KOPEČEK, Ivan and Radek OŠLEJŠEK. Accessibility of Graphics and E-learning. In Proceedings of the Second International Conference on ICT & Accessibility. Hammamet: Art Print, 2009. p. 157-165. ISBN 978-9973-37-516-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Accessibility of Graphics and E-learning
Name in Czech Zpřístupnění grafiky v kontextu e-learningu
Authors KOPEČEK, Ivan (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Radek OŠLEJŠEK (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Hammamet, Proceedings of the Second International Conference on ICT & Accessibility, p. 157-165, 9 pp. 2009.
Publisher Art Print
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Country of publisher Tunisia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14330/09:00029278
Organization unit Faculty of Informatics
ISBN 978-9973-37-516-2
Keywords in English computer graphics; accessibility; annotation; ontology; dialogue systems
Tags accessibility, annotation, computer graphics, dialogue systems, ontology
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: RNDr. Radek Ošlejšek, Ph.D., učo 3636. Changed: 1/2/2013 10:11.
Abstract
This paper describes a platform enabling the visually impaired people to access computer graphics in a form that is especially suitable for e-learning due to its universality and capability to couple graphical objects with ontologies and knowledge databases. This platform enhances the efficiency of the annotation process and links graphical objects to relevant explanations. The paper also presents a brief outline of the GATE (= Graphics Accessible to Everyone) project architecture and discusses some problems and approaches associated with the detection and annotation of graphical objects in both vector and raster images. Knowledge driven annotation is introduced and proposed for the annotation of graphical objects in e-learning. Some examples and illustrations are presented as well.
Abstract (in Czech)
Článek popisuje platformu, která zpřístupňuje počítačovou grafiku zrakově postiženým ve formě, která je zvláště vhodná pro e-learning pro svoji univerzálnost a schopnost propojit grafické objekty s ontologiemi a znalostními bázemi. Tato platforma zvyšuje efektivitu procesu anotace a propojuje grafické objekty s relevantním popisem. Článek také popisuje stručný popis systému GATE (= Graphics Accessible to Everyone) a diskutuje některé problémy a přístupy spojené s detekcí a anotací grafických objektů ve vektorových a rastrových obrázcích.
Links
GA201/07/0881, research and development projectName: Dialogové generování webovských prezentací a grafiky pro zrakově postižené
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
LC06008, research and development projectName: Centrum počítačové grafiky (Acronym: CPG)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Basic Research Center
PrintDisplayed: 10/5/2021 07:33