. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2017. s. nestránkováno, 4 s. ISBN 978-3-7001-3043-7.
  6. PERUTKOVÁ, Jana. Von der mährischen Aristokratie in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts veranstaltete musikdramatische Aufführungen als Spiegel musikalischer Feste am Wiener Kaiserhof. In Telesko, Werner. Die Repräsentation der Habsburg-Lothringischen Dynastie in Musik, visuellen Medien und Architektur 1618–1918. Wien: Böhlau Verlag, 2017. s. 284-300. ISBN 978-3-205-20507-4.

  2016

  1. BOROVSKÝ, Tomáš. Město proti králi. In Jordánková, Hana. Alis volat propriis. Vydání první. Brno: Archiv města Brna, 2016. s. 175-187. ISBN 978-80-86736-49-5.
  2. SULITKOVÁ, Ludmila a Tomáš BOROVSKÝ. Moravská královská města a Jiří z Poděbrad. In Beran, Zdeněk; Šandera, Martin. Poděbradská éra v zemích České koruny. Vydání první. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 41-55, 214-223, 25 s. ISBN 978-80-7422-538-3.
  3. MUNZAR, Jiří. Moriz von Ebner-Eschenbach. Sudetenland: Vierteljahreszeitschrift für Kunst, Literatur, Wissenschaft, und Volkskultur. Nürnberg: Helmut Preußler, 2016, Neuveden, č. 1, s. 17-21. ISSN 0562-5173.
  4. BOROVSKÝ, Tomáš. Počátky obce. In David Valůšek. Hvozdná 1446-2016. Kapitoly z dějin obce. Hvozdná: Hvozdná, 2016. s. 19-23. ISBN 978-80-270-0641-0.

  2015

  1. KUČA, Martin a Josef Jan KOVÁŘ. Bohutice (okr. Znojmo). In Přehled výzkumů. Brno: AV ČR, Archeologický ústav, 2015. s. 201. ISSN 1211-7250.
  2. KOVÁŘ, Josef Jan, Martin KUČA a Kateřina FRIDRICHOVÁ. Jadeite and Nephrite Axes as prestige goods in 5th millennium BC Europe. In Kulturkontakte, kulturelle Grenzen und Innovationen im 5. Jahrtausend. Münster. 2015.
  3. MUNZAR, Jiří. Marie von Ebner-Eschenbach und Božena Němcová. In Jürgen Eder, Zdeněk Pecka. Deutsch ohne Grenzen. Deutschsprachige Literatur im interkulturellen Kontext. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2015. s. 239-245. ISBN 978-80-263-0943-7.
  4. BATELKOVÁ, Kateřina, Jaromír KOLEJKA a Aleš RUDA. Natural Risks as Limiting Factors of Rural Development. In Sustainability of Rural Areas in Practice, Nitra, 3-4 December 2015. 2015.
  5. KOVÁŘ, Josef Jan a Jan ŠTĚTINA. Povrchové prospekce hradní ostrožny v Boskovicích, okr. Blansko. In Archeologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2014, Brno, 23.4.2015. 2015.
  6. KOVÁŘ, Josef Jan. Výstava „Boskovický poklad“ v boskovickém muzeu. Vlastivědný věstník moravský. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2015, LXVII, č. 2, s. 194-197. ISSN 0323-2581.
  7. KOVÁŘ, Josef Jan a Lenka KOVÁŘOVÁ. Výstava „Velká Morava a počátky křesťanství“ v Brně. Vlastivědný věstník moravský. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2015, LXVII, č. 3, s. 293-301. ISSN 0323-2581.

  2014

  1. KOVÁŘ, Josef Jan. Antropologicko-archeologický výzkum v areálu kláštera Rosa coeli v Dolních Kounicích. Jižní Morava. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2014, roč. 50, č. 53, s. 371-378. ISSN 0449-0436.
  2. KOVÁŘ, Josef Jan a Josef UNGER. Antropologicko-archeologický výzkum v klášteře Rosa coeli, okr. Brno-venkov. In Archeologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2013. Brno. 2014.
  3. UNGER, Josef, Milada HYLMAROVÁ, Martin MAZÁČ, Miroslav ŠENKÝŘ a Miroslav KRÁLÍK. Člověk a artefakt. Téma archeologické antropologie. Anthropologia Integra. Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 5, č. 1, s. 7-20. ISSN 1804-6657.
  4. KOVÁŘ, Josef Jan. Hrad Vildenberk v době Mistra Jana Husa. Hostěnice-Pozořice: Royal Rangers v ČR, 2014.
  5. MACHOVÁ, Barbora. ISB and LIS Visit to the Department of Archaeology. In ISB and LIS Visit to the Department of Archaeology. 2014.
  6. KOVÁŘ, Josef Jan. ISB and LIS Visit to the Department of Archaeology. Brno: Rektorát Masarykovy univerzity, Ústav archeologie a muzeologie FF MU, 2014.
  7. BERESNEVIČIÚTE NOSALOVA, Halina. Keliautojas, užsienietis, emigrantas: migracija ir socialine menininko karjera XIX a. Brno ir Vilniaus periodineje spaudoje. Oikos. Lietuvių migracijos ir diasporos studijos. Kaunas: VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS, Letuvių išeivijos institutas, 2014, roč. 18, č. 2, s. 23-44. ISSN 1822-5152.
  8. KOVÁŘ, Josef Jan. Kostel, hrad a tvrz v Lelekovicích. Závěry archeologických výzkumů. In Noc kostelů 2014, Lelekovice. 2014.
  9. ŠABATOVÁ, Klára. Počátek lužické kultury jako obraz názorové proměny (a vědecké vzájemnosti). Časopis Moravského muzea. Acta Musei moraviae. Scientiae sociales. Brno: Moravské zemské muzeum, 2014, XCIX, č. 1, s. 51-61. ISSN 0323-0570.
  10. BERNÁTEK, Martin. Potlesk obrazům: promítání v německém Městském divadle v Brně v letech 1895–1916. Divadelní revue. Praha: Institut umění - Divadelní ústav, 2014, roč. 2013, č. 3, s. 96-117. ISSN 0862-5409.
  11. KOVÁŘ, Josef Jan, Alžběta ČEREVKOVÁ a Martin KUČA. Pozořice (okr. Brno-venkov). Přehled výzkumů. AV ČR, Archeologický ústav, 2014, roč. 55, č. 2, s. 253-254. ISSN 1211-7250.
  12. KOVÁŘ, Josef Jan, Pavel ROŠTÍNSKÝ a Petr KOS. Průzkum stavebních materiálů a geomorfologie hradu Vildenberk u Pozořic, okr. Brno-venkov. Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2014, roč. 66, Supplementum 2, s. 60-76. ISSN 0323-2581.
  13. KOVÁŘ, Josef Jan. Revizní výzkum zásypu cisterny na hradě Vildenberk, okr. Brno-venkov. In Archeologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2013. Brno. 2014.
  14. KOVÁŘ, Josef Jan. Roman Period and Migration Period. A Short Demonstration of New Learning Materials for MU Students. In ISB and LIS Visit to the Department of Archaeology, Faculty of Arts, Masaryk University. 2014.
  15. KOVÁŘ, Josef Jan a Martin FRIDRICH. Světové setkání habánů v Hustopečích. Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2014, LXVI, č. 2, s. 201-204. ISSN 0323-2581.
  16. KOVÁŘ, Josef Jan. Výstava o středověké vsi Bystřec v Moravském zemském muzeu. Vlastivědný věstník moravský. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2014, LXVI, č. 4, s. 407-411. ISSN 0323-2581.

  2013

  1. KOVÁŘ, Josef Jan. Antropologicko-archeologický výzkum kláštera v Dolních Kounicích. In Antropologický seminář 2013-2014, Brno. 2013.
  2. KOVÁŘ, Josef Jan. Archeologie a geocaching. Případová studie Vildenberk. Zprávy památkové péče : časopis státní památkové péče. Praha: Národní památkový ústav, 2013, roč. 73, č. 6, s. 528-531. ISSN 1210-5538.
  3. KOLEJKA, Jaromír. Bloudil Komenský, když jeho mapa je bez stezek? In Kirchner K., Martínek J. Staré stezky v geografii a archeologii VIII. 1. vyd. Brno: Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. pobočka Brno, 2013. s. 54-63. ISBN 978-80-86407-40-1.
  4. UNGER, Josef a Josef Jan KOVÁŘ. Den otevřených dveří na výzkumu Rosa coeli 2013. Dolní Kounice: Městský úřad Dolní Kounice, 2013.
  5. KOVÁŘ, Josef Jan. Den otevřených dveří 2013 : Ústav archeologie a muzeologie. Brno: Ústav archeologie a muzeologie, Masarykova univerzita, 2013.
  6. VOHRYZEK, Stanislav, Josef Jan KOVÁŘ a Michal HLAVICA. Hospodářské zázemí hradů jihozápadní Moravy před husitskými válkami. In 45. mezinárodní konference archeologie středověku, Kutná Hora. 2013.
  7. KOVÁŘ, Josef Jan. Hrad Vildenberk a jeho výstavba. Brno-Pozořice: Klub Augusta Sedláčka, pobočka Brno, 2013.
  8. KOVÁŘ, Josef Jan a Josef UNGER. Hroby sv. Cyrila a Metoděje. In Výroční schůze Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně. 2013.
  9. KOVÁŘ, Josef Jan. Hroby sv. Cyrila a Metoděje v Římě a na Moravě. In Podzimní kapitula Královského řádu Moravských rytířů sv. Rostislava a Kolumbana. 2013.
  10. KUČA, Martin, Josef Jan KOVÁŘ, Miriam NÝVLTOVÁ FISÁKOVÁ, Petr ŠKRDLA, Lubomír PROKEŠ, Miroslav VAŠKOVÝCH a Zdeněk SCHENK. Chronologie neolitu na Moravě - předběžné výsledky. In Otázky neolitu a eneolitu našich krajín, Rimavská Sobota, 23.-26.9.2013. 2013.
  11. KOVÁŘ, Josef Jan. K pánům z hradu Vildenberk. Hostěnice-Pozořice: Krajská rada Royal Rangers Jihomoravského kraje, 2013.
  12. KOVÁŘ, Josef Jan. Kostel, hrad a tvrz v Lelekovicích. Závěry archeologického výzkumu. In Noc kostelů 2013, Lelekovice. 2013.
  13. MUNZAR, Jiří. Marie von Ebner-Eschenbachs Tagebücher, autobiographische Schriften und einige autobiographische Momente in ihrem Werk. In Irena Šebestová. Interkulturelle Dimensionen in der deutschsprachigen Literatur. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2013. s. 71-78. ISBN 978-80-7464-227-2.
  14. KOVÁŘ, Josef Jan. Mezioborová spolupráce při prospekcích zaniklých šlechtických sídel. In XXI. setkání doktorandů Centra medievistických studií, Praha. 2013.
  15. KOVÁŘ, Josef Jan. Mstěnice: archeologický výzkum zaniklé středověké vsi, tvrze a jejich zázemí. In Městský úřad Hrotovice. 2013.
  16. KOVÁŘ, Josef Jan, Jan PETŘÍK, Michal HLAVICA, Stanislav VOHRYZEK, Richard BÍŠKO a Jarmila NEDBALOVÁ. Nová zjištění na hradě Vildenberk u Pozořic, okr. Brno-venkov. Archaeologia historica. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 38, č. 2, s. 415-433. ISSN 0231-5823.
  17. KOVÁŘ, Josef Jan, Michal HLAVICA, Jan PETŘÍK, Richard BÍŠKO a Jarmila NEDBALOVÁ. Nové prospekce zaniklých středověkých vrchnostenských sídel na jižní Moravě. In Archeologická prospekce a nedestruktivní archeologie, Jindřichův Hradec. 2013.
  18. KOVÁŘ, Josef Jan. Otazníky nad hroby sv. Cyrila a Metoděje. In Jarní zasedání Moravského národního kongresu 2013, Brno. 2013.
  19. HLAVSA, Lubomír, Alfred STREJČEK, Tomáš KNOZ, Eva MELMUKOVÁ, Evald RUCKÝ, Milan ŘEPA, Pavel HOFFMAN, Josef Jan KOVÁŘ, Martin BUKOVSKÝ, Pavel VYCHOPEŇ a Helena KOVÁŘOVÁ. Pod ochranou Žerotínů. Praha: Vistafilm a Česká televize, 2013.
  20. KOVÁŘ, Josef Jan, Michal HLAVICA, Jan PETŘÍK, Richard BÍŠKO a Jarmila NEDBALOVÁ. Průzkum hradu Vildenberk, okr. Brno-venkov, v roce 2012. In Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku v roce 2012. 2013.
  21. VÁLEK, David, Eliška KAZDOVÁ, Josef Jan KOVÁŘ a Zdeněk HÁJEK. Revizní výzkum části příkopu rondelu v Těšeticích-Kyjovicích (okr. Znojmo). In Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku v roce 2012. 2013.
  22. KOVÁŘ, Josef Jan, Michal HLAVICA, Pavel ROŠTÍNSKÝ a Petr KOS. Stavební materiály na hradě Vildenberk, okr. Brno-venkov. In 45. ročník mezinárodní konference archeologie středověku Kutná Hora. 2013.
  23. KOVÁŘ, Josef Jan a Lenka FRIDRICHOVÁ. Výstava "Zlato, symbol moci a bohatství" v Moravském zemském muzeu v Brně. Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2013, roč. LXV, č. 1, s. 94-95. ISSN 0323-2581.
  24. KOVÁŘ, Josef Jan a Lenka FRIDRICHOVÁ. Výstavní projekt „Cyril a Metoděj. Doba, život, dílo“ v Moravském zemském muzeu. Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2013, LXV, č. 3, s. 81-85. ISSN 0323-2581.

