Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2017

 1. PERUTKOVÁ, Jana, Tomáš VALEŠ, Jana SPÁČILOVÁ and Lilian RUHE. Hrabě Johann Adam z Questenbergu v objetí Múz Část II. In FIDLER, Petr – KŘESADLOVÁ, Lenka – PERUTKOVÁ, Jana – RUHE, Lilian – SPÁČILOVÁ, Jana – VALEŠ, Tomáš. Proměny zámeckého areálu v Jaroměřicích nad Rokytnou. Kritický katalog výstavy. (Count Johann Adam von Questenberg in the embrace of the Muses. Part II. In FIDLER, Petr - KŘESADLOVÁ, Lenka - PERUTKOVÁ, Jana - RUHE, Lilian - SPÁČILOVÁ, Jana - VALEŠ, Tomáš. Changes of the chateau complex in Jaroměřice nad Rokytnou. Critical catalog of). 1st ed. České Budějovice: NPÚ, 2017. 582 pp.
 2. PERUTKOVÁ, Jana and Vladimír MAŇAS. South meets North : Italian music in transalpine regions during the 17th and 18th centuries. 2017.
 3. 2015

 4. KOVÁŘ, Josef Jan. Odkaz Jana Husa očima archeologa (The Legacy of Jan Hus from the Archaeological Point of View). In Noc kostelů 2015 Hustopeče. 2015.
 5. KOVÁŘ, Josef Jan and Jan ŠTĚTINA. Povrchové prospekce hradní ostrožny v Boskovicích, okr. Blansko (Surface Surveys of Castle Promotory in Boskovice, Blansko district). In Archeologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2014, Brno, 23.4.2015. 2015.
 6. 2014

 7. KOVÁŘ, Josef Jan and Jan LEDNICKÝ. Bělá pod Pradědem (k. ú. Adolfovice, okr. Jeseník) (Bělá pod Pradědem (cadastral territory of Adolfovice, Jeseník district)). Přehled výzkumů. AV ČR, Archeologický ústav, 2014, vol. 55, No 2, p. 169. ISSN 1211-7250.
 8. KOVÁŘ, Josef Jan. Hrad Vildenberk v době Mistra Jana Husa (The Vildenberk Castle during the time of Master John Hus). Hostěnice-Pozořice: Royal Rangers v ČR, 2014.
 9. KOVÁŘ, Josef Jan. Hrady v jihozápadní Anglii: hrabství Devon (The Castles in Southwest England: County of Devon). Castellologica bohemica. Praha: Archeologický ústav Akademie věd České republiky, 2014, vol. 14, No 1, p. 109-135. ISSN 1211-6831.
 10. KAVALEC, Přemysl, Simona KAVALCOVÁ, Josef Jan KOVÁŘ, Lenka FRIDRICHOVÁ, Lada ESKAROUSOVÁ and Marie KANDELOVÁ. Kdož jsú Boží bojovníci 2014 (Ye Who Are Warriors of God 2014). Brno: Royal Rangers v ČR, 2014.
 11. KOVÁŘ, Josef Jan, Pavel ROŠTÍNSKÝ and Petr KOS. Průzkum stavebních materiálů a geomorfologie hradu Vildenberk u Pozořic, okr. Brno-venkov (The Research of Building Materials and Geomorphology of the Vildenberk Castle near Pozořice, Brno-venkov District). Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2014, vol. 66, Supplementum 2, p. 60-76. ISSN 0323-2581.
 12. KOVÁŘ, Josef Jan. Revizní výzkum zásypu cisterny na hradě Vildenberk, okr. Brno-venkov (Revisional Research of Backfill of Cistern at Vildenberk Castle, Brno-venkov District). In Archeologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2013. Brno. 2014.
 13. KOVÁŘ, Josef Jan. Tábor „Kdož jsú Boží bojovníci“ 2014. Historické pozadí celotáborové hry z let 1412-1420 („Kdož jsú Boží bojovníci“ Camp 2014. Historical Bacground of the Camp Game from the Years 1412 to 1420). Brno: Royal Rangers v ČR, 2014. 5 pp.
 14. 2013

