KŘEPELKA, Filip. Language Aspects of Trade in Services and of its Liberalisation in the European Union. In Knez R. (ed.), Internal Market for Services. 1st ed. Maribor: Univerza v Mariboru - Pravna fakulteta, 2009. p. 67-77. ISBN 961-6399-57-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Language Aspects of Trade in Services and of its Liberalisation in the European Union
Name in Czech Jazykové aspekty obchodu službami a jeho uvolněním v Evropské unii
Authors KŘEPELKA, Filip (203 Czech Republic, guarantor).
Edition 1. vyd. Maribor, Knez R. (ed.), Internal Market for Services, p. 67-77, 11 pp. 2009.
Publisher Univerza v Mariboru - Pravna fakulteta
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Slovenia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14220/09:00035447
Organization unit Faculty of Law
ISBN 961-6399-57-8
Keywords (in Czech) Služby Obchod Evropská unie Mnohojazyčnost
Keywords in English Services; Trade; European Union; Multilingualism
Tags European Union, Multilingualism, services, Trade
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: prof. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D., učo 353. Changed: 3/2/2010 09:54.
Abstract
Paper analyses linguistic aspects of trade in services. Language barrier hinders trade in services. Obstacles and complication of linguistic nature are also connected with attempt to liberalize further with the Directive on Services in Internal Market.
Abstract (in Czech)
Příspěvek rozebírá jazykové aspekty obchodu službami. Jazyková bariáre omezuje obchod službami. Překážky a obtíže jazykového rázu jsou spojené též se snahou dále uvolnit obchod Směrnicí o službách na vnitřním trhu.
Links
MSM0021622405, plan (intention)Name: Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, The European Context of the Development of Czech Law after 2004
PrintDisplayed: 5/3/2024 16:22