  2012

  1. KOVÁŘ, Josef Jan, Lubomír PROKEŠ, Michal HLAVICA, Martin KUČA a Milan VOKÁČ. Březník (okr. Třebíč). Přehled výzkumů. Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i., 2012, roč. 53, č. 2, s. 139-140. ISSN 1211-7250.
  2. KUČA, Martin, Josef Jan KOVÁŘ, Miriam NÝVLTOVÁ FISÁKOVÁ, Petr ŠKRDLA, Lubomír PROKEŠ, Miroslav VAŠKOVÝCH a Zdeněk SCHENK. Chronologie neolitu na Moravě : předběžné výsledky. Přehled výzkumů. Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, 2012, roč. 53, č. 1, s. 51-64. ISSN 1211-7250.
  3. KUČA, Martin, Josef Jan KOVÁŘ, Miriam NÝVLTOVÁ-FIŠÁKOVÁ, Petr ŠKRDLA, Lubomír PROKEŠ a Miroslav VAŠKOVÝCH. Links between social changes and climatic events during the Neolithic. 2012.
  4. KOVÁŘ, Josef Jan, Jan PETŘÍK a Lenka MACHÁŇOVÁ. Pozořice (okr. Brno-venkov). Přehled výzkumů. Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i., 2012, roč. 53, č. 2, s. 165-166. ISSN 1211-7250.
  5. KOVÁŘ, Josef Jan a Michal HLAVICA. Prezentace použití geoinformačních systémů při lokalizaci zaniklého šlechtického sídla v obci Březník. Masarykova univerzita, 2012.
  6. KUČA, Martin, Josef Jan KOVÁŘ, Miriam NÝVLTOVÁ-FIŠÁKOVÁ, Petr ŠKRDLA, Lubomír PROKEŠ a Miroslav VAŠKOVÝCH. Vztah proměn společnosti a klimatických eventů v neolitu. In 31. Otázky neolitu a eneolitu našich zemí Dobřany u Plzně. 2012.

  2009

  1. SUCHÁNEK, Pavel a Michaela ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ. Barokní architektura a umění: Malířství a sochařství. In PISKOVÁ, Renata. Jihlava. Historie - kultura - lidé. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2009. s. 400-415. Dějiny moravských měst. ISBN 978-80-7106-551-7.
  2. BOROVSKÝ, Tomáš. Formy a funkce klášterního patronátu v době posledních Přemyslovců. In Kościół w monarchiach Przemyślidów i Piastów. 2009. vyd. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2009. s. 275-284. ISBN 978-83-7177-557-4.
  3. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. Mor revoluce. Obava z šíření revolučních myšlenek na Moravě 1791-1805. In Historik na Moravě. Profesoru Jiřímu Malířovi, předsedovi Matice moravské a vedoucímu Historického ústavu FF MU, věnují jeho kolegové, přátelé a žáci k šedesátinám. 1. vydání. Brno: Matice Moravská; Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, 2009. s. 323-330. ISBN 978-80-86488-57-8.
  4. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Morava součástí přemyslovského státu. In Přemyslovci. Budování českého státu. Petr Sommer, Dušan Třeštík, Josef Žemlička, eds. ve spolupráci s Pavlínou Maškovou a Robertem Novotným. 1. vyd. Praha: NLN, 2009. s. 219-227, 230-239, 21 s. neuv. ISBN 978-80-7106-352-0.
  5. RYBÁŘ, Radovan. Moravský výtvarný život po vzniku ČSR. In Živé hodnoty Masarykova Československa. Směrodatné hodnoty pro 21.století. 2009. vyd. Brno: Občanský a odborný výbor ve spolupráci se statutárním městem Brnem a PdF MU, 2009. s. 123-126. ISBN 978-80-254-4000-1.
  6. RÁJA, Martin. Moravští advokáti a ženy (1869-1914). In Historik na Moravě. Profesoru Jiřímu Malířovi, předsedovi Matice moravské a vedoucímu Historického ústavu FF MU, věnují jeho kolegové, přátelé a žáci k šedesátinám. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2009. s. 711-718. ISBN 978-80-86488-57-8.
  7. OLIVA, Martin a Petr KOSTRHUN. Obrazy z výzkumu moravského paleolitu. Brno: Moravské zemské muzeum, 2009. 120 s. Moravské zemské muzem. ISBN 978-80-7028-344-8.
  8. JAKUBEC, Ondřej. Olomoučtí biskupové a konfesní poměry v Olomouci v potridentském období. In Stanislav Pavlovský z Pavlovic (1579-1598). Biskup a mecenáš umírajícího věku. 1. vyd. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2009. s. 31-45. Olomoučtí biskupové a arcibiskupové, 2. ISBN 978-80-87149-12-6.
  9. MUNZAR, Jiří. Zur Aufnahme der Werke Paul Celans in Tschechien. In Manfred Müller, Larissa Cybenko (Hg.): Reise in die Nachbarschaft. Zur Wirkungsgeschichte der deutschsprachigen Literatur aus der Bukowina und Galizien nach 1918. první. Wien: Litverlag, 2009. s. 37-39. Transkulturelle Forschungen ... , Bd. 2. ISBN 978-3-643-50107-3.

  2008

  1. MALÍŘ, Jiří. Advokát: příklad JUDr. Václava Šíleného. In Člověk na Moravě 19. století. 2. vyd. Brno: CDK, 2008. s. 79-110. mimo edice. ISBN 978-80-7325-147-5.
  2. RÁJA, Martin. Advokátní zkoušky na Moravě v letech 1869 - 1918. In Z minulosti advokacie. Sborník příspěvků z 2. konference o dějinách advokacie konané dne 25. 11. 2005 v Kutné Hoře. Praha: Linde Praha, a.s., 2008. s. 24-30. ISBN 978-80-7201-730-0.
  3. GOLÁŇOVÁ, Petra. Časný latén na Moravě - stav a perspektivy bádání. In Moravskoslezská škola doktorských studií Seminář . Dissertationes archaeologicae brunenses/pragensesque. Supplementum I. Brno: Masarykova uuniverzita, 2008. s. 139-144. ISBN 978-80-210-4749-5.
  4. VYKOUPIL, Libor. Čeští fašisté na Moravě. In Morava v boji proti fašismu. 1. vyd. Brno: Moravské zemské muzeum Brno, 2008. s. 46-56. mimo edice. ISBN 978-80-7028-317-2.
  5. MALÍŘ, Jiří. Člověk na Moravě ve druhé polovině 18. století. 1. vyd. Brno: Centrum pro demokracii a kulturu, 2008. 365 s. vyšlo mimo edice. ISBN 978-80-7325-175-8.
  6. FASORA, Lukáš, Jiří HANUŠ a Jiří MALÍŘ. Člověk na Moravě 19. století. 2., rozšířené. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008. 523 s. ISBN 978-80-7325-147-5.
  7. BUDŇÁK, Jan. Das Bild der mährischen Slawen bei Oskar Jellinek. Bruenner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache. Brno: Masarykova univerzita, 2008, roč. 1, 1/2, s. 37-42. ISSN 1803-4411.
  8. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk a Pavel KOUŘIL. eds. In Archaeologia historica 33. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Archeologický ústav SAV Nitra, ÚAM FF MU Brno, Archeologický ústav AV ČR v Brně, 2008. s. 9-26. ISBN 978-80-7275-076-4.
  9. KALHOUS, David. Granum Catalogi praesulum Moraviae jako pramen k dějinám Moravy v 10. století? MHB. 2008, roč. 11, č. 1, s. 23-38. ISSN 0862-979X.
  10. JAKUBEC, Ondřej. Katalogová hesla č. 21-24, 52-55, 57. In Kardinál František z Dietrichsteina (1570–1636). Prelát a politik neklidného věku. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2008. s. 80-85, 100-103, 10 s. Historické osobnosti 1. ISBN 978-80-87149-06-5.
  11. MALÍŘ, Jiří. Knihtiskař: příklad Emanuela Antonína Svobody a Josefa Jiřího Trasslera. In Malíř Jiří a kol.:. Člověk na Moravě ve druhé polovině 18. století. 1. vyd. Brno: CDK, 2008. s. 147-172, 27 s. mimo edice. ISBN 978-80-7325-175-8.
  12. MALÝ, Tomáš. Konec barokní Caritas? Od tradiční strategie spásy k racionální charitě. Folia Historica Bohemica. Praha: Historický ústav AV ČR., 2008, roč. 23, Suppl. 2, s. 165-182. ISSN 0231-7494.
  13. KAZDOVÁ, Eliška. Kultura s vypíchanou keramikou. In Život a smrt v mladší době kamenné. Brno-Znojmo: Ústav archeologické památkové péče Brno, v.v.i, 2008. s. 67-75. nemá sv. 1.
  14. ANTONÍN, Robert, Tomáš BOROVSKÝ a Demeter MALAŤÁK. Místa vítání a střetávání. Zeměpanská města na moravsko-uherské hranici a panovník ve 14. století. In Východní Morava v 10. až 14. století. Brno: Moravské zemské muzeum; Archeologický ústav AV ČR, 2008. s. 237-243. ISBN 978-80-7028-319-6.
  15. KRÁLÍK, Miroslav, Jiří SVOBODA, Petr ŠKRDLA a Miriam NÝVLTOVÁ-FIŠÁKOVÁ. Nové nálezy keramických fragmentů a otisků v gravettienu jižní Moravy. Přehled výzkumů. Brno: Archeologický ústav AV ČR Brno, 2008, roč. 49, 12/2008, s. 3-22. ISSN 1211-7250.
  16. SVOBODA, Jiří. Petřkovice. On shouldered points and female figurines. ČR: Archeologický ústav AV ČR Brno, v.v.i., 2008. 252 s. Dolnověstonické studie 15. ISBN 978-80-86023-96-0.
  17. HLADKÁ, Zdeňka. Píší si lidé v Čechách jinak než na Moravě? Dokořán (Bulletin Obce spisovatelů), roč. XII, č. 45. 2008. 5 s.
  18. PODBORSKÝ, Vladimír a Zdeněk ČIŽMÁŘ. Pokladnice moravského neolitu aneb krása pravěké plastiky. Vladimír Podborský, domácí garant, Zdeněk Čižmář, editor. In ČIŽMÁŘ, Zdeněk. Život a smrt v mladší době kamenné. Katalog výstavy. ´1th ed. Brno: Ústav archeologické památkové péče Brno, v.v.i, 2008. s. 154-160.
  19. MADECKI, Roman. Poláci v Brně a na jižní Moravě. In Poláci v Brně a na jižní Moravě - Polacy w Brnie. Sborník příspěvků z mezinárodní konference, Brno, 2006. 1. vyd. Brno: Středoevropské vydavatelství a nakladatelství Regiony, 2008. s. 11-26. ISBN 80-86735-13-3.
  20. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Rec.: Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. Nakl. MF, Praha 2007, 284 str. Archaeologia historica. Brno: MVS, AÚ AV ČR, ÚAM FF MU, 2008, roč. 33, č. 1, s. 571-576. ISSN 0231-5823.
  21. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Recenze na Lidová kultura: Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska, sv. 1 až 3. Praha - Brno 2007. Český lid - Etnologický časopis. Praha: Etnologický ústav AV ČR, 2008, roč. 95, č. 3, s. 325-329. ISSN 0009-0794.
  22. SUCHÁNEK, Pavel. Sbírka obrazů a grafik olomouckého kanovníka Jiřího Jindřicha z Mayerswaldu (1676-1747). Opuscula Historiae Artium. Brno: Masarykova univerzita, 2008, F51/2007, č. 1, s. 63-83, 22 s. ISSN 1211-7390.
  23. VACHŮTOVÁ, Dagmar. Stručný přehled bádání o sídlištích doby římské na Moravě. In Droberjar, E. - Komoroczy, B. - Vachůtová, D. (edd.): Barbarská sídliště. Chronologické, ekonomické a historické aspekty vývoje ve světle nových archeologických výzkumů (Archeologie barbarů 2007). Spisy AÚ AV ČR Brno 37. Brno: Archeologický ústav Akademie věd České republiky Brno, V.V. I., 2008. s. 23-35. ISBN 80-86023-89-3.
  24. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk a Dagmar BARTOŇKOVÁ. Úvod k I. svazku. In Magnae Moraviae Fontes Historici I - Annales et chronicae. druhé. Brno: FF MU Brno, 2008. s. 10-11. MMFH I. ISBN 80-210-3381-9.
  25. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. Vysoký státní úředník a reformátor - Příklad Josepha von Sonnenfelse. In Malíř,Jiří a kol: Člověk na Moravě ve druhé polovině 18. století. 1. vydání. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008. s. 31-47. ISBN 978-80-7325-175-8.
  26. PODBORSKÝ, Vladimír. Z dějin výzkumů lužické kultury na Moravě. In Opera ex aere. Studia z epoki brazu i wczesnej epoki zelaza. 1. vyd. Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2008. s. 223-230. ISBN 978-83-89499-49-3.
  27. JAKUBEC, Ondřej. Zbožná reprezentace - reprezentativní zbožnost. Poznámky k uměleckému mecenátu Františka kardinála Dietrichsteina. In Kardinál František Dietrichstein (1570–1636). Prelát a politik neklidného věku. 1. vyd. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2008. s. 32-42. Historické osobnosti 1. ISBN 978-80-87149-06-5.

