Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2017

 1. PERUTKOVÁ, Jana, Tomáš VALEŠ, Jana SPÁČILOVÁ a Lilian RUHE. Hrabě Johann Adam z Questenbergu v objetí Múz Část II. In FIDLER, Petr – KŘESADLOVÁ, Lenka – PERUTKOVÁ, Jana – RUHE, Lilian – SPÁČILOVÁ, Jana – VALEŠ, Tomáš. Proměny zámeckého areálu v Jaroměřicích nad Rokytnou. Kritický katalog výstavy. 1. vyd. České Budějovice: NPÚ, 2017. 582 s.
 2. PERUTKOVÁ, Jana a Vladimír MAŇAS. South meets North : Italian music in transalpine regions during the 17th and 18th centuries. 2017.
 3. 2015

 4. KOVÁŘ, Josef Jan. Odkaz Jana Husa očima archeologa. In Noc kostelů 2015 Hustopeče. 2015.
 5. KOVÁŘ, Josef Jan a Jan ŠTĚTINA. Povrchové prospekce hradní ostrožny v Boskovicích, okr. Blansko. In Archeologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2014, Brno, 23.4.2015. 2015.
 6. 2014

 7. KOVÁŘ, Josef Jan a Jan LEDNICKÝ. Bělá pod Pradědem (k. ú. Adolfovice, okr. Jeseník). Přehled výzkumů. AV ČR, Archeologický ústav, 2014, roč. 55, č. 2, s. 169. ISSN 1211-7250.
 8. KOVÁŘ, Josef Jan. Hrad Vildenberk v době Mistra Jana Husa. Hostěnice-Pozořice: Royal Rangers v ČR, 2014.
 9. KOVÁŘ, Josef Jan. Hrady v jihozápadní Anglii: hrabství Devon. Castellologica bohemica. Praha: Archeologický ústav Akademie věd České republiky, 2014, roč. 14, č. 1, s. 109-135. ISSN 1211-6831.
 10. KAVALEC, Přemysl, Simona KAVALCOVÁ, Josef Jan KOVÁŘ, Lenka FRIDRICHOVÁ, Lada ESKAROUSOVÁ a Marie KANDELOVÁ. Kdož jsú Boží bojovníci 2014. Brno: Royal Rangers v ČR, 2014.
 11. KOVÁŘ, Josef Jan, Pavel ROŠTÍNSKÝ a Petr KOS. Průzkum stavebních materiálů a geomorfologie hradu Vildenberk u Pozořic, okr. Brno-venkov. Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2014, roč. 66, Supplementum 2, s. 60-76. ISSN 0323-2581.
 12. KOVÁŘ, Josef Jan. Revizní výzkum zásypu cisterny na hradě Vildenberk, okr. Brno-venkov. In Archeologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2013. Brno. 2014.
 13. KOVÁŘ, Josef Jan. Tábor „Kdož jsú Boží bojovníci“ 2014. Historické pozadí celotáborové hry z let 1412-1420. Brno: Royal Rangers v ČR, 2014. 5 s.
 14. 2013

 15. KOVÁŘ, Josef Jan, Jan LEDNICKÝ a Milan RYCHLÝ. Černá Voda (okr. Jeseník). Přehled výzkumů. AV ČR, Archeologický ústav, 2013, roč. 54, č. 2, s. 187. ISSN 1211-7250.
 16. VOHRYZEK, Stanislav, Josef Jan KOVÁŘ a Michal HLAVICA. Hospodářské zázemí hradů jihozápadní Moravy před husitskými válkami. In 45. mezinárodní konference archeologie středověku, Kutná Hora. 2013.
 17. KOVÁŘ, Josef Jan. Hrad Vildenberk a jeho výstavba. Brno-Pozořice: Klub Augusta Sedláčka, pobočka Brno, 2013.
 18. KOVÁŘ, Josef Jan. Mezioborová spolupráce při prospekcích zaniklých šlechtických sídel. In XXI. setkání doktorandů Centra medievistických studií, Praha. 2013.
 19. KOVÁŘ, Josef Jan, Jan PETŘÍK, Michal HLAVICA, Stanislav VOHRYZEK, Richard BÍŠKO a Jarmila NEDBALOVÁ. Nová zjištění na hradě Vildenberk u Pozořic, okr. Brno-venkov. Archaeologia historica. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 38, č. 2, s. 415-433. ISSN 0231-5823.
 20. KOVÁŘ, Josef Jan, Michal HLAVICA, Jan PETŘÍK, Richard BÍŠKO a Jarmila NEDBALOVÁ. Nové prospekce zaniklých středověkých vrchnostenských sídel na jižní Moravě. In Archeologická prospekce a nedestruktivní archeologie, Jindřichův Hradec. 2013.
 21. KOVÁŘ, Josef Jan, Michal HLAVICA, Jan PETŘÍK, Richard BÍŠKO a Jarmila NEDBALOVÁ. Průzkum hradu Vildenberk, okr. Brno-venkov, v roce 2012. In Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku v roce 2012. 2013.
 22. KOVÁŘ, Josef Jan, Michal HLAVICA, Pavel ROŠTÍNSKÝ a Petr KOS. Stavební materiály na hradě Vildenberk, okr. Brno-venkov. In 45. ročník mezinárodní konference archeologie středověku Kutná Hora. 2013.
 23. KOVÁŘ, Josef Jan a Jan LEDNICKÝ. Výsledky preventivních prospekcí na Jesenicku za rok 2012. In Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku v roce 2012. 2013.
 24. 2012

