Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. BOROVSKÝ, Tomáš. Městská rada, patriciát a střety o moc v českých a moravských středověkých městech : Přínos Jaroslava Mezníka urbánnímu dějepisectví. Časopis matice moravské. Matice moravská, 2019, roč. 138, č. 2, s. 337-352. ISSN 0323-052X.
 2. 2017

 3. BOROVSKÝ, Tomáš. Středověká správa farnosti. Farnost husitská. In Štindl, Martin. Chrám sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí. Historie sedmi století. Vydání první. Velké Meziříčí: Město Velké Meziříčí, 2017. s. 9-24. ISBN 978-80-905830-4-7.
 4. 2015

 5. ŠVANDA, Libor. Basics in the Classical Text Editor: A hands-on session. In Researching Medieval Culture in a Digital Environment. 2015.
 6. KOVÁŘ, Josef Jan. Cesta do Kostnice: 600 let poté. In Život v Kristu – časopis Apoštolské církve. 2015. s. 13-14,30, 3 s.
 7. ŠVANDA, Libor. Dietetický spis De observatione ciborum v bohemikálních rukopisech 15. století. In 11. mezinárodní sympózium k dějinám medicíny, farmacie a veterinární medicíny : Teorie, metodologie a prameny v dějinách medicíny, farmacie a veterinární medicíny. 2015.
 8. ŠVANDA, Libor. Jan Hus na počátku 21. století. In Cyklus přednášek k 600. výročí upálení Mistra Jana Husa, Dům kultury Vsetín. 2015.
 9. KOVÁŘ, Josef Jan. Letní tábor „Ktož jsú Boží bojovníci“. In Život v Kristu – časopis Apoštolské církve. 2015. s. 14-15.
 10. ŠVANDA, Libor. Master Claretus’ Early Didactic Writings on Medicine. CASALC Review. Praha: Česká a slovenská asociace učitelů jazykových center na vysokých školách, 2015, roč. 5-2015/16, č. 1, s. 101-110. ISSN 1804-9435.
 11. ŠVANDA, Libor. Master Claretus’ Early Didactic Writings on Medicine. In Language Centres in Higher Education : Sharing Innovations, Research, Methodology and Best Practices. 2015.
 12. KOVÁŘ, Josef Jan. Odkaz Jana Husa očima archeologa. In Noc kostelů 2015 Hustopeče. 2015.
 13. KOVÁŘ, Josef Jan a Jan ŠTĚTINA. Povrchové prospekce hradní ostrožny v Boskovicích, okr. Blansko. In Archeologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2014, Brno, 23.4.2015. 2015.
 14. 2014