  2007

  1. ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela. Barockbibliotheken in Mähren. ed. Martin Mádl – Michaela Šeferisová Loudová – Zora Wörgötter. In Barocque Ceiling Painting in Central Europe. Barocke Deckenmalerei in Mitteleuropa. Proceedings of the Conference. Praha: Artefactum, Institute of Art History, 2007. s. 89-97. ISBN 80-86890-14-7.
  2. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. Cizincem na Moravě. Zákonodárství a praxe pro cizince na Moravě 1750-1867. 1.vydání. Brno: Matice moravská, Výzkumné středisko pro dějiny střední a východní Evropy, 2007. 327 s. Knižnice Matice moravské, sv. 22. ISBN 978-80-86488-45-5.
  3. MALÝ, Tomáš. Confessional Identity in Moravian Royal Towns in the 16th and 17th Centuries? In Bartlová, Milena – Šroněk, Michal (Eds.): Public Communication in European Reformation. Artistic and other Media in Central Europe 1380-1620. Prague: Artefaktum, 2007. s. 323-334. ISBN 80-86890-15-5.
  4. MAŇAS, Vladimír. Confraternities of Litterati in Moravia: Funerary, Musical, Confessionalising Corporations? In BARTLOVÁ, Milena a Michal ŠRONĚK. Public Communication in European Reformation. Artistic and other Media in Central Europe 1380–1620. Praha: Artefactum, 2007. s. 143-158, 26 s. ISBN 80-86890-15-5.
  5. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk a Eva ZUMPFE. Die Anfänge von Städten in Mähren und Niederösterreich (von der Protostadt bis hin zur Rechtsstadt). Thesen. Archaeologia historica. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Pamiatkový úrad Slovenskej republiky v Bratislave, ÚAM FF MU Brno, Archeologický ústav AV ČR v Brně, 2007, roč. 32, č. 1, s. 9-36, 25 s. ISSN 0231-5823.
  6. TONEV, Petr a Hana JOKLOVÁ. Dopravní dostupnost obcí s rozšířenou působností v 'moravských' krajích. In Sborník příspěvků z X. Mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. Brno: ESF MU, 2007. s. 197-208, 20 s. ISBN 978-80-210-4325-1.
  7. PUMPR, Pavel. Farní klérus. In Peníze nervem společnosti. K finančním poměrům na Moravě od poloviny 14. do počátku 17. století. 1. vyd. Brno: Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, zemé, kultura, 2007. s. 194-228. Země a kultura ve střední Evropě 5. ISBN 978-80-86488-42-4.
  8. KIRSCH, Otakar. Formy spolupráce českých a německých muzejníků (na příkladu Moravy). In Identita versus integrita. Spolužití Čechů, Němců a Židů (nejen) v oblasti Šumavy a Českého lesa. Příspěvky z mezinárodní konference 25. - 26. dubna 2007 v Hartmanicích u Sušice. 1. vyd. Plzeň: Grafia, s. r. o., 2007. s. 171-178, 239 s. ISBN 978-80-87046-12-8.
  9. HOUZAR, Stanislav, Antonín REITER, Vít GRULICH, Petr ŠMARDA, Václav KŘIVAN, Václav PRÁŠEK, Miroslav HANUŠ a Vladimír HANÁK. Geologické, botanické a zoologické zajímavosti Moravskobudějovicka a Jemnicka. neuvedeno: neuvedeno, 2007. 94 s.
  10. MAŇAS, Vladimír. Hranické literátské bratrstvo - moravský Metuzalém nebo spíše Josef z Arimatie. In VIČAROVÁ, Eva. Morava a svět: Umění v otevřeném multikulturním prostoru. Hudba v Olomouci a na střední Moravě I. In memoriam Vladimír Hudec. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. s. 27-48. ISBN 978-80-244-1763-9.
  11. CHOCHOLÁČ, Bronislav, Jana KUBÍČKOVÁ, Jiří MALÍŘ a Martin RÁJA. Jan Janák: Morava v národním a politickém ruchu 19. století. Sborník studií k 75. narozeninám profesora Jana Janáka k vydání připravili Bronislav Chocholáč, Jana Kubíčková, Jiří Malíř a Martin Rája ve spolupráci s Demetrem Malaťákem a Martinem Markem. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2007. 522 s. ISBN 978-80-86488-03-5.
  12. MALÍŘ, Jiří. K politické kultuře na sklonku starého Rakouska: mechanismus vzniku politické strany v éře masových stran. In Cestou dějin 2 - On the Road of History 2. Uspořádala Eva Semotanová. 1. vyd. Praha: Historický ústav, 2007. s. 239-265. Práce Historického ústavu AV ČR, sv. 16/2. ISBN 978-80-7286-112-5.
  13. ŠABATOVÁ, Klára. K sociální struktuře lužické kultury časných a starších popelnicových polí se zvláštním zřetelem k pohřebišti v Přáslavicích na Olomoucku. In Kazdová, E. - Podborský, V. (ed.): Studium sociálních a duchovních struktur pravěku. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 269-284, 15 s. ISBN 978-80-210-4330-5.
  14. DRÁPALA, Daniel. K termínům výročních trhů v západních Karpatech. Acta musealia. Zlín: Muzeum jihovýchodní Moravy, 2007, roč. 7, 1-2, s. 33-44. ISSN 0862-8548.
  15. SUCHÁNEK, Pavel. K větší cti a slávě. Umění a mecenát opatů kláštera Hradisko v 18. století. Brno: Barrister & Principal - Masarykova univerzita, 2007. 374 s. ISBN 978-80-87029-11-4.
  16. BOUZEK, Jan. Keltové našich zemí v evropském kontextu. 1. vyd. Praha-Kroměříž: Triton, 2007. 214 s. ISBN 978-80-7254-931-3.
  17. JAKUBEC, Ondřej. Konfesionalizace a rituály potridentského katolicismu na předbělohorské Moravě. In Per saecula ad tempora nostra. Sborník prací k 60. narozeninám prof. Jaroslava Pánka. 1. vyd. Praha: Historický ústav AV ČR, 2007. s. 360-366. Řada C - Miscellanea. ISBN 978-80-7286-118-7.
  18. SPÁČILOVÁ, Jana. Libretista prvních jaroměřických oper - Blinoni nebo Bonlini? Musicologica Brunensia. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2007, roč. 2006, H 41, s. 171-177. ISSN 1212-0391.
  19. ROTHENHAGEN, Richard. Lokal begrenzte lautliche Eigenheiten in den ehemaligen deutschen Sprachinselmundarten in Mähren. In Brünner Hefte zur Didaktik, Sprach- und Literaturwissenschaft III. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2007. s. 86-92. ISBN 978-80-210-4501-9.
  20. MALANÍKOVÁ, Michaela. Měšťanské ženy na Moravě ve 14. a 15. století. In Pierwsze polsko-czeskie forum młodych mediewistów. 2007. vyd. Poznaň: Instytut Historii UAM Poznaň, 2007. s. 271-278, 9 s. ISBN 978-83-89407-22-1.
  21. IVANOV, Martin. Monitoring paleontologických lokalit v DP lomu Mokrá. In Monitoring stavu životního prostředí v lomových prostorech. Brno: Těžební unie, 2007. s. 67-72.
  22. ČIŽMÁŘ, Miloš a Jaromír LEICHMANN. Pozdně laténské žernovy na Moravě. Památky archeologické. Praha: ACAD SCIENCES CZECH REP, INST ARCHEOLOGY, 2007, roč. 98, č. 1, s. 109-128, 19 s. ISSN 0031-0506.
  23. MALÍŘ, Jiří. Předhistorie vzniku Německé agrární strany na Moravě. In Nacionalismus, společnost a kultura ve střední Evropě 19. a 20. století – Nationalismus, Gesellschaft und Kultur in Mitteleuropa im 19. und 20. Jahrhundert. Vydali/herausgegeben von Jiří Pokorný, Luboš Velek und Alice Velková. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2007. s. 357-366. ISBN 978-80-246-1398-7.
  24. BAAROVÁ, Zuzana a Věra ŠLANCAROVÁ. Přehled záchranných výzkumů na Moravě a ve Slezku. 2007.
  25. MALÍŘ, Jiří. Sekularizace a politika v dlouhém 19. století. In Sekularizace v českých zemích v letech 1848-1918. 1. vyd. Brno: CDK, 2007. s. 11-24, 15 s. Quaestiones quadlibetales 3. ISBN 978-80-7325-117-8.
  26. HANUŠ, Jiří, Jiří MALÍŘ a Lukáš FASORA. Sekularizace českých zemí v letech 1848-1914. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007. 140 s. Quaestiones quodlibetales 3. ISBN 978-80-7325-117-8.
  27. SLAVÍČEK, Lubomír. "Sobě, umění, přátelům". Kapitoly z dějin sběratelství v Čechách a na Moravě 1650-1939. 1. vyd. Brno: Společnost pro odbornou literaturu, o. s. Barrister & Principal, 2007. 376 s. Dějiny a teorie umění. ISBN 978-80-87029-22-0.
  28. MUNZAR, Jiří. Von einem der ersten Goetheforscher F.T. Bratranek bis zur Gegenwart. Aus der Geschichte der Germanistik in Mähren. In Walter Schmitz (Hg.): Zwischeneuropa – Mitteleuropa. Sprache und Literatur in interkultureller Konstellation. první. Dresden: Thelem, 2007. s. 768-776. ISBN 978-3-939888-08-6.
  29. PŘICHYSTAL, Michal. Zpracování jantaru na sídlišti z halštatského období kultury lužických popelnicových polí v Kralicích na Hané (okr. Prostějov). Editoři Milan Salaš a Klára Šabatová. In SALAŠ, Milan a Klára ŠABATOVÁ. Doba popelnicových polí a doba halštatská : Příspěvky z IX. konference, Bučovice 3.-6. 10. 2006. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 209-231. ISBN 978-80-254-0954-1.

