Informační systém MU
KLAPALOVÁ, Alena. ICT AND E-BUSINESS IN THE CZECH SMALL AND MICRO ENTERPRISES. International Journal of Research Trends in Social Sciences, Special Edition: Competing In Global and National Markets. Lithuania, 2007, vol. 1, No 1, 16 pp. ISSN 1822-3532.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name ICT AND E-BUSINESS IN THE CZECH SMALL AND MICRO ENTERPRISES
Name in Czech ICT a e-business českých malých a mikro podniků
Authors KLAPALOVÁ, Alena (203 Czech Republic, guarantor).
Edition International Journal of Research Trends in Social Sciences, Special Edition: Competing In Global and National Markets, Lithuania, 2007, 1822-3532.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50600 5.6 Political science
Country of publisher Lithuania
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14560/07:00035696
Organization unit Faculty of Economics and Administration
Keywords in English ICT; e-business; small and micro-enterprises; barriers
Tags barriers, e-business, ICT, small and micro-enterprises
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D., učo 1126. Changed: 9/4/2010 15:51.
Abstract
The paper presents results of the survey realised by the e-mail inquiry focused on some questions concerning e-business implementation and information and communication technologies application (ICT) problems of small and micro enterprises in the Czech republic. Analysed answers offer the picture of some specificities related to this group of the entrepreneurs, e.g. enormous high cost sensitivity, time pressure, managerial and organizational problems (among all demand fluctuation versus lack or on the contrary surplus of the personnel) or to some extent insufficient staff and management knowledge and skills necessary for e-business.
Abstract (in Czech)
Článek prezentuje výsledky e-mailového przkumu zameného na některé otázky týkající se implementace e-business a aplikace informaních a komunikaních technologií a problém s tím spjatých v České republice. Analyzované odpovdi nabízí obrázek uritých specifik této skupiny podnik, například enormní nákladovou senzitivitu, časový tlak, manažerské a organizaní problémy, nedostatek znalostí a dovedností nezbytných pro e-business atd.
Links
1M0524, research and development projectName: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Centre for the Competitiveness of the Czech Economy
Displayed: 17/6/2024 11:45