 15. KOVÁŘ, Josef Jan, Jan LEDNICKÝ and Milan RYCHLÝ. Černá Voda (okr. Jeseník) (Černá Voda (Jeseník district)). Přehled výzkumů. AV ČR, Archeologický ústav, 2013, vol. 54, No 2, p. 187. ISSN 1211-7250.
 16. VOHRYZEK, Stanislav, Josef Jan KOVÁŘ and Michal HLAVICA. Hospodářské zázemí hradů jihozápadní Moravy před husitskými válkami (Economic Background of the Southwest Moravian Castles Before the Hussite Wars). In 45. mezinárodní konference archeologie středověku, Kutná Hora. 2013.
 17. KOVÁŘ, Josef Jan. Hrad Vildenberk a jeho výstavba (Vildenberk Castle and its Building-up). Brno-Pozořice: Klub Augusta Sedláčka, pobočka Brno, 2013.
 18. KOVÁŘ, Josef Jan. Mezioborová spolupráce při prospekcích zaniklých šlechtických sídel (Interdisciplinary Cooperation in Surface Survey of Deserted Residences). In XXI. setkání doktorandů Centra medievistických studií, Praha. 2013.
 19. KOVÁŘ, Josef Jan, Jan PETŘÍK, Michal HLAVICA, Stanislav VOHRYZEK, Richard BÍŠKO and Jarmila NEDBALOVÁ. Nová zjištění na hradě Vildenberk u Pozořic, okr. Brno-venkov (New Findings about Vildenberk Castle near Pozořice, Brno-Venkov District). Archaeologia historica. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 38, č. 2, p. 415-433. ISSN 0231-5823.
 20. KOVÁŘ, Josef Jan, Michal HLAVICA, Jan PETŘÍK, Richard BÍŠKO and Jarmila NEDBALOVÁ. Nové prospekce zaniklých středověkých vrchnostenských sídel na jižní Moravě (New Prospections of Deserted Medieval Aristocratic Residences in Southern Moravia). In Archeologická prospekce a nedestruktivní archeologie, Jindřichův Hradec. 2013.
 21. KOVÁŘ, Josef Jan, Michal HLAVICA, Jan PETŘÍK, Richard BÍŠKO and Jarmila NEDBALOVÁ. Průzkum hradu Vildenberk, okr. Brno-venkov, v roce 2012 (Survey of Vildenberk Castle, Brno-venkov district, in 2012). In Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku v roce 2012. 2013.
 22. KOVÁŘ, Josef Jan, Michal HLAVICA, Pavel ROŠTÍNSKÝ and Petr KOS. Stavební materiály na hradě Vildenberk, okr. Brno-venkov (Building material from the Vildenberk Castle, Brno-venkov district). In 45. ročník mezinárodní konference archeologie středověku Kutná Hora. 2013.
 23. KOVÁŘ, Josef Jan and Jan LEDNICKÝ. Výsledky preventivních prospekcí na Jesenicku za rok 2012. (Results of pre-emptive surveys in Jesenik district in 2012). In Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku v roce 2012. 2013.
 24. 2012

 25. KOVÁŘ, Josef Jan and Jan LEDNICKÝ. Bělá pod Pradědem (k.ú. Adolfovice, okr. Jeseník) (Bělá pod Pradědem (Jeseník district)). Přehled výzkumů. Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i., 2012, vol. 53, No 2, p. 99-100. ISSN 1211-7250.
 26. KOVÁŘ, Josef Jan. Ludvík Belcredi: Hrad Skály aneb o prstenu paní Elišky. Historie a archeologický výzkum hradu. Vydal Ludvík Belcredi vlastním nákladem. Brno 2010. (Ludvík Belcredi: Castle of Skály or About the ring of Lady Elisabeth. History and archaeological excavation of castle. Published by Ludvík Belcredi. Brno 2010.). Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2012, LXIV, No 1, p. 103-104. ISSN 0323-2581.
 27. KOVÁŘ, Josef Jan, Jan PETŘÍK and Lenka MACHÁŇOVÁ. Pozořice (okr. Brno-venkov) (Pozořice (Brno.venkov district)). Přehled výzkumů. Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i., 2012, vol. 53, No 2, p. 165-166. ISSN 1211-7250.
 28. KOVÁŘ, Josef Jan and Stanislav VOHRYZEK. The Town and the Castle : Margrave Castles in Time of Moravian Margrave Wars (1381–1405). In Forum Urbes Medii Aevi 11 Weitra (Austria). 2012.
 29. KOVÁŘ, Josef Jan. Vzpomínka na Mgr. Aleše Tinku (1968-2011) (Remembrance of Mgr. Aleš Tinka (1968-2011)). Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2012, LXIV, No 1, p. 80-81. ISSN 0323-2581.
 30. KOVÁŘ, Josef Jan. Záchranný výzkum hrádku Adolfovice, okr. Jeseník. (A Rescue Survey of the Adolfovice Castle, Jesenik District.). In Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku v roce 2011 Brno. 2012.
 31. 2011