  2006

  1. PINAR, Joan, Jan JÍLEK a Milan VOKÁČ. A head of a predatory bird from the Migration Period found at Drnholec (South Moravia, Czech republic). Archäologisches Korrespondenzblatt : Urgeschichte, Römerzeit, Frühmittelalter. Mainz am Rhein: Philipp von Zabern, 2006, roč. 36, č. 3, s. 429-444. ISSN 0342-734X.
  2. MALÍŘ, Jiří. Advokát - příklad Hynka Bulína st. In Fasora, Lukáš – Hanuš, Jiří – Malíř, Jiří – Vykoupil, Libor: Člověk na Moravě v první polovině 20. století. 1. vyd. Brno: CDK, 2006. s. 158-193. Člověk na Moravě. ISBN 80-7325-105-1.
  3. DROZDOVÁ, Eva. Antropologický výzkum Markéty Františky, hraběnky Dietrichsteinové. In Regiom 2006. Sborník regionálního muzea v Mikulově. Mikulov: Regionální muzeum v Mikulově, 2006. s. 95-104. ISBN 80-85088-22-3.
  4. JAKUBEC, Ondřej. Architektura mendikantských klášterů na Moravě v době posledních Přemyslovců. In FIFKOVÁ, Renáta. Sága moravských Přemyslovců: Život na Moravě od XI. do počátku XIV. století. 1. vyd. Olomouc - Brno: Vlastivědné muzeum Olomouc - Muzeum města Brna, 2006. s. 91-98. Katalog, 2006. ISBN 80-85037-42-4.
  5. SUCHÁNEK, Pavel. Barokní sochy v krajině a hledání jejich významu. Opuscula Historiae Artium. Brno: Masarykova univerzita, 2006, F50/2006, č. 1, s. 81-96. ISSN 1211-7390.
  6. MASAŘÍK, Zdeněk. Die Erforschung des Frühneuhochdeutschen in Mähren aus methodologischer Sicht. In Deutsche Literatur und Sprache im Donauraum (Eds. Christine Pfau, Kristýna Slámová). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. s. 303-313. ISBN 80-244-1242-X.
  7. SVOBODA, Jiří. Die Grosswildjäger in Mähren. Spektrum der Wissenschaft - Spezial 2006/1. Německo: Spektrum der Wissenschaft mbH, 2006, roč. 2006, č. 1, s. 52-57.
  8. MALÍŘ, Jiří. Die Parteien in Mähren und Schlesien und ihre Vereine. In Die Habsburgermonarchie 1848-1918. Band VIII: Politische Öffentlichkeit und Zivilgesellschaft. 1. Teilband: Vereine, Parteien und Interessenverbände als Träger der politischen Partizipation. Hrsg. von Helmut RUMPLER und Peter URBANITSCH. 1. vyd. Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften, 2006. s. 705-803, 98 s. Die Habsburgermonarchie 1848-1918. Band VIII. ISBN 3-7001-3540-8.
  9. PŘICHYSTAL, Michal a Petr KOS. Doba halštatská. Editoři Miloš Čižmář a Kateřina Geislerová. In Výzkumy - Ausgrabungen 1999-2004. Brno: Ústav archeologické památkové péče Brno, příspěvková organizace, 2006. s. 49-54. ISBN 80-86399-22-2.
  10. JÍLEK, Jan, Joan PINAR a Milan VOKÁČ. Drnholec (okr. Břeclav). Přehled výzkumů. Brno: Archeologický ústav AV ČR Brno, 2006, roč. 2006, č. 47, s. 163-164. ISSN 1211-7250.
  11. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk, Pavel KOUŘIL a Miroslav PLAČEK. Extrembauplätze der mährischen Burgen - Beispiele und Lösungen. In Castrum bene 9, 2006. Praha: Archeologický ústav AV ČR, 2006. s. 197-212. ISBN 80-86124-59-2.
  12. JAKUBEC, Ondřej. Florian Zapletal a renesanční umění na Moravě: "Případ Jana Willenbergera". In HÝBL, František a Kristina GLACOVÁ. Florian Zapletal - Život a dílo. Sborník příspěvků z konference Muzea Komenského v Přerově, 18.-19. října 2005. 1. vyd. Přerov: Muzeum Komenského v Přerově, 2006. s. 125-134. ISBN 80-239-8282-6.
  13. JAKUBEC, Ondřej. Forma sleduje funkci. Sakrální gotizující architektura renesance na Moravě v průsečíků demonstrace konfesionality a rodových tradic. In Artis historia. Sborník studií o dějinách umění a památkové péči. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2006. s. 68-76. ISBN 80-7368-208-7.
  14. CÍSARÍKOVÁ, Klára. František Bartoš (1837 až 1906). Folklor : časopis Folklorního sdružení. Praha: Folklorní sdružení České republiky, 2006, roč. 17, č. 3, s. 23–24. ISSN 1210-7972.
  15. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk, Pavel KOUŘIL a Miroslav PLAČEK. Haupttürme mährischer und schlesischer Burgen. In Castrum bene 9 - Burg und Funktion, Archäologie Österreichs Spezial 2. Martin Krenn und Alexandra Krenn-Leeb (Hrsg.). Wien: IUFG, 2006. s. 27-41, 14 s. ISBN 3-902572-01-9.
  16. KUNC, Josef. Historie a současnost průmyslové výroby na Moravě - regionální aspekt ekologického ohrožení krajiny. Národohospodářský obzor. Brno: ESF MU Brno, 2006, roč. 2006, č. 3, s. 42-49. ISSN 1213-2446.
  17. HANUŠ, Jiří. Lékař a regionální politik. Příklad Františka Lišky. In Člověk na Moravě v první polovině 20. století. 2006. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006. s. 211-223, 12 s. Člověk na Moravě. ISBN 80-7325-105-1.
  18. ŠTĚPÁNEK, Václav. Lidová kultura. In Libor Jan a kol.: Komín v historii : 1240-2006. 1. vyd. Brno-Komín: Městská část Brno-Komín, 2006. s. 341–398. Moravská regionální historiografie. ISBN 80-239-7486-6.
  19. MALÍŘ, Jiří. Mähren zwischen Prag und Wien. Die Geburt der modernen politischen Nationen im 19. Jahrhundert. In KNOZ, Tomáš (ed.): Tschechen und Österreicher. Gemeinsame Geschichte, gemeinsame Zukunft. 1. vyd. Brno-Wien: Matice moravská - Janineum, 2006. s. 63-73. ISBN 3-901194-14-2.
  20. VEČERKA, Radoslav. Moravské země veliký občan, sláva a chlouba. Sv. Metoděj Soluňský. JAN, L., DRAHOŠ, Z. et al. (ed.). In Osobnosti moravských dějin 1. Brno: Matice moravská, 2006. s. 17-25. ISBN 80-86488-38-1.
  21. DRÁPALA, Daniel. Nad dostupností venkovských trhů na Moravě a ve Slezsku. Národopisný věstník. Praha: Česká národopisná společnost, 2006, roč. 23 (65), č. 1, s. 26-35. ISSN 0323-2492.
  22. BAAROVÁ, Zuzana, Radovan FRAIT, Veronika SOVKOVÁ a Věra ŠLANCAROVÁ. Obrazový katalog vybraných exponátů. In CEJNKOVÁ, Dana a Xenie SOFKOVÁ. Sága moravských Přemyslovců. Olomouc-Brno: Vlastivědné muzeum Olomouc, Muzeum města Brna, 2006. s. 199-250. Sborník a katalog výstavy. ISBN 80-85037-42-4.
  23. PLAČEK, Miroslav a Peter FUTÁK. Páni z Kunštátu. Rod erbu vrchních pruhů na cestě k trůnu. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2006. 706 s. Šlechtické rody Čech, Moravy a Slezska sv. 5. ISBN 80-7106-683-4.
  24. HOUZAR, Stanislav, Hana DOLEŽALOVÁ, Milan NOVÁK, Vladimír HRAZDIL a Anna PFEIFEROVÁ. Přehled mineralogie, petrografie a geologie nedvědických mramorů, svratecké krystalinikum. Acta Musei Moraviae, Sci. Geol. Brno: Moravské zemské muzeum, 2006, roč. 91, č. 1, s. 3-77. ISSN 1211-8796.
  25. PODBORSKÝ, Vladimír. Rondelloide in den Siedlungen der Bronze- und Hallstattzeit in Mähren. Editor: Wojciech Blajer. In Z badań nad osadnictwem epoki brazu i wczesnej epoki zelaza w Europie Środkowej. První. Kraków: Wydawnictwo Uiversytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2006. s. 159-180, 32 s. ISBN 10 83-233-2236-8.
  26. HOLUBOVÁ, Zuzana, Dana CEJNKOVÁ, Radovan FRAIT, Xenie SOFKOVÁ, Veronika SOVKOVÁ a Věra ŠLANCAROVÁ. Sága moravských Přemyslovců. 2006.
  27. SPÁČILOVÁ, Jana. Současný stav libret italské opery na Moravě v 1. polovině 18. století. Acta musicologica.cz. Revue pro hudební vědu. Brno: Masarykova univerzita, 2006, roč. 2006, č. 2, s. nestránkováno, 10 s. ISSN 1214-5955.
  28. MALÍŘ, Jiří. Šlechtic na prahu moderní doby - Egbert hrabě Belcredi. In Osobnosti moravských dějin 1. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2006. s. 331-357. ISBN 80-86488-38-1.
  29. HRAZDIL, Vladimír, Milan VOKÁČ, Stanislav HOUZAR a Petr DOČKAL. Vltavínonosné sedimenty v okolí Lukova u Moravských Budějovic, západní Morava. Acta Musei Moraviae, Sci. Geol. Brno: Moravské zemské muzeum, 2006, roč. 91, č. 1, s. 207-217. ISSN 1211-8796.
  30. CHOCHOLÁČ, Bronislav. Wirtschaftliches Zusammenleben. Mähren und österreichische Länder im Licht der sozialen und ökonomischen Kontakte der Bevölkerung in der frühen Neuzeit. In Tschechen und Österreicher. Gemeinsame geschichte, gemeinsame Zukunft. 1. vyd. Wien - Brno: Kirchliches Institut Janineum - Matice moravská, 2006. s. 55-61. ISBN 3-901194-14-2.
  31. ŠTĚPÁNEK, Václav. Zemědělské hospodaření. In Libor Jan a kol.: Komín v historii : 1240-2006. 1. vyd. Brno-Komín: Městská část Brno-Komín, 2006. s. 317-340. Moravská regionální historiografie. ISBN 80-239-7486-6.