 15. KOVÁŘ, Josef Jan. Antropologicko-archeologický výzkum v areálu kláštera Rosa coeli v Dolních Kounicích. Jižní Morava. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2014, roč. 50, č. 53, s. 371-378. ISSN 0449-0436.
 16. KOVÁŘ, Josef Jan a Josef UNGER. Antropologicko-archeologický výzkum v klášteře Rosa coeli, okr. Brno-venkov. In Archeologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2013. Brno. 2014.
 17. KOVÁŘ, Josef Jan a Jan LEDNICKÝ. Bělá pod Pradědem (k. ú. Adolfovice, okr. Jeseník). Přehled výzkumů. AV ČR, Archeologický ústav, 2014, roč. 55, č. 2, s. 169. ISSN 1211-7250.
 18. KOVÁŘ, Josef Jan. Hrad Vildenberk v době Mistra Jana Husa. Hostěnice-Pozořice: Royal Rangers v ČR, 2014.
 19. KOVÁŘ, Josef Jan. Hrady v jihozápadní Anglii: hrabství Devon. Castellologica bohemica. Praha: Archeologický ústav Akademie věd České republiky, 2014, roč. 14, č. 1, s. 109-135. ISSN 1211-6831.
 20. KAVALEC, Přemysl, Simona KAVALCOVÁ, Josef Jan KOVÁŘ, Lenka FRIDRICHOVÁ, Lada ESKAROUSOVÁ a Marie KANDELOVÁ. Kdož jsú Boží bojovníci 2014. Brno: Royal Rangers v ČR, 2014.
 21. KOVÁŘ, Josef Jan. Kostel, hrad a tvrz v Lelekovicích. Závěry archeologických výzkumů. In Noc kostelů 2014, Lelekovice. 2014.
 22. KOVÁŘ, Josef Jan, Alžběta ČEREVKOVÁ a Martin KUČA. Pozořice (okr. Brno-venkov). Přehled výzkumů. AV ČR, Archeologický ústav, 2014, roč. 55, č. 2, s. 253-254. ISSN 1211-7250.
 23. KOVÁŘ, Josef Jan a Pavel ROŠTÍNSKÝ. Pozořice (okr. Brno-venkov). Přehled výzkumů. Brno: AV ČR, Archeologický ústav, 2014, roč. 55, č. 2, s. 251-253. ISSN 1211-7250.
 24. KOVÁŘ, Josef Jan, Pavel ROŠTÍNSKÝ a Petr KOS. Průzkum stavebních materiálů a geomorfologie hradu Vildenberk u Pozořic, okr. Brno-venkov. Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2014, roč. 66, Supplementum 2, s. 60-76. ISSN 0323-2581.
 25. KOVÁŘ, Josef Jan. Revizní výzkum zásypu cisterny na hradě Vildenberk, okr. Brno-venkov. In Archeologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2013. Brno. 2014.
 26. KOVÁŘ, Josef Jan. Tábor „Kdož jsú Boží bojovníci“ 2014. Historické pozadí celotáborové hry z let 1412-1420. Brno: Royal Rangers v ČR, 2014. 5 s.
 27. KOVÁŘ, Josef Jan. Výstava o středověké vsi Bystřec v Moravském zemském muzeu. Vlastivědný věstník moravský. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2014, LXVI, č. 4, s. 407-411. ISSN 0323-2581.
 28. 2013

 29. KOVÁŘ, Josef Jan. Antropologicko-archeologický výzkum kláštera v Dolních Kounicích. In Antropologický seminář 2013-2014, Brno. 2013.
 30. UNGER, Josef a Josef Jan KOVÁŘ. Den otevřených dveří na výzkumu Rosa coeli 2013. Dolní Kounice: Městský úřad Dolní Kounice, 2013.
 31. VOHRYZEK, Stanislav, Josef Jan KOVÁŘ a Michal HLAVICA. Hospodářské zázemí hradů jihozápadní Moravy před husitskými válkami. In 45. mezinárodní konference archeologie středověku, Kutná Hora. 2013.
 32. KOVÁŘ, Josef Jan. Hrad Vildenberk a jeho výstavba. Brno-Pozořice: Klub Augusta Sedláčka, pobočka Brno, 2013.
 33. KOVÁŘ, Josef Jan. K pánům z hradu Vildenberk. Hostěnice-Pozořice: Krajská rada Royal Rangers Jihomoravského kraje, 2013.
 34. KOVÁŘ, Josef Jan. Kostel, hrad a tvrz v Lelekovicích. Závěry archeologického výzkumu. In Noc kostelů 2013, Lelekovice. 2013.
 35. KOVÁŘ, Josef Jan. Mstěnice: archeologický výzkum zaniklé středověké vsi, tvrze a jejich zázemí. In Městský úřad Hrotovice. 2013.
 36. KOVÁŘ, Josef Jan, Jan PETŘÍK, Michal HLAVICA, Stanislav VOHRYZEK, Richard BÍŠKO a Jarmila NEDBALOVÁ. Nová zjištění na hradě Vildenberk u Pozořic, okr. Brno-venkov. Archaeologia historica. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 38, č. 2, s. 415-433. ISSN 0231-5823.
 37. KOVÁŘ, Josef Jan, Michal HLAVICA, Jan PETŘÍK, Jakub MÜLLER, Martin KUČA, Richard BÍŠKO a Jarmila NEDBALOVÁ. Počítačová podpora při průzkumu kostelního návrší v Březníku, okr. Třebíč. In Počítačová podpora v archeologii 12, Kočovce (Slovenská republika). 2013. ISBN 978-80-223-3396-2.
 38. KOVÁŘ, Josef Jan, Michal HLAVICA, Jan PETŘÍK, Richard BÍŠKO a Jarmila NEDBALOVÁ. Průzkum hradu Vildenberk, okr. Brno-venkov, v roce 2012. In Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku v roce 2012. 2013.
 39. KOVÁŘ, Josef Jan a Josef UNGER. Předstihový výzkum Staré synagogy ve Velkém Meziříčí. In Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku v roce 2012. 2013.
 40. KOVÁŘ, Josef Jan, Michal HLAVICA, Pavel ROŠTÍNSKÝ a Petr KOS. Stavební materiály na hradě Vildenberk, okr. Brno-venkov. In 45. ročník mezinárodní konference archeologie středověku Kutná Hora. 2013.
 41. 2012