 25. KOVÁŘ, Josef Jan a Jan LEDNICKÝ. Bělá pod Pradědem (k.ú. Adolfovice, okr. Jeseník). Přehled výzkumů. Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i., 2012, roč. 53, č. 2, s. 99-100. ISSN 1211-7250.
 26. KOVÁŘ, Josef Jan. Ludvík Belcredi: Hrad Skály aneb o prstenu paní Elišky. Historie a archeologický výzkum hradu. Vydal Ludvík Belcredi vlastním nákladem. Brno 2010. Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2012, LXIV, č. 1, s. 103-104. ISSN 0323-2581.
 27. KOVÁŘ, Josef Jan, Jan PETŘÍK a Lenka MACHÁŇOVÁ. Pozořice (okr. Brno-venkov). Přehled výzkumů. Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i., 2012, roč. 53, č. 2, s. 165-166. ISSN 1211-7250.
 28. KOVÁŘ, Josef Jan a Stanislav VOHRYZEK. The Town and the Castle : Margrave Castles in Time of Moravian Margrave Wars (1381–1405). In Forum Urbes Medii Aevi 11 Weitra (Austria). 2012.
 29. KOVÁŘ, Josef Jan. Vzpomínka na Mgr. Aleše Tinku (1968-2011). Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2012, LXIV, č. 1, s. 80-81. ISSN 0323-2581.
 30. KOVÁŘ, Josef Jan. Záchranný výzkum hrádku Adolfovice, okr. Jeseník. In Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku v roce 2011 Brno. 2012.
 31. 2011

 32. KOVÁŘ, Josef Jan. Ludvík Belcredi: Hrad Skály aneb o prstenu paní Elišky. Historie a archeologický výzkum hradu. Brno 2010. Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha, 2011. 4 s. roč. LXIII, č. 4, s. 715-718. ISSN 0323-1267.
 33. KOVÁŘ, Josef Jan. Výstava „Život na středověkém hradě“ v jesenickém muzeu. Časopis Společnosti přátel starožitností. Praha: Společnost přátel starožitností, 2011, roč. 2011, č. 2, s. 117-118. ISSN 1803-1382.
 34. 2010

 35. KOVÁŘ, Josef Jan. Josef Unger: Archeologie středověku : odraz života lidí v archeologických pramenech. Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2010, roč. 61, č. 4, s. 407-408. ISSN 0323-2581.
 36. KOVÁŘ, Josef Jan, Ivan DEVÁT a Magda DEVÁTOVÁ. Non nobis, Domine. Royal Rangers v ČR, 2010.
 37. KOVÁŘ, Josef Jan. Výstava "Život na středověkém hradě". Jeseník. Město a lázně. Měsíční zpravodaj. Jeseník: Město Jeseník, 2010, roč. 2010, č. 12, s. 33-33.
 38. 2009

 39. JAKUBEC, Ondřej. Renaissance Chateau. In TOGNER, Milan a Marek PERŮTKA. Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži. 1. vyd. Kroměříž: Národní památkový ústav, ú.o.p. v Kroěmříži, 2009. s. 21-32. Kroměříž, 1. ISBN 978-80-87231-03-6.
 40. JAKUBEC, Ondřej. Renesanční zámek. In TOGNER, Milan a Marek PERŮTKA. Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži. 1. vyd. Kroměříž: Národní památkový ústav, ú.o.p. v Kroěmříži, 2009. s. 21-32. Kroměříž, 1. ISBN 978-80-87231-02-9.
 41. HAUK, Jan, Josef Jan KOVÁŘ, Petr LUKEŠ, Antonín LYKO, Pavel MACHÁČEK a Milan RYCHLÝ. Žulovská pahorkatina. 2009.
 42. 2008