  2005

  1. VLASATÍKOVÁ, Petra a Miroslav VAŠKOVÝCH. Čas Keltů. Morava v mladší době železné. Výstava v Archeoskanzenu Modrá. 18.6. - 30.10.2005. 2005.
  2. MALÍŘ, Jiří. Die Teilnahme von Frauen an den Ergänzungswahlen in den mährischen Landtag 1865. In Magister noster. Sborník statí věnovaných in memoriam prof.PhDr. Janu Havránkovi, CSc. Festschrift in memoriam Prof. PhDr. Jan Havránek,CSc. K vydání připravili Michal Svatoš - Luboš Velek - Alice Velková za spolupráce W.D. Godseye, Jr. a R. Melvilla. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2005. s. 419-431. ISBN 80-246-0753-0.
  3. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. Francouzští emigranti na Moravě 1792-1798. In Lukáš Fasora Jiří Hanuš Jiří Malíř (eds.), Napoleonské války a historická paměť. 1. vydání. Brno: Matice moravská, Muzeum Brněnska, Výzkumné středisko pro dějiny střední a východní Evropy: prameny, země, kultura., 2005. s. 155-167. ISBN 80-86488-23-3.
  4. TÓTHOVÁ, Andrea, Jan KNOZ, Miroslav BARTÁK a Ivan ORSZÁGH. Genus Culicoides (Diptera, Ceratopogonidae) collected by non-light traps in South Moravia. Studia dipterologica. 2005, roč. 12, č. 1, s. 49-55. ISSN 0945-3954.
  5. BOROVSKÝ, Tomáš. hesla a části hesel Brno - dominikáni, dominikánky, minorité, augustiniáni, františkáni; Staré Brno - cisterciačky, dominkánky; Zábrdovice - premonstráti; Oslavany cisterciačky; Předklášteří; Velehrad; Vizovice; Žďár n/S; Znojmo - Louka. In Encyklopedie moravských a slezských klášterů. Red. Dušan Foltýn. Praha: Libri, 2005. s. 154 a dále, 49 s. sine editio. ISBN 80-7277-026-8.
  6. JAKUBEC, Ondřej. hesla Olomouc: augustiniánky, augustiniáni, minorité, jezuité, kartuziáni, voršilky, klarisky, milosrdné "opavské" sestry, seminář jezuitů s kaplí sv. Františka Xaverského; Olomouc, Sv. Kopeček: františkánky, premonstrátky. In FOLTÝN, Dušan. Encyklopedie moravských klášterů. 1. vyd. Praha: Libri, 2005. s. 463-468, 473-481 ad., 40 s. Kláštery, 2. ISBN 80-7277-026-8.
  7. PUMPR, Pavel. Hospodaření katolického farního kléru na Moravě do Bílé hory. In Pecunia nervus societatis Moravicae. Workshop, Brno, 21. listopadu 2005. 2005.
  8. MALÍŘ, Jiří. K roli advokátů v politice v období do roku 1918. In Z minulosti advokacie. Sborník příspěvků o dějinách advokacie konané dne 11. 11. 2004 v Praze. Sestavili a uspořádali Stanislav Balík ml., a Jitka Machová. 1. vyd. Praha: Linde Praha a. s. - Právnické a ekonomické nakladatelství, 2005. s. 41-60. ISBN 80-7201-547-8.
  9. ŠABATOVÁ, Klára. K sociální struktuře pohřebišť v mladší době bronzové na Moravě, abstrakt. In Študijné zvesti AÚ SAV 37. Nitra: Archeologický ústav SAV Nitra, 2005. s. 25-26. ISBN 80-88709-80-6.
  10. MALÍŘ, Jiří. Ke vzniku a vývoji Německé radikální strany na Moravě. In VIRIBUS UNITIS nedosti bylo Jana Křena. Janu Křenovi k pětasedmdesátinám. K vydání připravili Kristina Kaiserová a Jiří Pešek. 1. vyd. Ústí nad Labem: albis international, 2005. s. 165-181. ISBN 80-86971-03-1.
  11. BOROVSKÝ, Tomáš. Kláštery, panovník a zakladatelé na středověké Moravě. Brno: Matice moravská, 2005. 298 s. Knižnice Matice moravské sv. 16. ISBN 80-86488-22-5.
  12. JAKUBEC, Ondřej. Malířská výzdoba oltáře a její eucharistická symbolika. In ZÁPALKOVÁ, Helena a Ondřej JAKUBEC. Oltář Nejsvětější Trojice z kostela Nanebevzetí Panny Marie v Uničově: Restaurování 2003–2005. 1. vyd. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2005. s. 17-24. Restaurování, 2. ISBN 80-85227-71-1.
  13. ŠLANCAROVÁ, Věra a Vladimír USTOHAL. Materiál středověkých prstenů z Jižní Moravy. Z dějin hutnictví. Praha: Národní technické muzeum, 2005, roč. 35, č. 1, s. 44-49. ISSN 0139-9810.
  14. STRMISKA, Maxmilián a Miroslav MAREŠ. Moravistické strany a hnutí. In MALÍŘ, Jiří a Pavel MAREK. Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a na Slovensku, 1861-2004. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2005. s. 1615-1632. II. díl. ISBN 80-7239-179-8.
  15. SPÁČILOVÁ, Jana. Olomoucký biskup Schrattenbach a hudba vrcholného baroka 1. Hanibal bez slonů. Opus musicum. Brno: Nadace Opus musicum, 2005, XXXVII, č. 1, s. 24-27. ISSN 0862-8505.
  16. SPÁČILOVÁ, Jana. Olomoucký biskup Schrattenbach a hudba vrcholného baroka 3. Repertoár chrámové hudby v Kroměříži v roce 1731. Opus musicum. Brno: Nadace Opus musicum, 2005, roč. 2005, č. 3, s. 39-45. ISSN 0862-8505.
  17. SPÁČILOVÁ, Jana. Olomoucký biskup Schrattenbach a hudba vrcholného baroka 4. Brněnská oratoria "z rozkazu jeho Eminence". Opus musicum. Brno: Nadace Opus musicum, 2005, XXXVII, č. 4, s. 36-43. ISSN 0862-8505.
  18. SPÁČILOVÁ, Jana. Olomoucký biskup Schrattenbach a hudba vrcholného baroka 5. Opera v biskupských rezidencích Kroměříži a Vyškově v 1. polovině 18. století. Opus musicum. Brno: Nadace Opus musicum, 2005, XXXVII, č. 5, s. 33-40. ISSN 0862-8505.
  19. SPÁČILOVÁ, Jana. Olomoucký biskup Schrattenbach a hudba vrcholného baroka 6. Schrattenbachovi hudebníci na Moravě. Opus musicum. Brno: Nadace Opus musicum, 2005, XXXVII, č. 6, s. 40-46. ISSN 0862-8505.
  20. SEJBAL, Jiří. Otazníky kolem mincovny v Podivíně ve 13. století. Folia Numismatica. Brno: Moravské zemské muzeum, 2005, LXXXIX, 18-19, s. 51-57. ISSN 0862-1195.
  21. SVOBODA, Jiří. Pavlov I - Southeast. A window into the Gravettian lifestyles. ČR: Archeologický ústav AV ČR Brno, 2005. Dolnověstonické studie 14. ISBN 80-86023-67-2.
  22. SVOBODA, Jiří. Předmostí. Kontext paleoantropologických nálezů. Přehled výzkumů 46. ČR: Archeologický ústav AV ČR Brno, 2005, roč. 2005, č. 46, s. 63-91. ISSN 1211-7250.
  23. KAŠPAROVÁ, Klára. S tichou vzpomínkou za Zdenkou Jelínkovou. Valašsko : vlastivědná revue. Vsetín: Muzeum regionu Valašsko, 2005, roč. 15, č. 2, s. 47–48. ISSN 1212-3382.
  24. DVOŘÁK, Vojtěch, Jiří KALVODA a Rostislav MELICHAR. Variscan structure of Hranice Paleozoic area (Moravosilezian Paleozoic Zone). Geolines. Praha: Institute of Geology, Academy of Science, 2005, roč. 19, -, s. 33-34. ISSN 1210-9606.
  25. MALÍŘ, Jiří. "Vláda advokátů". K politické a socioprofesní skladbě moravského zemského výboru v letech 1878-1918. In MALÍŘ, Jiří MAREK, Pavel (eds.): Andros probabilis. Sborník prací pátel a spolupracovník historika prof. PhDr. Miloše Trapla, CSc., k jeho 70. narozeninám. 1. vyd. Brno-Olomouc: Matice moravská a Univerzita Palackého, 2005. s. 241-258. ISBN 80-86488-16-0.

  2004

  1. MALÍŘ, Jiří. Advokát. Příklad JUDr. Václava Šíleného. In Fasora, Lukáš - Januš, Jiří - Malíř, Jiří (eds): Člověk na Moravě 19. století. 1. vyd. Brno: CDK, 2004. s. 79-110. ISBN 80-7325-038-1.
  2. PEČMAN, Rudolf. Barokní varhanářství na Moravě. Díl I. - recenze. Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2004, LVI, č. 2004, s. 531-433, 3 s. ISSN 0323-2581.
  3. LOUDOVÁ, Michaela. Civilizace a umění na Moravě doby barokní - pracovní setkání. 2004.
  4. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk a Miroslav PLAČEK. Der Feudalsitz in der Siedlungsstruktur des mittelalterlichen Mährens. In Castrum Bene. první. Nitra: Archeologický ústav SAV Nitra, 2004. s. 1-12, 13 s. ISBN 80-88709-75-X.
  5. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk a Eva ZUMPFE. Die südmährische Grenze - verbindend und trennend (Thesen). In Archaeologia historica 29/04. Sborník příspěvků přednesených na XXXV. konferenci archeologů středověku České republiky a Slovenské republiky s hlavním zaměřením hranice v životě středověkého člověka. první. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Kláštorisko, n. o. Levoča, Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2004. s. 77-92. ISBN 80-7275-049-6.
  6. JAKUBEC, Ondřej. Grafické dílo Jana Willenbergera a knižní tisky přelomu 16. a 17. století: Mezi realitou, imaginací a konceptualitou. In FIALA, Jiří. Studia Moravica II. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Moravica 2. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého Olomouc, 2004. s. 185-203. ISBN 80-244-0975-5.
  7. MALÍŘ, Jiří. Jan Šrámek jako přísedící moravského zemského výboru, 1913-1914 (1918). In Jan Šrámek. Kněz - státník - politik. 1. vyd. Olomouc: Neuveden, 2004. s. 131-142., 12 s. mimo edice. ISBN 80-900965-1-4.
  8. BOROVSKÝ, Tomáš a Hana BOROVSKÁ. Knihovna brněnského lékaře Jakuba Konráda Pretoria II. Komentář. In Brno v minulosti a dnes 17, 2003. Brno: Archiv města Brna, 2004. s. 521-546. ISBN 80-902931-9-0.
  9. SVOBODA, Jiří. Les sites de Dolní Věstonice et Pavlov. Pour la Science. Francie: Pour la Science, 2004, roč. 2004, Avril/Juin, s. 71-75.
  10. IVANOV, Martin. Patologický vývoj axiálního skeletu colubroidních hadů z lokality Mladeč. In 10. Kvartér 2004. Brno. Brno: Katedra geologie a paleontologie Př.F. Masarykovy univerzity, 2004. s. 17.
  11. PŘICHYSTAL, Antonín a Lubomír ŠEBELA. Silicite axes of central Poland provenience in Moravia. Acta Archaeologica Carpathica. Kraków: PAN, 2004, XXXIX, č. 1, s. 5-23. ISSN 0001-5229.