 42. KOVÁŘ, Josef Jan, Michal HLAVICA, Jan PETŘÍK, Richard BÍŠKO a Jarmila NEDBALOVÁ. Aplikace geoinformačních systémů při lokalizaci zaniklého šlechtického sídla v obci Březník, okr. Třebíč. In Počítačová podpora v archeologii 11 Loket nad Ohří. 2012.
 43. KOVÁŘ, Josef Jan, Jan PETŘÍK, Michal HLAVICA a Martin KUČA. Aplikace přírodovědných metod při průzkumu kostelního návrší v Březníku, okr. Třebíč. In 44. mezinárodní konference archeologie středověku, Český Těšín, 17.-21.9.2012. 2012.
 44. KOVÁŘ, Josef Jan a Jan LEDNICKÝ. Bělá pod Pradědem (k.ú. Adolfovice, okr. Jeseník). Přehled výzkumů. Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i., 2012, roč. 53, č. 2, s. 99-100. ISSN 1211-7250.
 45. KOVÁŘ, Josef Jan, Lubomír PROKEŠ, Michal HLAVICA, Martin KUČA a Milan VOKÁČ. Březník (okr. Třebíč). Přehled výzkumů. Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i., 2012, roč. 53, č. 2, s. 139-140. ISSN 1211-7250.
 46. KOVÁŘ, Josef Jan. Ludvík Belcredi: Hrad Skály aneb o prstenu paní Elišky. Historie a archeologický výzkum hradu. Vydal Ludvík Belcredi vlastním nákladem. Brno 2010. Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2012, LXIV, č. 1, s. 103-104. ISSN 0323-2581.
 47. KOVÁŘ, Josef Jan, Jan PETŘÍK a Lenka MACHÁŇOVÁ. Pozořice (okr. Brno-venkov). Přehled výzkumů. Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i., 2012, roč. 53, č. 2, s. 165-166. ISSN 1211-7250.
 48. KOVÁŘ, Josef Jan a Michal HLAVICA. Prezentace použití geoinformačních systémů při lokalizaci zaniklého šlechtického sídla v obci Březník. Masarykova univerzita, 2012.
 49. KOVÁŘ, Josef Jan. Záchranný výzkum hrádku Adolfovice, okr. Jeseník. In Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku v roce 2011 Brno. 2012.
 50. 2011

 51. KOVÁŘ, Josef Jan, Lenka MACHÁŇOVÁ a Michaela ENDLICHEROVÁ. Analýza archeologických nálezů z nelegálního výkopu cisterny na hradě Vildenberk u Pozořic (okr. Brno-venkov). Časopis Moravského muzea. Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales. Brno: Moravské zemské muzeum, 2011, roč. XCVI, č. 2, s. 61-76. ISSN 0323-0570.
 52. KOVÁŘ, Josef Jan. Výstava „Život na středověkém hradě“ v jesenickém muzeu. Časopis Společnosti přátel starožitností. Praha: Společnost přátel starožitností, 2011, roč. 2011, č. 2, s. 117-118. ISSN 1803-1382.
 53. 2010