 32. KOVÁŘ, Josef Jan. Ludvík Belcredi: Hrad Skály aneb o prstenu paní Elišky. Historie a archeologický výzkum hradu. Brno 2010. (Ludvík Belcredi: Castle of Skály or About the ring of Lady Elisabeth. History and archaeological excavation of castle. Brno 2010.). Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha, 2011. 4 pp. roč. LXIII, č. 4, s. 715-718. ISSN 0323-1267.
 33. KOVÁŘ, Josef Jan. Výstava „Život na středověkém hradě“ v jesenickém muzeu (An Exhibition "Life on the Medieval Castle" in the Museum of Jesenik). Časopis Společnosti přátel starožitností. Praha: Společnost přátel starožitností, 2011, vol. 2011, No 2, p. 117-118. ISSN 1803-1382.
 34. 2010

 35. KOVÁŘ, Josef Jan. Josef Unger: Archeologie středověku : odraz života lidí v archeologických pramenech. (Josef Unger: Medieval Archaeology : A Reflection of Human Life in The Archaeological Sources). Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2010, roč. 61, No 4, p. 407-408. ISSN 0323-2581.
 36. KOVÁŘ, Josef Jan, Ivan DEVÁT and Magda DEVÁTOVÁ. Non nobis, Domine. Royal Rangers v ČR, 2010.
 37. KOVÁŘ, Josef Jan. Výstava "Život na středověkém hradě" (An Exhibition "Life on the Medieval Castle"). Jeseník. Město a lázně. Měsíční zpravodaj. Jeseník: Město Jeseník, 2010, vol. 2010, No 12, p. 33-33.
 38. 2009

 39. JAKUBEC, Ondřej. Renaissance Chateau. In TOGNER, Milan and Marek PERŮTKA. Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži. 1st ed. Kroměříž: Národní památkový ústav, ú.o.p. v Kroěmříži, 2009. p. 21-32. Kroměříž, 1. ISBN 978-80-87231-03-6.
 40. JAKUBEC, Ondřej. Renesanční zámek (Renaissance Chateau). In TOGNER, Milan and Marek PERŮTKA. Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži. 1st ed. Kroměříž: Národní památkový ústav, ú.o.p. v Kroěmříži, 2009. p. 21-32. Kroměříž, 1. ISBN 978-80-87231-02-9.
 41. HAUK, Jan, Josef Jan KOVÁŘ, Petr LUKEŠ, Antonín LYKO, Pavel MACHÁČEK and Milan RYCHLÝ. Žulovská pahorkatina (Hills of Zulova). 2009.
 42. 2008

 43. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Osídlování krajiny a počátky města i hradu do roku 1415. (Colonization of the Area and the Begining of Town and Castle Settlement to 1415.). In Velké Meziříčí v zrcadle dějin (red. Zdeněk Fišer). 1st ed. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2008. p. 25-60, 35 pp. Vlastivědná knihovna moravská, sv. 92. ISBN 978-80-7275-075-7.
 44. PLAČEK, Miroslav and František MUSIL. Páni erbu vrchních pruhů. (Lords with coat-of-arms with the upper stripes.). In Ondřej Felcman – Radek Fukala (ved. aut. kol.): Poděbradové. Rod českomoravských pánů, kladských hrabat a slezských knížat. 1st ed. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008. p. 16-51, 35 pp. ed. neuv. ISBN 978-80-7106-949-2.
 45. KOVÁŘ, Josef. Současný stav archeologie na Jesenicku (A current archaeological situation in the region of Jesenicko). Jesenicko. Vlastivědný sborník. Jeseník: Vlastivědné muzeum Jesenicka a Státní okresní archiv Jeseník, 2008, vol. 9, No 1, p. 84-85. ISSN 1213-0192.
 46. PERUTKOVÁ, Jana. Zur Identifizierung der Questenbergischen Partituren in Wiener Musikarchiven (Questenbergs Scores in Vienna Music Archives). In Spectrum Musikwissenschaft. Oesterreichische Gesellschaft f\ur Musikwissenschaft. 2008.
 47. 2007