  2003

  1. KOPACZ, Jerzy, Antonín PŘICHYSTAL, Lubomír ŠEBELA a Petr ŠKRDLA. Contribution to the Question of Chipped Stone Industry the Moravian Bell Beaker Culture. In Czebreszuk, J. - Szmyt M. (eds.), The Northeast Frontier of Bell Beakers. první. Oxford: BAR International Series 1155, 2003. s. 215-230. ISBN 1-84171-525-5.
  2. SVOBODA, Jiří. Gravettian and Epigravettian chronologies in the Middle Danube area. In Chronologies géophysiques et archéologiques du paléolithique supérieur. Itálie: Edipuglia, Bari, 2003. s. 273-282. ISBN 88-7228-364-7.
  3. MUNZAR, Jiří. Jan Krejčí; Oskar Jellinek; Stanislav Sahánek. In Lexikon Deutschmährischer Autoren. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003. s. -, 8 s. 1. vyd. ISBN 80-244-0477-X.
  4. MALÍŘ, Jiří. K prosazování národní identity na Moravě ve druhé polovině 19. století. In Ad vitam et honorem. Profesoru Jaroslavu Mezníkovi přátelé žáci k pětasedmdesátinám. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2003. s. 369-380. mimo edice. ISBN 80-86488-13-6.
  5. BOROVSKÁ, Hana a Tomáš BOROVSKÝ. Knihovna brněnského lékaře Jakuba Konráda Pretoria. I. Edice pozůstalostního inventáře. In Brno v minulosti a dnes 16, 2002. Brno: Archiv města Brna, 2003. s. 475-510. ISBN 80-902931-7-4.
  6. SLAVÍČEK, Lubomír. Kresba: "La prima Achatemia". In Jiří Kroupa (ed.), V zrcadle stínů. Morava v době baroka 1670-1790. Rennes - Brno: Somogy, éditions d'art; Moravská galerie v Brně, 2003. s. 247-255. katalog Moravské galerie. ISBN 80-7027-121-3.
  7. PŘICHYSTAL, Antonín, Petr ŠKRDLA a Jiří SVOBODA. Lithic Raw Materials Used by Humans at Stránská skála. In Stránská skála. Origins of the Upper Paleolithic in the Brno Basin, Moravia, Czech Republic (Jiří A. Svoboda and Ofer Bar-Yosef, Eds.). Cambridge, Massachusetts: Peabody Museum, Harvard University, 2003. s. 59-64. American School of Prehistoric Research Bull. 47. ISBN 0-87365-551-6.
  8. MUNZAR, Jiří. Marie von Ebner Eschenbach - eine große deutschsprachige Schriftstellerin aus Mähren. Brno: Národní památkový ústav, 2003. 46 s. 1. vyd. ISBN 80-85032-96-1.
  9. MAREŠ, Miroslav a Marek SUCHÁNEK. Moravská nacionální sociální strana. Středoevropské politické studie. Brno, 2003, roč. 5, 2-3, s. 8-7, 2 s. ISSN 1212-7817.
  10. PLESKALOVÁ, Jana. Pomístní jména na Moravě a ve Slezsku; Stav výzkumu pomístních jmen (2 hesla). Rzetelska-Feleszko, E. et al. (eds.). In Slowianska onomastyka, encyklopedia, Tom II. Warszawa-Krakow: Warszawa-Krakow, 2003. s. 140-143. Slowianska onomastyka, encyklopedia, Tom II. ISBN 83-907328-7-4.
  11. MALÍŘ, Jiří. Role církevní organizace ve vývoji spolků a stran na Moravě v druhé polovině 19. století. In Vývoj církevní správy na Moravě. 1. vyd. Brno: Moravský zemský archiv, 2003. s. 347-354. ISBN 80-7275-046-1.
  12. JAKUBEC, Ondřej. Rukopisný zlomek "Sechs Christliche Catholische predigen" Stanislava Hosia v olomouckém kapitulním archivu: Příspěvek k poznání konfesionalizačních aktivit olomouckého duchovenstva ve druhé polovině 16. století. Olomoucký archivní sborník. 2003, I/ 2003, č. 1, s. 39-47. ISSN 1214-4711.
  13. JAKUBEC, Ondřej. "Sebekonfesionalizace" a manifestace katolicismu jako projev utváření konfesní uniformity na předbělohorské Moravě. In Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Historica 31. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2003. s. 101-119. ISBN 80-244-0326-9.
  14. PISERA, Andrzej a Šárka HLADILOVÁ. Siliceous Sponge Spicules from the Karpatian of the Carpathian Foredeep in Moravia. In Brzobohatý R., Cicha I., Kováč M., Rogl F. Eds: The Karpatian a Lower Miocene Stage of the Central Paratethys. 1. vyd. Masaryk University Brno: Gloria Rosice, 2003. s. 189-192. ISBN 80-210-3266-9.
  15. PŘICHYSTAL, Antonín a Lubomir SEBELA. Silicitové sekery středopolské provenience na Moravě. In Ve skužbách archeologie IV. Brno: MVS a Geodrill Brno, AÚ SAV Nitra, 2003. s. 152-134, 13 s. ISBN 80-7275-041-0.
  16. JAKUBEC, Ondřej. Skupina pozdně renesančních štukatur na Moravě, jejich styl a význam: Možnosti a meze interpretace. Umění. Časopis Ústavu dějin umění. Praha: Ústav dějin umění AV ČR, 2003, roč. 51/2003, č. 2, s. 278-291. ISSN 0049-5123.
  17. SVOBODA, Jiří. The Bohunician and the Aurignacian. In The chronology of the Aurignacian and the transitional technocomplexes. Portugalsko: Instituto Portugues de Arquelogia, 2003. s. 123-131. ISBN 972-8662-15-7.
  18. SVOBODA, Jiří. The Gravettian of Moravia: Landscape, settlement, and dwellings. In Perceived Landscapes and Built Environments. V. Británie: Archaeopress, 2003. s. 121-129. ISBN 1 84171 498 4.

  2002

  1. SELUCKÁ, Alena, Petr SULOVSKÝ a Zdeňka MĚCHUROVÁ. Analýza některých kovových nálezů ze zaniklé středověké vsi Konůvky (okr. Vyškov) aneb "Bronzové" předměty z Konůvek trochu jinak. Acta Mus. Moraviae., Sci. Soc. Brno: MZM Brno, 2002, roč. 87, 1/2, s. 177-185. ISSN 0323-0570.
  2. KAZDOVÁ, Eliška. Antropomorfní nádoba lengyelské kultury z Těšetic-Kyjovic, JZ Morava. In Otázky neolitu a eneolitu našich krajín. Zborník referátov z 20. pracovného stretnutia, Liptovská Sielnica 9.-12.X. 2001. Nitra: Archeologický ústav SAV Nitra, 2002. s. 129-136. ISBN 80-88709-57-1.
  3. SEJBAL, Jiří. Českofalcké mince Karla IV. a Václava IV. v nálezech na Moravě. In Dokumentace a prezentace dějin české mince a měny grošové doby v našich muzeích. 1. vyd. Praha - Pardubice: Asociace českých a moravskoslezských muzeí a galerií, 2002. s. 51-56. Asociace českých a moravskoslezských muzeí a galer. ISBN 80-86046-55-9.
  4. BRYJA, Josef a Zdeněk ŘEHÁK. Další doklady současné expanze areálu myšice temnopásé (Apodemus agrarius) na Moravě. Lynx (Praha), n.s. Praha: Národní muzeum, 2002, roč. 33, č. 1, s. 69-77. ISSN 0024-7774.
  5. ONDRUŠ, Vladimír et al., Zdeněk ČIŽMÁŘ, Marta DOČKALOVÁ, Šárka HLADILOVÁ, Jan JELÍNEK, Alena HUMPOLOVÁ, Inna MATEICIUCOVÁ, Antonín PŘICHYSTAL, Vladimír PODBORSKÝ a Milan SALAŠ. Dvě pohřebiště lidu s neolitickou lineární keramikou ve Vedrovicích. In Podborský V. a kolektiv: Dvě pohřebiště neolitického lidu s lineární keramikou ve Vedrovicích na Moravě. 1. vyd. Brno: Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty MU, 2002. s. 9-150. ISBN 80-210-2933-1.
  6. PODBORSKÝ, Vladimír. Dvě pohřebiště neolitického lidu s lineární keramikou ve Vedrovicích na Moravě. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 343 s. xxx. ISBN 80-210-2933-1.
  7. SVITÁK, Zbyněk, Rudolf BRÁZDIL a Hubert VALÁŠEK. History of Weather and Climate in the Czech Lands V. In History of weather and climate in the czech lands. Instrumental Meteorological Measurements in Moravia up to the End of the Eighteenth Century. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2002. s. 7-247. Masarykova univerzita. ISBN 80-210-2896-3.
  8. BRÁZDIL, Rudolf, Hubert VALÁŠEK, Zbyněk SVITÁK a Jarmila MACKOVÁ. History of Weather and Climate in the Czech Lands V. Instrumental Meteorological Measurements in Moravia up to the End of the Eighteenth Century. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2002. 250 s. History Weather and Climate in the Czech Lands V. ISBN 80-210-2896-3.
  9. MALÍŘ, Jiří. Ke každodennosti obyvatel Moravy za první světové války. In Bronislav Chocholáč - Jiří Malíř: Pocta Janu Janákovi. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2002. s. 507-525. ISBN 80-86488-07-1.
  10. JAKUBEC, Ondřej. Manifestace katolicismu v uměleckých objednávkách olomouckých biskupů v období raného novověku. In Historická Olomouc XIII. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého Olomouc, 2002. s. 161-181, 11 s. ISBN 80-244-0177-0.
  11. KUBEŠOVÁ, Svatava. Mechorosty zaznamenané během bryologicko-lichenologických dnů v Mikulově. Bryonora. Průhonice: Botanický ústav AV ČR, 2002, roč. 29, s. 6-10. ISSN 0862-8904.
  12. FOJTÍK, Pavel. Mohylovo - lužický jámový hrob z Kostelce na Hané (okr. Prostějov). Archeologické rozhledy. Praha: Archeologický ústav AV ČR Praha, 2002, LIV, č. 3, s. 690-699. ISSN 0323-1267.
  13. JAKUBEC, Ondřej. Motiv srdce v pozdně renesančních štukaturách Moravy a Polska. In Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Philosophica - Aesthetica. 23, Historia artium. 4, Sborník k 80. narozeninám prof. PhDr. Rudolfa Chadraby, CSc. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého Olomouc, 2002. s. 297-324. ISBN 80-244-0460-5.
  14. BRÁZDIL, Rudolf, Jarmila MACKOVÁ, Zbyněk SVITÁK, Hubert VALÁŠEK a Miloslav HRADIL. Nejstarší moravská meteorologická měření v Telči od Františka Aloise Maga z Maggu z let 1771-1775. Meteorologické zprávy. Praha: Český hydrometeorologický ústav, 2002, roč. 55, č. 2, s. 50-60. ISSN 0026-1173.
  15. VAŠÁTKO, Jaroslav, Evžen WOHLGEMUTH a Michal HORSÁK. Nivní malakocenózy v povodí dolní Olšavy. In Sborník Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti, č.7. Uherské Hradiště: Přírodovědný klub v Uherském Hradišti a Muzeum jihovýchodní Moravy, 2002. s. 77-88, 11 s. ISBN 80-86485-04-8.
  16. JAKUBEC, Ondřej. Olomoučtí biskupové jako renesanční mecenáši? In Pro Arte. Sborník k poctě 60. narozenin prof. PhDr. Ivo Hlobila. 1. vyd. Praha: Ústav dějin umění AV ČR, 2002. s. 261-270, 11 s. ISBN 80-903230-1-4.
  17. SVOBODA, Jiří, P. HAVLÍČEK, V. LOŽEK, J. MACOUN, R. MUSIL, A. PŘICHYSTAL, H. SVOBODOVÁ a E. VLČEK. Paleolit Moravy a Slezska. 2. aktualizované vydání. ČR: Archeologický ústav AV ČR Brno, 2002. Dolnověstonické studie 8. ISBN 80-86023-40-0.
  18. MAREŠ, Miroslav. Programy moravských regionálních stran. In MALÍŘ, Jiří a Radomír VLČEK. Morava a české národní vědomí od středověku po dnešek. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2002. s. 195-200, 5 s. ISBN 80-86488-01-2.
  19. ŠABATOVÁ, Klára a Petr VITULA. Přáslavice. Díly pod dědinou, Kousky a kukličky II. Pohřebiště a sídliště z doby bronzové (katalog). Olomouc: Vlastivědné muzeum v Olomouci, 2002. 305 s. Archaeologiae regionalis fontes 3. ISBN 80-85037-30-0.
  20. MATEICIUCOVÁ, Inna. Silexartefakte und Gerölle im Gräberfeld der linearbandkeramischen Kultur in Vedrovice in Mähren. Preistoria Alpina. Trento: Museo Tridentino di Scienze Naturali, 2002, roč. 37 (2001), č. 1, s. 81-107, 26 s. ISSN 0393-0157.
  21. KROUPA, Jiří. /sous la direction de/: La Moravie a l'âge Baroque 1670-1790. Dans le miroir des ombres. Paris - Rennes: Somogy éditions d'art, Paris - Musée des Beaux-Arts, Rennes - Moravská galerie, Brno, 2002. 384 s. Bohemia Magica - une Saison tcheque en France. ISBN 2-85056-569-5.
  22. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Studenti z Brtnice (okr. Jihlava, Morava) na vídeňské univerzitě. In Chocholáč, B. - Malíř, J. (eds.): Pocta Janu Janákovi. Předsedovi Matice moravské, profesoru Masarykovi univerzity věnují k sedmdesátinám jeho přátelé a žáci. Brno: Matice moravská, 2002. s. 307-321. ISBN 80-86488-07-1.

