EN

The Support of the Health of pupils by the activities of the Class-Teacher

STŘELEC, Stanislav a Jana KRÁTKÁ. The Support of the Health of pupils by the activities of the Class-Teacher. In ŘEHULKA, Evžen. School and Health 21. Brno: Paido, 2006. s. 383-394, 12 s. ISBN 978-80-7315-119-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název The Support of the Health of pupils by the activities of the Class-Teacher
Název česky Podpora zdraví žáků prostřednictvím činností třídního učitele
Autoři STŘELEC, Stanislav (203 Česká republika) a Jana KRÁTKÁ (203 Česká republika, garant).
Vydání Brno, School and Health 21, od s. 383-394, 12 s. 2006.
Nakladatel Paido
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/06:00027984
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-7315-119-5
UT WoS 000264731000020
Klíčová slova česky třídní učitel; zdraví; žáci
Klíčová slova anglicky Form teacher; health; pupils
Štítky form teacher, health, Pupils
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Dušan Kalášek, učo 56477. Změněno: 28. 6. 2009 15:50.
Anotace
The role of a form teacher is extremely difficult because of its connection with much expectations, however, the real conditions are often unmatched. The person of form teacher brings along particular and important tasks of education, which results from his role and function. In this function, the opinions of children, other teachers, parents and other specialists are observed.
Anotace česky
Třídní učitel je významným výchovným činitelem, který disponuje řadou možností jak ovlivňovat zdravý duševní, tělesný a sociální vývoj jednotlivých žáků a školní třídy. Funkce třídního učitele je mimořádně náročná, jsou s ní spojována mnohá očekávání, kterým často neodpovídají reálné podmínky pro tuto specifickou pedagogickou práci. Role třídního učitele s sebou nese zvláštní a významné úkoly, vyplývající z jeho funkce. V této roli se promítají názory žáků, učitelů dané školy, rodičů a některých dalších zúčastněných.
Návaznosti
MSM0021622421, záměrNázev: Škola a zdraví pro 21. století
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 21. 3. 2019 17:23

Další aplikace