 43. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Osídlování krajiny a počátky města i hradu do roku 1415. In Velké Meziříčí v zrcadle dějin (red. Zdeněk Fišer). 1. vyd. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2008. s. 25-60, 35 s. Vlastivědná knihovna moravská, sv. 92. ISBN 978-80-7275-075-7.
 44. PLAČEK, Miroslav a František MUSIL. Páni erbu vrchních pruhů. In Ondřej Felcman – Radek Fukala (ved. aut. kol.): Poděbradové. Rod českomoravských pánů, kladských hrabat a slezských knížat. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008. s. 16-51, 35 s. ed. neuv. ISBN 978-80-7106-949-2.
 45. KOVÁŘ, Josef. Současný stav archeologie na Jesenicku. Jesenicko. Vlastivědný sborník. Jeseník: Vlastivědné muzeum Jesenicka a Státní okresní archiv Jeseník, 2008, roč. 9, č. 1, s. 84-85. ISSN 1213-0192.
 46. PERUTKOVÁ, Jana. Zur Identifizierung der Questenbergischen Partituren in Wiener Musikarchiven. In Spectrum Musikwissenschaft. Oesterreichische Gesellschaft f\ur Musikwissenschaft. 2008.
 47. 2007

 48. PLAČEK, Miroslav a Martin BÓNA. Encyklopédia slovenských hradov. Bratislava: Slovart, 2007. 391 s. ISBN 978-80-8085-287-0.
 49. PLAČEK, Miroslav a Martin BÓNA. Encyklopedie slovenských hradů. Praha: Libri, 2007. 390 s. ISBN 978-80-7277-333-6.
 50. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Hrad Rokštejn. Dějiny, stavební vývoj a výsledky čtvrtstoletí archeologického výzkumu 1981-2006. 1. vyd. Brno: Městský úřad v Brnici; ÚAM FF MU Brno, 2007. 150 s. Edice Vysočiny. ISBN 978-80-239-9340-0.
 51. PLAČEK, Miroslav. Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí. 2. vyd. Praha: Libri, 2007. 767 s. ISBN 978-80-7277-338-1.
 52. PLAČEK, Miroslav. Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí, Dodatky. 1. vyd. Praha: Libri, 2007. 128 s. ISBN 978-80-7277-339-8.
 53. PLAČEK, Miroslav. Ke stavebnímu vývoji zámku v Černé Hoře do konce 16. století. In Dějiny staveb 2007 (Sborník vybraných referátů z konference v Nečtinách konané ve dnech 30.3.- 1.4.2007). 1. vyd. Plzeň: Klub A. Sedláčka, Sdružení pro stavebněhistorický průzkum, 2007. s. 44-52. ISBN 978-80-86596-95-2.
 54. PLAČEK, Miroslav. Strážnický hrad, jeho úloha a místo ve vývoji moravských hradů. In Okolo Strážnice, sborník Městského muzea ve Strážnici. 1. vyd. Strážnice: Muzejní a vlastivědný spolek ve Strážnici, 2007. s. 17-21.
 55. 2006

 56. UNGER, Josef. Archeologický výzkum na předhradí lelekovického hradu v letech 2002-2004. In Pravěk - Supplementum. 1. vyd. Brno: Ústav archeologické památkové péče brno, 2006. s. 27-33. ISBN 80-86399-24-9.
 57. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk, Pavel KOUŘIL a Miroslav PLAČEK. Haupttürme mährischer und schlesischer Burgen. In Castrum bene 9 - Burg und Funktion, Archäologie Österreichs Spezial 2. Martin Krenn und Alexandra Krenn-Leeb (Hrsg.). Wien: IUFG, 2006. s. 27-41, 14 s. ISBN 3-902572-01-9.
 58. FLÍDR, Aleš. Hradní kaple v Lomnici. In Lomnice – příroda, historie, osobnosti, památky. 1. vyd. Lomnice: Sursum, 2006. s. 222-230. ISBN 80-7323-140-9.
 59. LOSKOTOVÁ, Irena a Čeněk PAVLÍK. Kamnové kachle z hradu Pernštejna. In Castellologica Bohemica 10. Praha: ARÚ AV ČR Praha, 2006. s. 307-316. ISBN 80-86124-66-5.
 60. KOVÁŘ, Josef Jan. Lelekovické předhradí podle výzkumu z roku 1989. In Pravěk Supplementum 16. 1. vyd. Brno: Ústav archeologické památkové péče Brno, 2006. s. 11-25. ISBN 80-86399-24-9.
 61. PLAČEK, Miroslav. Moravské hrady za vlády Přemyslovců a jejich proměny. In Sága moravských Přemyslovců (red. R. Fifková). 1. vyd. Olomouc - Brno: Vlastivědné muzeum Olomouc a Muzeum města Brna, 2006. s. 109-124. ISBN 80-903423-3-7.
 62. JUCHELKA, Jiří. Záchranný archeologický výzkum na zámku v Bílovci, okres Nový Jičín. Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w latach 2003 – 2004. Katowice: Śląskie centrum dziedzictwa kulturowego, 2006, roč. 2006, č. 1, s. 240 - 243.
 63. 2005