  2001

  1. KOVÁRNÍK, Jaromír. Archeologický výzkum pravěkého sídliště Těšetice-Kyjovice. Od Horácka k Podyjí. Znojmo, 2001, roč. 2001, č. 2, s. 6-8. ISSN 1213-192X.
  2. ŠVECOVÁ, Renáta a Michal PŘICHYSTAL. Břeclav (k.ú. Poštorná, okr. Břeclav). Přehled výzkumů. Brno: AÚ AV ČR, 2001, roč. 42, č. 1, s. 149. ISSN 1211-7250.
  3. PŘICHYSTAL, Michal a Renáta ŠVECOVÁ. Břeclav (okr. Břeclav). Přehled výzkumů. Brno: AÚ AV ČR, 2001, roč. 42, č. 1, s. 202-203. ISSN 1211-7250.
  4. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Die Zentren Großmährens. In Velká Morava mezi východem a západem. Brno: Archeologický ústav AV ČR Brno, 2001. s. 297-304. ISBN 80-86023-28-1.
  5. ŠVECOVÁ, Renáta. Diváky (okr. Břeclav). Přehled výzkumů. Brno: AÚ AV ČR, 2001, roč. 42, č. 1, s. 205-206. ISSN 1211-7250.
  6. SVOBODA, Jiří. Gravettian mammoth bone deposits in Moravia. In La terra degli elephanti - The world of elephants, Atti del 1 congresso internationale. Itálie: Comune di Roma, 2001. s. 359-362. ISBN 88-8080-025-6.
  7. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Großmährens: ein frühmittelalterlicher Staat zwischen Ost und West. In Deutsche und Tschechen. Geschichte-Kultur-Politik. München: Verlag C.H.Beck o HG, 2001. s. 24-32. ISBN 3406459544.
  8. KAZDOVÁ, Eliška a Jaroslav PEŠKA. Häuser in einer Siedlung der Stichbandkeramik von Olomouc-Slavonín. Archäologisches Korrespondenzblatt : Urgeschichte, Römerzeit, Frühmittelalter. Mainz am Rhein: Philipp von Zabern, 2001, roč. 31, č. 2, s. 185-204. ISSN 0342-734X.
  9. PODBORSKÝ, Vladimír. Hluboké Mašůvky v nejdávnější minulosti. In Hluboké Mašůvky. Cestami věků od minulosti k dnešku. 1. vyd. Hluboké Mašůvky: OÚ Hluboké Mašůvky, 2001. s. 5-17.
  10. KAZDOVÁ, Eliška. Importy lengyelské keramiky v prostředí kultury s vypíchanou keramikou. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001, M6, č. 1, s. 39-51. ISSN 1211-6327.
  11. FOJT, Bohuslav. Mineralogické lokality na Moravě a ve Slezsku opomíjejé sběrateli (V). Minerál. Brno, 2001, roč. 9, č. 5, s. 348-349. ISSN 1213-0710.
  12. MALÍŘ, Jiří a Radomír VLČEK. Morava a české národní vědomí od středověku po dnešek. 1. vyd. Brno: Matice Moravská, 2001. 234 s. Disputationes Moravicae 2. ISBN 80-86488-04-7.
  13. MALÍŘ, Jiří. Na okraj sborníku Morava a české národní vědomí od středověku po dnešek. In Morava a české národní vědomí od středověku po dnešek. 1. vyd. Brno: Matice moravská v Brně, 2001. s. 9-18. ISBN 80-86488-01-2.
  14. NERUDOVÁ, Z. a A. PŘICHYSTAL. Nálezy ojedinělých listovitých hrotů z Moravy a Čech. Archeologické rozhledy. Praha: AÚ AV ČR, 2001, LIII, č. 2, s. 343-347. ISSN 0323-1267.
  15. KAZDOVÁ, Eliška. Osídlení střední Moravy v poslineárním neolitu. In Pravěk - Supplementum 8. Brno: ÚAPP Brno, 2001. s. 78-96. ISBN 80-86399-03-6.
  16. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Počátky břeclavského hradu. In Město Břeclav. 1. vyd. Břeclav-Brno: Město Břeclav, 2001. s. 118-130. ISBN 80-7275-025-9.
  17. JAKUBEC, Ondřej. Podoby podpory kultu sv. Stanislava na Moravě za olomouckého biskupa Stanislava II. Pavlovského (1579-1598). Manifestace katolicismu v uměleckých objednávkách jako součást protireformačního programu olomouckých biskupů raného novověku. In Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Historica XXX. Olomouc: Univerzita Palackého Olomouc, 2001. s. 67-84. ISSN 0472-8947.
  18. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk a Miroslav PLAČEK. Průvodce po exkurzi XXXIII. mezinárodní konference archeologie středověku. Brntnice: Ústav archeologie a muzeologie FF MU, 2001. 21 s.
  19. MACHÁČEK, Jiří. Raně středověká aglomerace Břeclav-Pohansko. In Město Břeclav. 1. vyd. Břeclav-Brno: Město Břeclav, 2001. s. 104-117. ISBN 80-7275-025-9.
  20. SVOBODA, Jiří. Seeing mammoths and using mammoths: Evidence from Upper Paleolithic Moravia. In Proceedings of the International conference on mammoth site studies. USA: University of Kansas, 2001. s. 153-161. ISBN 0-938332-22-8.
  21. MATEICIUCOVÁ, Inna. Silexindustrie in der ältesten LBK Kultur in Mähren und Niederösterreich auf der Basis der Silexindustrie des Lokalmesolithikums. Archaeolingua. Budapest, 2001, roč. 11, č. 1, s. 283-299. ISSN 1215-9239.
  22. ŠVECOVÁ, Renáta a Michal PŘICHYSTAL. Strachotín (okr. Břeclav). Přehled výzkumů. Brno: AÚ AV ČR, 2001, roč. 42, č. 1, s. 245-246. ISSN 1211-7250.
  23. MATEICIUCOVÁ, Inna. Surovina kamenné štípané industrie v moravském neolitu. In In: V. Podborský (ed.), 50 let archeologických výzkumů Masarykovy univerzity na Znojemsku. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001. s. 213-224, 11 s. ISBN 80-210-2546-8.
  24. ŠVECOVÁ, Renáta. Valtice (okr. Břeclav). Přehled výzkumů. Brno: AÚ AV ČR, 2001, roč. 42, č. 1, s. 253-254. ISSN 1211-7250.
  25. ŠVECOVÁ, Renáta a Michal PŘICHYSTAL. Velké Bílovice (okr. Břeclav). Přehled výzkumů. Brno: AÚ AV ČR, 2001, roč. 42, č. 1, s. 171. ISSN 1211-7250.

  2000

  1. KOVÁRNÍK, Jaromír. Dějiny archeologického bádání na Znojemsku. In Sborník referátů 50 let archeologických výzkumů Filozofické fakulty na Znojemsku. Brno: Masarykova univerzity v Brně, 2000. s. 95-125. ISBN 80-210-2546-8.
  2. JAKUBEC, Ondřej. Kult sv. Stanislava na Moravě za olomouckého biskupa Stanislava II. Pavlovského. (Příspěvek k dějinám protireformace). In Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica-Aesthetica XXI. Historia artium III. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého Olomouc, 2000. s. 115-148, 33 s. ISBN 80-244-0105-3.
  3. SIEGLOVÁ, Naděžda. Morava jako místo zrodu tvůrců a děl. In Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. 1. vyd. Ostrava: PdF OU, 2000. s. 32-37. ISBN 80-7042-168-1.
  4. HAŠEK, Vladimír a Jaromír KOVÁRNÍK. Nové nálezy pravěkých příkopů na Moravě. Přehled výzkumů. Brno: AÚ AV ČR, 2000, roč. 41, č. 1, s. 233-237. ISSN 1211-7250.
  5. KOVÁRNÍK, Jaromír. Nové objevy pravěkých příkopů na Moravě. In Sborník referátů 50 let archeologických výzkumů Filozofické fakulty na Znojemsku. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000. s. 139-155. ISBN 80-210-2546-8.
  6. STRMISKA, Maxmilián. Rise and Fall of Moravian Regional Parties. Středoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2000, roč. 2, č. 4, 10 s. ISSN 1212-7817.

  1999

  1. MALÍŘ, Jiří. K pojímání osobnosti F. Palackého v české společnosti na Moravě. In František Palacký 1798-1998 dějiny a dnešek. 1. vyd. Praha: Historický ústav AV ČR, 1999. s. 481-498., 18 s. ISBN 80-7286-003-8.
  2. JAKUBEC, Ondřej. Kostel P. Marie v Olomouci-Předhradí. In HLOBIL, Ivo a Marek PERŮTKA. Od gotiky k renesanci. Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400–1550. III. Olomoucko. 1. vyd. Olomouc: Muzeum umění, Moravská galerie, Slezské zemské muzeum, 1999. s. 208. III. ISBN 80-85227-34-7.
  3. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Morava a Slezsko ve století posledních Přemyslovců (1197-1310). In Morava ve středověku. 1. vyd. Brno: Moravské zemské muzeum, 1999. s. 27-36. ISBN 80-7028-150-2.
  4. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Morava po připojení k přemyslovskému státu (1018/19-1197). In Morava ve středověku. 1. vyd. Brno: Moravské zemské muzeum, 1999. s. 7-26. ISBN 80-7028-150-2.
  5. MUSIL, Rudolf. Moravská geologie II. Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 1999, roč. 1999, No.3, s. 14-21, 7 s.
  6. DEMEK, J. a J. KOPECKÝ. Neotektonika a problém pleistocenního zalednění. 1. vyd. Brno: Český geologický ústav, 1999. 10 s. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -1998. ISBN 80-210-2109-8.
  7. NOVÁK, Milan a Josef STANĚK. Pegmatit od Dobré Vody. Acta Musei Moraviae, Scientiae Geologicae. Brno: Moravské zemské muzeum, 1999, roč. 84, 1-2, s. 3-44, 41 s. ISSN 1211-8796.
  8. HUDEC, Karel, Zdeněk HUBÁLEK a Jiří VAČKAŘ. Přílet ptáků v jihomoravském regionu v roce 1997. Zprávy Moravského ornitologického sdružení. Přerov: Moravské ornitologické sdružení, 1999, roč. 57, č. 1, s. 117-128.
  9. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Středověká města na Moravě. In Morava ve středověku. 1. vyd. Brno: Moravské zemské muzeum, 1999. s. 117-124. ISBN 80-7028-150-2.
  10. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Středověké cesty na Moravě a ve Slezsku. In Morava ve středověku. 1. vyd. Brno: Moravské zemské muzeum, 1999. s. 125-131. ISBN 80-7028-150-2.
  11. HLADIL, Jindřich, Rostislav MELICHAR, Jiří OTAVA, Arnošt GALLE, Miroslav KRS, Otakar MAN, Petr PRUNER, Petr ČEJCHAN a Petr OREL. The Devonian in the Easternmost Variscides, Moravia: a Holistic Analysis Directed Towards Comprehensoin of the Original Context. Abhandlungen der Geologischen Bundesanstalt. Wien: Geologischen Bundesanstalt, 1999, roč. 54, -, s. 27-47. ISSN 0016-7800.
  12. HLADIL, Jindřich a Rostislav MELICHAR. Two explanation of curvature in Variscan orogen of Moravia: Terrane segmentation with clockwise rotation vs. strong effect of the Moravian shear zone. Terra Nostra. Köln: A. Wegener Stiftung, 1999, roč. 99, č. 1, s. 106-107. ISSN 0964-8978.
  13. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Úvodem. In Morava ve středověku. 1. vyd. Brno: Moravské zemské muzeum, 1999. s. 5. ISBN 80-7028-150-2.
  14. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Vývoj zbroje a válečného umění - významné bitvy na Moravě. In Morava ve středověku. 1. vyd. Brno: Moravské zemské muzeum, 1999. s. 73-103. ISBN 80-7028-150-2.
  15. MUSIL, Rudolf. Životní prostředí v posledním glaciálu. Brno: Moravské zemské muzeum, 1999. 26 s. Acta Musei Moraviae, Sci.geol.,84.