 54. KOVÁŘ, Josef Jan. Josef Unger: Archeologie středověku : odraz života lidí v archeologických pramenech. Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2010, roč. 61, č. 4, s. 407-408. ISSN 0323-2581.
 55. 2009

 56. NECHUTOVÁ, Jana. Caesarius z Heisterbachu, Vyprávění o zázracích. Středověký život v zrcadle exempel. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 2009. 368 s. Edice Kulturní historie, sv. 12. ISBN 978-80-7021-980-5.
 57. ŠVANDA, Libor. Husova Enarratio Psalmorum: K Husově metodě výkladu žalmů. Studia Historica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 56, 1-2, s. 37-47. ISSN 1803-7429.
 58. ŠVANDA, Libor. K recepci antiky v Kosmově kronice. Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 14/2009, 1-2, s. 331-340. ISSN 1803-7402.
 59. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Morava součástí přemyslovského státu. In Přemyslovci. Budování českého státu. Petr Sommer, Dušan Třeštík, Josef Žemlička, eds. ve spolupráci s Pavlínou Maškovou a Robertem Novotným. 1. vyd. Praha: NLN, 2009. s. 219-227, 230-239, 21 s. neuv. ISBN 978-80-7106-352-0.
 60. 2008

 61. ŠÍN, Lukáš. Divice u Brumovic: Antropologický rozbor kosterního materiálu získaného výzkumem zaniklého středověkého kostela. Ve službách archeologie. Brno: Tiskárna Helbich a.s. Brno, Geopek Brno, 2008, roč. 2008, č. 2, s. 231-237. ISSN 1802-5463.
 62. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Historický vývoj východní Moravy v 10. až 14. století a přínos archeologie k poznání jejich dějin. In Východní Morava v 10. až 14. století. Eds. L. Galuška, P. Kouřil a J. Mitáček. Brno: MZM Brno, AÚ AV ČR Brno, 2008. s. 7-39. neuv. ISBN 978-80-7028-319-6.
 63. ANTONÍN, Robert. Ideál panovnické moci v narativních pramenech českého středověku. In Dvory a rezidence ve středověku II. Praha 2008. Praha: Historický ústav, 2008. s. 401-417, 18 s. ISBN 978-80-7286-134-7.
 64. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Legal systém in the Middle Ages. Sovremennyj naučnyj vestnik (Naučno-teoretičeskij i praktičeskij žurnal). Belgorod (Rusko): Rusnaučkniga, 2008, roč. 2008, č. 19, s. 108-119, 11 s. ISSN 1561-6886.
 65. NECHUTOVÁ, Jana. List Jana ze Středy pražskému arcibiskupovi s výkladem šesti veršů. In Angelus pacis. Sborník k poctě Noemi Rejchrtové. Uspořádali Pavel B. Kůrka, J. Pánek, M. Polívka. 1. vyd. Praha: Historický ústav AV ČR, 2008. s. 133-139. Miscellanea, sv. 20. ISBN 978-80-7286-125-5.
 66. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Osídlování krajiny a počátky města i hradu do roku 1415. In Velké Meziříčí v zrcadle dějin (red. Zdeněk Fišer). 1. vyd. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2008. s. 25-60, 35 s. Vlastivědná knihovna moravská, sv. 92. ISBN 978-80-7275-075-7.
 67. LOSKOTOVÁ, Irena. Rostlinné motivy reliéfních kachlů středověkého Brna. Archaeologia historica. Brno, 2008, roč. 1/33, č. 1, s. 529-538. ISSN 0231-5823.
 68. MALANÍKOVÁ, Michaela. Rozhodčí a smírčí řízení jako součást brněnského městského práva. In Rituál smíření. Konflikt a jeho řešení ve středověku. Brno 2008. Brno: Matice Moravská, 2008. s. 217-224. ISBN 978-80-86488-48-6.
 69. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk a Jaromír ŠMERDA. Svítání středověku (Doba Slovanů a přemyslovských knížat). In Plaček, M. (ed.), Hodonín. Dějiny města do roku 1948. Hodonín: Město Hodonín., 2008. s. 36-54. ISBN 978-80-254-2100-0.
 70. 2007

