JANČA, Boris. Evaluace firemního vzdělávání a rozvoje - problémy a možnosti. In CD s recenzovanými příspěvky z Mezinárodní Baťovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2009. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009. 8 s. ISBN 978-80-7318-812-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Evaluace firemního vzdělávání a rozvoje - problémy a možnosti
Název anglicky Evaluation of education and development in companies - problems and possibilities
Autoři JANČA, Boris.
Vydání Zlín, CD s recenzovanými příspěvky z Mezinárodní Baťovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2009, 8 s. 2009.
Nakladatel Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
ISBN 978-80-7318-812-2
Klíčová slova česky vzdělávání a rozvoj; evaluace; evaluační modely; Kirkpatrickův model
Klíčová slova anglicky education and development; evaluation; models for evaluation; Kirkpatrick`s model
Štítky education and development, evaluation, Kirkpatrick`s model, models for evaluation
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Ing. Boris Janča, učo 62600. Změněno: 2. 6. 2009 09:32.
Anotace
V minulosti byla vyvinuta řada modelů pro hodnocení výsledků vzdělávacích a rozvojových programů - návodných pomůcek zaměřujících naši pozornost na různé aspekty a oblasti možné vlivu proběhlého vzdělávání a rozvoje. V české literatuře je zřejmě nejznámější model čtyř úrovní D. L. Kirkpatricka. Příspěvek poukazuje na možná úzká místa tohoto přístupu: nesprávné označovaní jako přístupu jako modelu, přílišné zjednodušení, důraz na hierarchii, nepřesné příčinné souvislosti, neprokázané korelace mezi jednotlivými úrovněmi a možné etické implikace těchto obtíží.
Anotace anglicky
In the past there were developed many models for evaluation of programs for education and development. These models can help us to see different aspects and areas of possible impacts of education and development realized in the organization. In czech professional books is most favorable four levels model by D. L. Kirkpatrick; however there are many different more favorable and used in other countries. This paper points out some "narrow places" of this model of four levels: wrong labeling it as model, oversimplifying, emphasis on hierarchy, wrong causal relationships, unsubstantiated correlations between levels and possible ethic implications of these problems.
VytisknoutZobrazeno: 31. 3. 2023 17:59