  1998

  1. JAKUBEC, Ondřej. Konventní kostel olomouckých minoritů ve středověku. (Příspěvek k poznání nástupu poklasické gotiky v rámci okruhu staveb olomouckého biskupa Bruna ze Schauenburka). Střední Morava. 1998, roč. 1998, č. 6, s. 38-49. ISSN 1211-7889.
  2. VOJÁČEK, Ladislav. Počátky a rozvoj vědeckého bádání v oboru právních věd na Moravě. In Hledání kontinuity vědeckého bádání na Moravě a ve Slezsku. Soubor rozšířených abstrakt ke kolokviu. 1. vyd. Brno: Společnost pro dějiny věd a techniky, 1998. s. 47-49.
  3. PAVLICOVÁ, Martina. The Style of Folk Dance and Its Development: A Study of Exceptional Dancers from South and East Moravia. In Dance, Style, Youth, Identity. 1. vyd. Strážnice: Study Group on Ethnochoreology International Council for Traditional Music, 1998. s. 93-96. ISBN 80-86156-15-X.
  4. MALÍŘ, Jiří. Zu den Sprachenverhältnissen in Mähren in den Jahren 1848-1914. In Die Sprachenfrage und ihre Lösung in den böhmischen Ländern nach 1848. 1. vyd. Ústí n. Labem: UJEP, 1998. s. 119-134. ISBN 80-7044-215-8.

  1997

  1. MACHÁČEK, Jiří a Evženie KLANICOVÁ. Die Gräber aus der Völkerwanderungszeit in Břeclav / Lundenburg - Líbivá. In Neue Beiträge zur Erforschung der Spätantike im mittleren Donauraum. 1. vyd. Brno: Archeologický ústav AV ČR v Brně, 1997. s. 57-65. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno č. 8. ISBN 80-86023-07-9.
  2. MALÍŘ, Jiří. Morava v kontextu Masarykovy české otázky. In Sto let Masarykovy České otázky. 1. vyd. Praha: Ústav T.G.Masaryka, 1997. s. 131-139. mimo edice. ISBN 80-86142-01-9.
  3. WIHODA, Martin. Moravská markraběnka Heilwida. In Od knížat ke králům. Sborník u příležitosti 60. narozenin Josefa Žemličky. Praha: Lidové noviny, 1997. s. 96-104. ISBN 978-80-7106-896-9.
  4. MALÍŘ, Jiří. Nacionalizace samosprávy a limity demokratizace komunální politiky před r. 1914 na příkladu Moravy. In Mezi liberalismem a totalitou. Komunální politika ve středoevropských zemích 1848-1948. 1. vyd. Praha: Scriptorim, 1997. s. 73-89. ISBN 80-902151-4-9.
  5. MALÍŘ, Jiří. Německý katolický politický tábor na Moravě v letech 1848-1914. Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská, 1997, roč. 116, č. 1, s. 201-215. ISSN 0323-052X.
  6. KAZDOVÁ, Eliška. Vypíchaná keramika z Těšetic-Kyjovic. Objekty 1.skupiny. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. V Brně: Masarykova univerzita, 1997, XLV, M 1, s. 31-45. ISSN 1211-6327.

  1996

  1. SVOBODA, Jiří, V. LOŽEK a E. VLČEK. Hunters between East and West: The Paleolithic of Moravia. New York - London: Plenum, 1996. 307 s. Interdisciplinary Contribution to Archaeology. ISBN 0-306-45250-2.
  2. MALÍŘ, Jiří. K vývoji velkostatkářských stran na Moravě. Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská, 1996, roč. 115, č. 1, s. 35-58. ISSN 0323-052X.
  3. SLAVÍČEK, Lubomír. Martin Knoller a jeho obrazy v českých sbírkách: glosy a addenda. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 1996, roč. 1996, F37-39, s. 149-164. ISSN 0231-5025.
  4. IVANOV, Martin. Nález boidního hada (Serpentes; Boidae) z miocénu u Ivančic (Jižní Morava). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1995. Brno: Masarykova univerzita, 1996, roč. 3, s. 62-64. ISSN 80-241-1440-7.
  5. MALÍŘ, Jiří. Od spolků k moderním politickým stranám : vývoj politických stran na Moravě v letech 1848-1914. 1. vyd. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 1996. 373 s. ISBN 80-210-1273-0.
  6. CHYTRÝ, Milan a Jiří VICHEREK. Přirozená a polopřirozená vegetace údolí řek Oslavy, Jihlavy a Rokytné. Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči. Třebíč: Západomoravské muzeum v Třebíči, 1996, roč. 22, č. 1, s. 1-125. ISSN 0231-603X.
  7. BRZOBOHATÝ, R. Třetihory - poslední moře na našem území. In Morava a Slezsko v geologické historii. Brno: Moravské zemské muzeum, 1996. s. 21-27. ISBN 80-7028-090-5.
  8. STROUHAL, Eugen, Luboš VYHNÁNEK, Ladislava HORÁČKOVÁ, Lenka BENEŠOVÁ a Alena NĚMEČKOVÁ. Two Unusual Benign Tumours in Skulls from the Ossuary at Křtiny. International Journal of Osteoarchaeology. Londýn: John Wiley,Ltd., 1996, roč. 6, č. 3, s. 289-298.

  1995

  1. IVANOV, Martin. Výzkum pleistocenních plazů na Moravě. In Speleo, Svět v podzemí, Sborník celostátní konference konané v Jedovnicích. Česká speleologická společnost, 1995. s. 31-32. ISBN 1213-4724.

  1994

  1. KAZDOVÁ, Eliška, Karel SKLENÁŘ a Jana VIGNATIOVÁ. Archeologické památky. Čechy, Morava, Slezsko. 1. vyd. Opava: Optys, 1994. 249 s. Museon 2. ISBN 80-85819-08-2.
  2. MALÍŘ, Jiří. Moravská lidová strana Hynka Bulína 1913-1914. Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská, 1994, roč. 113, č. 1, s. 157-180, 13 s. ISSN 0323-052X.
  3. MALÍŘ, Jiří. Prostějov a česká politika ve 2. polovině 19. a počátkem 20. století. In Prostějov a jeho místo v dějinách Moravy. 1. vyd. Prostějov: Muzeum Prostějovska, 1994. s. 78-87, 9 s. ISBN 80-900106-5-2.
  4. DRÁPELA, Milan Václav. Vývoj moravské kartografie. Habilit. práce - rkp. Brno: PřF MU, 1994. 220 s.

  1993

  1. MALÍŘ, Jiří. Der Mährische Ausgleich als Vorbild fuer die Lösung der Nationalitätenfragen? In Winkelbauer, Thomas (ed.): Kontakte und Konflikte. Böhmen, Mähren und Österreich: Aspekte eines Jahrtausends gemeinsamer Geschichte. 1. vyd. Horn-Waindhofen an der Thaya: Waldviertel Heimatbund, 1993. s. 337-346. Schriftenreihe des Waldvierter Heimatbundes 36. ISBN 3-900708-10-X.
  2. PODBORSKÝ, Vladimír. Jak dále v archeologii na Moravě a ve Slezsku? In Pravěk NŘ 1. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1993. s. 5-11. ISBN 80-210-0486-X.
  3. MALÍŘ, Jiří. Obecní samospráva a národnostní problematika na Moravě před 1914 (Deset poznámek k "boji o radnice" moravských měst). In Národnostní problémy v historii měst. Prostějov: Muzeum Prostějovska a Okresní archiv, 1993. s. 75-87. mimo edice. ISBN 80-900106-3-6.
  4. MALÍŘ, Jiří. Od literatury k politice (Literární časopis Niva 1891-1897). Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 1993, roč. 44, č. 1, s. 459-464, 5 s. ISSN 0323-2581.
  5. MALÍŘ, Jiří. Politické strany na Moravě v období habsburské monarchie. (Pokus o srovnání systému českých a německých stran na Moravě). In Politické strany a spolky na Moravě. Sborník XXII. Mikulovské sympozium. Břeclav-Brno: MVS, 1993. s. 11-35, 24 s. ISBN 80-85048-44-2.
  6. MALÍŘ, Jiří. Zur Frage der >>Vollständigkeit<< und Artikulation der tschechischen Gesellschaft in Mähren vor 1914. SPFFBU. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1993, roč. 1993, C40, s. 63-79. ISSN 0231-7710.

  1991

  1. MALÍŘ, Jiří. Nadační podpora českého vysokého školství na Moravě před rokem 1918. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. C, řada historická. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1991, roč. 1991, č. 38, s. 65-76. ISSN 0231-7710.

  1990

  1. MALÍŘ, Jiří. Česká společnost a soukromé vysokoškolské nadace na Moravě. Acta Polytechnica. Praha: The Czech Technical University in Prague, 1990, VI/1990, č. 1, s. 95-101. ISSN 1210-2709.
  2. MALÍŘ, Jiří. Morava na předělu. K formování národního vědomí na Moravě v letech 1848-1871. Časopis Matice moravské. Brně: Matice moravská, 1990, roč. 109, č. 1990, s. 345-363. ISSN 0323-052X.
  3. MALÍŘ, Jiří. Pokus o soužití. Česko-německé národní vyrovnání z roku 1905. Prloglas. Brno, 1990, roč. 1, č. 1, s. 3-11, 8 s.

  1987

  1. MALÍŘ, Jiří. Počátky politického realismu na Moravě. Časopis matice moravské. Brno: Matice moravská v Brně, 1987, roč. 106, č. 1987, s. 73-93. ISSN 0323-052X.
  2. MALÍŘ, Jiří. Působení politického realismu na Moravě v letech 1906-1914. Časopis Matice moravské. Brně: Matice moravská, 1987, roč. 106/1987, č. 2, s. 202-227. ISSN 0323-052X.

  1985

  1. MALÍŘ, Jiří. Vývoj liberálního proudu české politiky na Moravě : lidová strana na Moravě do roku 1909. 1. vyd. Brno: Universita J. E. Purkyně, 1985. 226 s. ISBN 55-041-84.

  1984

  1. DRÁPELA, Milan Václav. Monumenta delineationum Moraviae auctore I. A. Comenio. 3. přepracované. Brno: PřF UJEP, 1984. 28 + 5 map.

  1982

  1. MALÍŘ, Jiří. Politizace českého živnostenského hnutí na Moravě do r. 1909. Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská, 1982, roč. 101/1982, č. 2, s. 283-309, 28 s. ISSN 0323-052X.

  1981

  1. MALÍŘ, Jiří. Ke studiu periodického tisku. Luhačovické listy lázeňské jako pramen ke studiu vývoje české žurnalistiky, literatury, lázeňství a česko-slovenské vzájemnosti. Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská, 1981, roč. 100/1981, č. 1, s. 57-76. ISSN 0323-052X.

  1980

  1. MALÍŘ, Jiří. K regionálnímu aspektu při studiu vývoje politických stran. In O regionálních dějinách. 1. vyd. Olomouc: UP Olomouc, 1980. s. 138-143, 8 s.

  1979

  1. MALÍŘ, Jiří. Pokrokové hnutí na Moravě II. Vznik a vývoj moravské pokrokové strany. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. C, řada historická. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1979, roč. 1978-1979, 25-26, s. 99-129. ISSN 0231-7710.

  1977

  1. MALÍŘ, Jiří. Vznik, vývoj a rozpad politického hnutí Mladá Morava. Vlastivědný sborník moravský. Brno: Musejní spolek, 1977, roč. 29/1977, č. 1, s. 22-36.

  1975

  1. MALÍŘ, Jiří. Pokrokové hnutí na Moravě v letech 1898-1906. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. C, řada historická. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1975, roč. 1974-1975, 21-22, s. 101-122, 21 s. ISSN 0231-7710.

  1974

  1. MALÍŘ, Jiří. Pokrokové hnutí na Moravě a dělnické hnutí. Brno: Matice moravská, 1974, 93/1974, s. 137-145.

  1962

  1. FUKAČ, Jiří. Generálbasová cvičení z druhé poloviny 17. století [The Thorough Bass Exercitions from the Second Half of the 17th century]. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1962, roč. 11, F 6, s. 21-30.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 10. 12. 2023 21:48