 71. NECHUTOVÁ, Jana. Česká a latinská jedno jsou. In Text mezi literaturami. Sborník přednášek pro doktorandský seminář Ústavu bohemistiky Filozofické fakulty Jihočeské univerzity. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2007. s. 59-76. ISBN 978-80-87082-03-4.
 72. SVITÁK, Zbyněk. Česká královská kancelář ve středověku. In Belliculum diplomaticum II Thorunense. Toruń 2007: Wydawnicvo Uniwersytetu Mik Koperníka, 2007. s. 23-44. ISBN 978-83-231-2062-9.
 73. NECHUTOVÁ, Jana. Die lateinische Literatur des Mittelalters in Böhmen. Aus dem Tschechischen übersetzt von Hildegard Boková und Václav Bok. 1. vyd. Köln: Böhlau Verlag, 2007. 371 s. ISBN 978-3-412-20070-1.
 74. PLAČEK, Miroslav a Martin BÓNA. Encyklopédia slovenských hradov. Bratislava: Slovart, 2007. 391 s. ISBN 978-80-8085-287-0.
 75. PLAČEK, Miroslav a Martin BÓNA. Encyklopedie slovenských hradů. Praha: Libri, 2007. 390 s. ISBN 978-80-7277-333-6.
 76. JORDÁNKOVÁ, Hana a Irena LOSKOTOVÁ. Kachlová kamna pozdního středověku v královském městě Brně. Brno v minulosti a dnes. Brno: Archiv města Brna, 2007, roč. 1/20, č. 1, s. 325-380. ISSN 0524-689X.
 77. MALANÍKOVÁ, Michaela. Měšťanské ženy na Moravě ve 14. a 15. století. In Pierwsze polsko-czeskie forum młodych mediewistów. 2007. vyd. Poznaň: Instytut Historii UAM Poznaň, 2007. s. 271-278, 9 s. ISBN 978-83-89407-22-1.
 78. WIHODA, Martin. Mocran et Mocran jako prostor k zamyšlení. Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská, 2007, roč. 126, č. 2, s. 377-410. ISSN 0323-052X.
 79. MALANÍKOVÁ, Michaela. Norma versus realita, Metodologická poznámka k možnostem zkoumání historické role žen na příkladě středověkého Brna. Sborník prací pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd 22. Brno: MU, 2007, roč. 22/2007, č. 22, s. 163-166. ISSN 1211-6068.
 80. NEKUDA, Rostislav a Antonín PŘICHYSTAL. Petroarcheologická charakteristika mlýnských kamenů ze Mstěnic z výzkumné sezóny 2005. Ve službách archeologie. Brno: Helbich Brno, 2007, I, č. 1, s. 182-187. ISSN 1802-5463.
 81. KOVÁŘ, Josef Jan. Pozořice (okr. Brno-venkov). Přehled výzkumů. Brno: Archeologický ústav AV ČR v Brně, 2007, roč. 48, s. 505-505. ISSN 1211-7250.
 82. PLAČEK, Miroslav. Sobůlky (Z dějin Kyjovska, jeho šlechtických rodů a sídel ve středověku). Kyjovsko. Kyjov: Muzeum Kyjov, 2007, roč. 2007, č. 1, s. 34-38. ISSN 1802-128X.
 83. PLAČEK, Miroslav. Strážnický hrad, jeho úloha a místo ve vývoji moravských hradů. In Okolo Strážnice, sborník Městského muzea ve Strážnici. 1. vyd. Strážnice: Muzejní a vlastivědný spolek ve Strážnici, 2007. s. 17-21.
 84. UNGER, Josef. Zaniklé vesnice v okolí Vranovic. In Obec Vranovice. 1. vyd. Břeclav: Malovaný kraj, 2007. s. 49-57. ISBN 80-903759-1-X.
 85. 2006

