JANÍKOVÁ, Věra. Individualisierung und Lernerorientierung im Fremdsprachenerwerbsprozess bei lernschwachen Schülern. Beiträge zu Sprache und Sprachen 7., Helsinky: Helsinki University Press, 2009, roč. 7, č. 7, s. 425-442. ISSN 1796-0150.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Individualisierung und Lernerorientierung im Fremdsprachenerwerbsprozess bei lernschwachen Schülern.
Název česky Na žáka orientovaný proces osvojování cizího jazyka u žáků s poruchami učení.
Název anglicky Individualization and learner orientation in foreign language acquisition process in pupils with learning disability.
Autoři JANÍKOVÁ, Věra (203 Česká republika, garant).
Vydání Beiträge zu Sprache und Sprachen 7. Helsinky, Helsinki University Press, 2009, 1796-0150.
Další údaje
Originální jazyk němčina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Finsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/09:00035476
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky učení a vyučování cizího jazyka; poruchy učení; výzkum; případová studie
Klíčová slova anglicky foreign language learning and teaching; disability; research; case study
Štítky case study, disability, research
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D., učo 1445. Změněno: 4. 5. 2009 20:42.
Anotace
Der Erwerb von Fremdsprachen bereitet vielen Menschen manche Schwierigkeiten, insbesondere den Lernenden, die unter verschiedenen Lernschwächen leiden. Da Sprachkenntnisse heutzutage einen hohen Stellenwert einnehmen, sollte der schulische Fremdsprachenunterricht bei Schülern mit Lernbesonderheiten eine größere Aufmerksamkeit widmen. Im Beitrag wird diese Problematik aus pädagogischer und lernpsychologischer Sicht kurz erörtet und eine empirische Fallstudie präsentiert.
Anotace česky
Osvojování cizího jazyka je pro mnohé učící se obtížnou záležitostí, zvláště pak pro žáky s vývojovými poruchami učení. Znalosti cizího jazyka nabývají v současnosti pro každého jedince na významu v souvislosti s jeho uplatněním se ve společnosti a cizojazyčná výuka musí těmto žákům poskytnout co nejúčinnější pomoc. V příspěvku jsou prezentována vybraná teoretická východiska z hlediska pedagogiky a psychologie učení a představena případová studie.
Anotace anglicky
At present, the knowledge of foreign languages is of great significance. Frequently, slow learners cannot achieve their language competence without a special support. It is essential to keep the teaching staff informed both from the viewpoint of special needs education and of foreign language methodology so that they are able to provide the pupols appropriate auxiliary material, proficient advice and sensitive approach. The learning achievement can be dependant on the choice of a suitable meditatin method which considers the learner type and is based upon the individual abilities and strong points of the learner.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 26. 1. 2020 17:06