 64. PLAČEK, Miroslav. Ke kunštátským epizodám Bučovic a jejich širšímu rámci. In Vyškovský sborník IV, Sborník Moravského zemského archivu v Brně, Státního okresního archivu ve Vyškově. 1. vyd. Slavkov u Brna: MZA v Brně, SOkA ve vyškově se sídlem ve Slavkově u Brna, 2005. s. 17-36. ISBN 80-7275-056-9.
 65. PLAČEK, Miroslav. Pernegg a Weikertschlag - hrady při rakousko-moravské hranici. In Archaeologia historica 30, Sborník příspěvků přednesených na XXXVI. konferenci archeologů středověku České republiky a Slovenské republiky s hlavním zaměřením na architekturu a archeologické památky (movité a nemovité) a ochranu kulturního dědictví. 1. vyd. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Ústav archeologie a muzeologie filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Archeologický ústav AV ČR v Brně, 2005. s. 235-241. ISBN 80-7275-056-9.
 66. PLAČEK, Miroslav. Proměna osady Jemnice na královské město. In Archaeologia historica 32. 1. vyd. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Ústav archeologie a muzeologie filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Archeologický ústav AV ČR v Brně, 2005. s. 93-102. ISBN 978-80-7275-072-6.
 67. PLAČEK, Miroslav. Zaniklé hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska po roce 1945. Musil, František - Úlovec Jiří. 1. vyd. Praha: Libri, 2005. 416 s. ISBN 80-7277-285-6.
 68. 2004

 69. PLAČEK, Miroslav a Zdeněk MĚŘÍNSKÝ. Der Feudalsitz in der Siedlungsstruktur des mittelalterlichen Mährens. In Castrum Bene 7, Burgen und Siedlungsstruktur. Nitra: Archeologický ústav SAV Nitra, 2004. s. 159-170. ISBN 80-88709-75-X.
 70. 2003

 71. KOVÁŘ, Josef a Josef UNGER. Hrad Lelekovice. 2003.
 72. KOVÁŘ, Josef. Výstava o hradě Lelekovice v Předklášteří. Jižní Morava. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2003, roč. 39, sv. 42, s. 273-274. ISSN 0449-0436.
 73. 2002

 74. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk a Eva ZUMPFE. Rokštejn, mittelalterliche Burg bei Panská Lhota (Stadtgemeinde Brtnice, Mähren). Ergebnisse der archäologischen Forschungen aus den Jahren 1981-2001. In Archaeologia historica 27. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Masarykova univerzita v Brně, Archeologický ústav AV ČR v Brně, 2002. s. 9-20. ISBN 80-7275-031-3.
 75. 2001

 76. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Počátky břeclavského hradu. In Město Břeclav. 1. vyd. Břeclav-Brno: Město Břeclav, 2001. s. 118-130. ISBN 80-7275-025-9.
 77. 2000

 78. UNGER, Josef. Moravská šlechtická sídla 13.- 15. století. In Morava v 10.- 13. století. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, 2000. s. 42-45. ISBN Neni.
 79. 1999

 80. UNGER, Josef. Moravská šlechta a její sídla. In Morava ve středověku. Brno: Moravské zemské muzeum, 1999. s. 53-60. ISBN 80.
 81. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Několik poznámek k výzkumům znojemské rotundy a hradu. Časopis Moravského muzea. Brno: Moravské zemské muzeum, 1999, CXVIII, č. 1, s. 453-915. ISSN 0323-0570.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 27. 6. 2022 05:52