 86. BROM, Vlastimil. Der deutsche Dalimil. Untersuchungen zur gereimten deutschen Übersetzung der alttschechischen Dalimil-Chronik. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 281 s. vyd. 1. ISBN 80-210-4211-7.
 87. BROM, Vlastimil. Die deutsche Reimübersetzung der alttschechischen "Dalimil-Chronik" und das Fragment der lateinischen Fasssung. In Deutsche Literatur und Sprache im Donauraum (Eds. Christine Pfau, Kristýna Slámová). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci - Filozofická fakulta, 2006. s. 261-279. ISBN 80-244-1242-X.
 88. LOSKOTOVÁ, Irena. Ikonografie středověkých kachlů jako pramen lidové kultury. In Středověké a novověké zdroje tradiční kultury. Brno: Ústav evropské etnologie FF MU, 2006. s. 109-120, 11 s. ISBN 80-239-7984-1.
 89. ŠVANDA, Libor. K obrazu ideálního panovníka v Kosmově kronice. In Querite primum regnum Dei. Sborník příspěvků k poctě Jany Nechutové. 1. vyd. Brno: Matice moravská, MU Brno, 2006. s. 211-221. Jubilejní sborník. ISBN 80-86488-35-7.
 90. LOSKOTOVÁ, Irena. Kachlové zlomky z lelekovické tvrze či fary? In Pravěk, supplementum 16. Brno: Ústav archeologické památkové péče Brno, 2006. s. 45-50, 5 s. ISBN 80-86399-24-9.
 91. LOSKOTOVÁ, Irena a Čeněk PAVLÍK. Kamnové kachle z hradu Pernštejna. In Castellologica Bohemica 10. Praha: ARÚ AV ČR Praha, 2006. s. 307-316. ISBN 80-86124-66-5.
 92. KOVÁŘ, Josef Jan. Lelekovické předhradí podle výzkumu z roku 1989. In Pravěk Supplementum 16. 1. vyd. Brno: Ústav archeologické památkové péče Brno, 2006. s. 11-25. ISBN 80-86399-24-9.
 93. MALANÍKOVÁ, Michaela. Několik poznámek k ženským testamentům v pozdně středověkém Brně. In Pozdně středověké testamenty v českých městech, Prameny, metodologie a formy využití. 2006. vyd. Praha: Scriptorium, 2006. s. 139-144. ISBN 80-86852-11-3.
 94. BAAROVÁ, Zuzana, Radovan FRAIT, Veronika SOVKOVÁ a Věra ŠLANCAROVÁ. Obrazový katalog vybraných exponátů. In CEJNKOVÁ, Dana a Xenie SOFKOVÁ. Sága moravských Přemyslovců. Olomouc-Brno: Vlastivědné muzeum Olomouc, Muzeum města Brna, 2006. s. 199-250. Sborník a katalog výstavy. ISBN 80-85037-42-4.
 95. KRMÍČKOVÁ, Helena, Anna PUMPROVÁ, Dana RŮŽIČKOVÁ a Libor ŠVANDA. Querite primum regnum Dei. Sborník příspěvků k poctě Jany Nechutové. 1. vyd. Brno: Matice moravská, MU Brno, 2006. 640 s. ISBN 80-86488-35-7.
 96. NECHUTOVÁ, Jana. Reform- und Bussprediger von Waldhauser bis Hus. In Kirchliche Reformimpulse des 14./15. Jahrhunderts in Ostmitteleuropa. Hg. von Winfried Eberhard und Franz Machilek. 1. vyd. Köln-Weimar-Wien: Böhlau, 2006. s. 239-254. Forschungen und Quellen zur Kirchengeschichte...36. ISBN 978-3412261054.
 97. HOLUBOVÁ, Zuzana, Dana CEJNKOVÁ, Radovan FRAIT, Xenie SOFKOVÁ, Veronika SOVKOVÁ a Věra ŠLANCAROVÁ. Sága moravských Přemyslovců. 2006.
 98. ŠLANCAROVÁ, Věra. Středověké prsteny z Brna. Brno v minulosti a dnes. Brno: Archiv města Brna, 2006, roč. 19, č. 1, s. 57-75.
 99. ŠVANDA, Libor. Vir excellentissimus: A search for traces of classical encomiastic structure in Cosmas’s praises of persons. In Laetae segetes. Griechische und Lateinische Studien an der Masaryk Universität und Universität Wien. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 137-147. ISBN 80-210-4069-6.
 100. MUTLOVÁ, Petra. Vybrané prameny k existenci drážďanské školy. In Querite primum regnum Dei. Sborník příspěvků k poctě Jany Nechutové. 1. vyd. Brno: Matice moravská, FF MU, 2006. s. 553-560, 640 s. ISBN 80-86488-35-7.
 101. 2005

