KOVÁŘ, Josef Jan, Pavel ROŠTÍNSKÝ a Petr KOS. Průzkum stavebních materiálů a geomorfologie hradu Vildenberk u Pozořic, okr. Brno-venkov. Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2014, roč. 66, Supplementum 2, s. 60-76. ISSN 0323-2581.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Průzkum stavebních materiálů a geomorfologie hradu Vildenberk u Pozořic, okr. Brno-venkov
Název anglicky The Research of Building Materials and Geomorphology of the Vildenberk Castle near Pozořice, Brno-venkov District
Autoři KOVÁŘ, Josef Jan (203 Česká republika, garant, domácí), Pavel ROŠTÍNSKÝ (203 Česká republika, domácí) a Petr KOS (203 Česká republika).
Vydání Vlastivědný věstník moravský, Brno, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2014, 0323-2581.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor Archeologie, antropologie, etnologie
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/14:00084442
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky Morava; hrad; středověk; Vildenberk; stavební materiály
Klíčová slova anglicky Moravia; hrad; Middle Ages; Vildenberk; building materials
Štítky Archaeology, Bailey, castle, Castle area, excavation, fortification, medieval archaeology, Middle Ages, Moravia, rivok, Vildenberk Castle
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Změněno: 9. 3. 2016 09:17.
Anotace
Mezioborový výzkum jihomoravské zříceniny hradu Vildenberk je mimo jiné zaměřen i na stavební materiály. V této oblasti byla získána podrobnější charakteristika geomorfologie a geologie hradní ostrožny a jejího okolí, což je důležité při studiu procesu získávání, transportu využití stavebních materiálů při výstavbě hradu. Současné znalosti o různých typech stavebních materiálů použitých na hradě Vildenberk byly rozšířeny o informace získané při výzkumu nelegálně vytěženého zásypu hradní cisterny a také při průzkumu nově objevených výrobních objektů na předpolí hradu.
Anotace anglicky
The interdisciplinary research of the South Moravian castle ruins Vildenberk focuses on building materials among other things. In this area, a more detailed characterization of geomorphology and geology of the castle promontory and its surrounding has been acquired, which is important for studying of the process of quarrying, transport and use of building materials in times of construction of the castle. The current knowledge about various types of building material used for construction of the castle Vildenberk has been recently expanded by information gained partly during research of an illegally excavated backfill of a castle cistern and also when prospecting newly discovered manufacturing objects in the foreland of the castle.
Návaznosti
MUNI/21/KOV/2013, interní kód MUNázev: Revizní archeologický výzkum zásypu nelegálně kopané cisterny na středověkém hradě Vildenberk
Investor: Masarykova univerzita, Interní projekty FF
VytisknoutZobrazeno: 5. 3. 2021 01:46