 48. PLAČEK, Miroslav and Martin BÓNA. Encyklopédia slovenských hradov. (The Encyklopedy of Slowakian Castles.). Bratislava: Slovart, 2007. 391 pp. ISBN 978-80-8085-287-0.
 49. PLAČEK, Miroslav and Martin BÓNA. Encyklopedie slovenských hradů. (The Encyklopedy of Slowakian Castles.). Praha: Libri, 2007. 390 pp. ISBN 978-80-7277-333-6.
 50. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Hrad Rokštejn. Dějiny, stavební vývoj a výsledky čtvrtstoletí archeologického výzkumu 1981-2006 (Castle Rokštejn. History, construction development and results of 25 years of archaeological research). 1st ed. Brno: Městský úřad v Brnici; ÚAM FF MU Brno, 2007. 150 pp. Edice Vysočiny. ISBN 978-80-239-9340-0.
 51. PLAČEK, Miroslav. Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí. (The Illustrated Encyklopedia of Moravian Castles, Boroughs and Fortified Houses.). 2nd ed. Praha: Libri, 2007. 767 pp. ISBN 978-80-7277-338-1.
 52. PLAČEK, Miroslav. Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí, Dodatky. (The Illustrated Encyklopedy of Moravian Castles, Boroughs and Fortified Houses, The Additions.). 1st ed. Praha: Libri, 2007. 128 pp. ISBN 978-80-7277-339-8.
 53. PLAČEK, Miroslav. Ke stavebnímu vývoji zámku v Černé Hoře do konce 16. století. (Building Development of Chateau in Černá Hora up to the End of 16th Century.). In Dějiny staveb 2007 (Sborník vybraných referátů z konference v Nečtinách konané ve dnech 30.3.- 1.4.2007). 1st ed. Plzeň: Klub A. Sedláčka, Sdružení pro stavebněhistorický průzkum, 2007. p. 44-52. ISBN 978-80-86596-95-2.
 54. PLAČEK, Miroslav. Strážnický hrad, jeho úloha a místo ve vývoji moravských hradů. (The Castle Strážnice in Context of the Evolution of Moravian Castles.). In Okolo Strážnice, sborník Městského muzea ve Strážnici. 1st ed. Strážnice: Muzejní a vlastivědný spolek ve Strážnici, 2007. p. 17-21.
 55. 2006

 56. UNGER, Josef. Archeologický výzkum na předhradí lelekovického hradu v letech 2002-2004 (Archaeological Research in Lelekovice Castle in the years 2002-2004). In Pravěk - Supplementum. 1st ed. Brno: Ústav archeologické památkové péče brno, 2006. p. 27-33. ISBN 80-86399-24-9.
 57. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk, Pavel KOUŘIL and Miroslav PLAČEK. Haupttürme mährischer und schlesischer Burgen (Main Towers of Moravian and Silesian Castles). In Castrum bene 9 - Burg und Funktion, Archäologie Österreichs Spezial 2. Martin Krenn und Alexandra Krenn-Leeb (Hrsg.). Wien: IUFG, 2006. p. 27-41, 14 pp. ISBN 3-902572-01-9.
 58. FLÍDR, Aleš. Hradní kaple v Lomnici (Castle Chapel in Lomnice). In Lomnice – příroda, historie, osobnosti, památky. 1st ed. Lomnice: Sursum, 2006. p. 222-230. ISBN 80-7323-140-9.
 59. LOSKOTOVÁ, Irena and Čeněk PAVLÍK. Kamnové kachle z hradu Pernštejna (The Stove tiles of the Pernštejn castle). In Castellologica Bohemica 10. Praha: ARÚ AV ČR Praha, 2006. p. 307-316. ISBN 80-86124-66-5.
 60. KOVÁŘ, Josef Jan. Lelekovické předhradí podle výzkumu z roku 1989 (The Bailey of the Lelekovice Castle by the Archaeological Research in 1989). In Pravěk Supplementum 16. 1st ed. Brno: Ústav archeologické památkové péče Brno, 2006. p. 11-25. ISBN 80-86399-24-9.
 61. PLAČEK, Miroslav. Moravské hrady za vlády Přemyslovců a jejich proměny (Moravian castles in the period of the Přemyslids and their transformation). In Sága moravských Přemyslovců (red. R. Fifková). 1st ed. Olomouc - Brno: Vlastivědné muzeum Olomouc a Muzeum města Brna, 2006. p. 109-124. ISBN 80-903423-3-7.
 62. JUCHELKA, Jiří. Záchranný archeologický výzkum na zámku v Bílovci, okres Nový Jičín (The archaeological research in the area of the castle in Bílovec (dis. Nový Jičín)). Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w latach 2003 – 2004. Katowice: Śląskie centrum dziedzictwa kulturowego, 2006, vol. 2006, No 1, p. 240 - 243.
 63. 2005