 102. MOŘKOVSKÝ, Tomáš. Antropologické vyhodnocení kosterního materiálu ze sladovny táborského hradu. Česká antropologie. Olomouc, 2005, roč. 2005, č. 55, s. 89-91. ISSN 0862-5085.
 103. MALANÍKOVÁ, Michaela. Brněnské ženy 1343-1477 ve světle berních pramenů. In Brno v minulosti a dnes. 2005. vyd. Brno: AMB, 2005. s. 21-42, 21 s. ISBN 80-86736-01-6.
 104. BROM, Vlastimil. Der sog. "Abriss" und sein Verhältnis zur deutschen Reimübersetzung der Dalimil-Chronik. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik - Sborník prací filosofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2005, R 10, č. 1, s. 137-149. ISSN 1211-4979.
 105. KRAJÍC, Rudolf a Tomáš MOŘKOVSKÝ. Nález lidských kosterních pozůstatků na táborském hradě. In Ve službách archeologie VI. 2005. vyd. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně; Geodril Brno; Archeologické ústav Nitra, 2005. s. 397-416. ISBN 80-7275-060-7.
 106. PLAČEK, Miroslav. Proměna osady Jemnice na královské město. In Archaeologia historica 32. 1. vyd. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Ústav archeologie a muzeologie filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Archeologický ústav AV ČR v Brně, 2005. s. 93-102. ISBN 978-80-7275-072-6.
 107. BLÁHA, Radek. Zemnice v Hradci Králové. Dosavadní stav poznání. In Forum Urbes Medii Aevi. Brno: Archaia Brno o.p.s., 2005. s. 118-125. ISBN 80-903588-0-2.
 108. 2004

 109. KAZDOVÁ, Eliška, Zdeněk MĚŘÍNSKÝ a Klára ŠABATOVÁ. K poctě Vladimíru Podborskému. Přátelé a žáci k sedmdesátým narozeninám. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. 530 s. Ústav archeologie a muzeologie. ISBN 80-210-3381-9.
 110. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Lednice a okolí v raném středověku a na počátku vrcholného středověku. In Kordiovský, E. a kol.: Městečko Lednice. 1. vyd. Lednice: Lednice, 2004. s. 164-174. ISBN 80-7275-055-0.
 111. 2003

 112. KOVÁŘ, Josef a Josef UNGER. Hrad Lelekovice. 2003.
 113. MAREČKOVÁ, Marie. Hudba a divadlo ve východoslovenských městech raného novověku. In Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity řada společenských věd č. 19. Brno: MU, 2003. s. 35-40. ISBN 80-210-3201-4.
 114. DANIHELKA, Jiří. Pálava na prahu třetího tisíciletí. Mikulov: Správa chráněných krajinných oblastí České republiky - Správa chráněné krajinné oblasti Pálava, 2003. 138 s. MaB. ISBN 80-239-1975-X.
 115. KOVÁŘ, Josef. Výstava o hradě Lelekovice v Předklášteří. Jižní Morava. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2003, roč. 39, sv. 42, s. 273-274. ISSN 0449-0436.
 116. 2002

