ČORNEJOVÁ, Michaela. Tvoření nejstarších českých místních jmen (přednáška) (Formation of the oldest Czech place names). In Kruh přátel českého jazyka, Praha. 2008.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Tvoření nejstarších českých místních jmen (přednáška)
Name (in English) Formation of the oldest Czech place names
Authors ČORNEJOVÁ, Michaela (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Kruh přátel českého jazyka, Praha, 2008.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Requested lectures
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/08:00027943
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) onomastika; toponomastika; místní jména; stará čeština
Keywords in English onomastic; toponomastic; place names; old-Czech
Tags old-Czech, Onomastic, place names, toponomastic
Changed by Changed by: Mgr. Michaela Boháčová, Ph.D., učo 11559. Changed: 10/6/2009 19:09.
Abstract
Předkládaná práce představuje ucelený rozbor utvářenosti nejstarších českých místních jmen (oikonym). Do rozboru jsou zahrnuta česká místní jména, vyexcerpovaná z edice Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae (I-V; 805-1278), utvořená slovotvorným postupem derivace.
Abstract (in English)
The presented thesis introduces a comprehensive analysis of the structure of the oldest Czech place names. Czech place names, excerpted from the edition Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae (I-V; 805-1278), created by the word-building process of derivation, are included in the analysis.
Links
LC546, research and development projectName: Výzkumné centrum vývoje staré a střední češtiny (od praslovanských kořenů po současný stav)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Basic Research Center
PrintDisplayed: 28/9/2021 08:48