 64. PLAČEK, Miroslav. Ke kunštátským epizodám Bučovic a jejich širšímu rámci. (To kunstat-episodes of the town Bučovice and their wide framework.). In Vyškovský sborník IV, Sborník Moravského zemského archivu v Brně, Státního okresního archivu ve Vyškově. 1st ed. Slavkov u Brna: MZA v Brně, SOkA ve vyškově se sídlem ve Slavkově u Brna, 2005. p. 17-36. ISBN 80-7275-056-9.
 65. PLAČEK, Miroslav. Pernegg a Weikertschlag - hrady při rakousko-moravské hranici. (Pernegg and Weikertschlag - castles along Austrian-Moravian frontier.). In Archaeologia historica 30, Sborník příspěvků přednesených na XXXVI. konferenci archeologů středověku České republiky a Slovenské republiky s hlavním zaměřením na architekturu a archeologické památky (movité a nemovité) a ochranu kulturního dědictví. 1st ed. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Ústav archeologie a muzeologie filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Archeologický ústav AV ČR v Brně, 2005. p. 235-241. ISBN 80-7275-056-9.
 66. PLAČEK, Miroslav. Proměna osady Jemnice na královské město. (The Transformation of Village Jemnice into Royal Town.). In Archaeologia historica 32. 1st ed. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Ústav archeologie a muzeologie filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Archeologický ústav AV ČR v Brně, 2005. p. 93-102. ISBN 978-80-7275-072-6.
 67. PLAČEK, Miroslav. Zaniklé hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska po roce 1945. (Disappeared castles, chateaus and manor houses in Bohemia, Moravia and Silesia after 1945). Musil, František - Úlovec Jiří. 1st ed. Praha: Libri, 2005. 416 pp. ISBN 80-7277-285-6.
 68. 2004

 69. PLAČEK, Miroslav and Zdeněk MĚŘÍNSKÝ. Der Feudalsitz in der Siedlungsstruktur des mittelalterlichen Mährens. (The feodal residence in the structure of the settlement in medieval Moravia.). In Castrum Bene 7, Burgen und Siedlungsstruktur. Nitra: Archeologický ústav SAV Nitra, 2004. p. 159-170. ISBN 80-88709-75-X.
 70. 2003

 71. KOVÁŘ, Josef and Josef UNGER. Hrad Lelekovice (The Lelekovice Castle). 2003.
 72. KOVÁŘ, Josef. Výstava o hradě Lelekovice v Předklášteří (The exhibition about the Lelekovice Castle in the Předklášteří). Jižní Morava. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2003, roč. 39, sv. 42, p. 273-274. ISSN 0449-0436.
 73. 2002

 74. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk and Eva ZUMPFE. Rokštejn, mittelalterliche Burg bei Panská Lhota (Stadtgemeinde Brtnice, Mähren). Ergebnisse der archäologischen Forschungen aus den Jahren 1981-2001 (Rokštejn, the medieval castle by Panská Lhota (district of the town Brtnice). The produces of the archaeological research from the years 1981-2001). In Archaeologia historica 27. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Masarykova univerzita v Brně, Archeologický ústav AV ČR v Brně, 2002. p. 9-20. ISBN 80-7275-031-3.
 75. 2001

 76. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Počátky břeclavského hradu (The Origin of Břeclav-Castle). In Město Břeclav. 1st ed. Břeclav-Brno: Město Břeclav, 2001. p. 118-130. ISBN 80-7275-025-9.
 77. 2000

 78. UNGER, Josef. Moravská šlechtická sídla 13.- 15. století. In Morava v 10.- 13. století. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, 2000. p. 42-45. ISBN Neni.
 79. 1999

 80. UNGER, Josef. Moravská šlechta a její sídla. In Morava ve středověku. Brno: Moravské zemské muzeum, 1999. p. 53-60. ISBN 80.
 81. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Několik poznámek k výzkumům znojemské rotundy a hradu (Some comments to excavations of Rotunda and Castle in Znojmo). Časopis Moravského muzea. Brno: Moravské zemské muzeum, 1999, CXVIII, No 1, p. 453-915. ISSN 0323-0570.
Display details
Displayed: 19/8/2022 22:21