 117. SELUCKÁ, Alena, Petr SULOVSKÝ a Zdeňka MĚCHUROVÁ. Analýza některých kovových nálezů ze zaniklé středověké vsi Konůvky (okr. Vyškov) aneb "Bronzové" předměty z Konůvek trochu jinak. Acta Mus. Moraviae., Sci. Soc. Brno: MZM Brno, 2002, roč. 87, 1/2, s. 177-185. ISSN 0323-0570.
 118. BARTLOVÁ, Milena. Eine Neudatierung des sog. Raigerner Altars und die Folgen für die Chronologie der böhmischen Tafelmalerei des 15. Jahrhunderts. Zeitschrift für Kunstgeschichte. München: Deutscher Kunstverlag, 2002, roč. 65, č. 2, s. 145-179. ISSN 0044-2992.
 119. BARTLOVÁ, Milena. Jan Bažant, Umění českého středověku a antika (recenze). Listy filologické. Praha: Ústav pro klasická studia AV ČR, 2002, roč. 124, č. 2, s. 319-321. ISSN 0024-4457.
 120. NECHUTOVÁ, Jana. Středověká latina. První vyd. Praha: KLP, 2002. 164 s. 654,2. ISBN 80-85917-82-3.
 121. LOSKOTOVÁ, Irena a Hana JORDÁNKOVÁ. Špilberská kachlová kamna a jejich stavebníci. Archaeologia historica. Brno: MVS, AÚ AV ČR, ÚAM FF MU, 2002, roč. 1/27, č. 1, s. 555-589. ISSN 0231-5823.
 122. MARÁZ, Karel, D. CEJNKOVÁ a I. LOSKOTOVÁ. Výzkum hrobek moravských Lucemburků Jošta a Prokopa v Brně. In Pocta Janu Janákovi. Brno: Matice Moravská, 2002. s. 565-581. ISBN 80-86488-07-1.
 123. 2001

 124. PŘICHYSTAL, Michal. Archeologické nálezy a lokality na katastru Třebčína (okr. Olomouc). Střední Morava : vlastivědná revue. Olomouc: Memoria, 2001, roč. 12, č. 1, s. 66-84. ISSN 1211-7889.
 125. MELICHAR, Rostislav. Kdy našli ss. Konstantin-Cyril a Metoděj ostatky s. Klimenta? - Pokus o odpověď z pohledu přírodovědce. In Přírodovědné studie Muzea Prostějovska. Prostějov: Muzeum Prostějovska, Prostějov, 2001. s. 31-43. ISBN 80-86276-07-4.
 126. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk a Miroslav PLAČEK. Průvodce po exkurzi XXXIII. mezinárodní konference archeologie středověku. Brntnice: Ústav archeologie a muzeologie FF MU, 2001. 21 s.
 127. MACHÁČEK, Jiří. Raně středověká aglomerace Břeclav-Pohansko. In Město Břeclav. 1. vyd. Břeclav-Brno: Město Břeclav, 2001. s. 104-117. ISBN 80-7275-025-9.
 128. 1997

 129. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Od připojení Moravy v rámec českého státu do válek husitských. In Moravskobudějovicko Jemnicko. 1. vyd. Brno-Moravské Budějovice-Jemnice: Muzejní a vlastivědná společnost, město Moravské Budějovice, město Jemnice, 1997. s. 151-238. Vlastivěda moravská. ISBN 80-85-048-75-2.
 130. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Ždánicko ve středověku. In Pravěk a středověk Ždánicka. 1. vyd. Brno: Moravskoslezský archeologický klub, 1997. s. 59-91. Knižnice MSAK sv.2.
 131. 1996

 132. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Počátky obce do válek husitských. In Velké Bílovice, dějiny jihomoravské obce. 1. vyd. Brno - Velké Bílovice: Muzejní a vlastivědná společnost - Obecní úřad Velké Bílovice, 1996. s. 83-113. Muzejní a vlastivědná společnost sv.89. ISBN 80-85048-60-4.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 13. 8. 2022 14:56