Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. JARKOVSKÁ, Lucie. The European Union as a child molester: sex education on pro-Russian websites. Sex Education-Sexuality Society and Learning. Routledge Journals, Taylor and Francis, 2020, roč. 20, č. 2, s. 138-153. ISSN 1468-1811. doi:10.1080/14681811.2019.1634041.
 2. 2018

 3. PETERSON, Christina, Jasia STEINMETZ, Alida MOONEN a Jana STARÁ. Characteristics of Effective Wellness Practitioners: A Qualitative Study. The International Journal of Health, Wellness, and Society. CG Publishers, 2018, roč. 8, č. 1, s. 41-52. ISSN 2156-8960. doi:10.18848/2156-8960/CGP/v08i01/41-52.
 4. JARKOVSKÁ, Lucie a Sharon LAMB. Not Innocent, but Vulnerable: An Approach to Childhood Innocence. In Sharon Lamb, jen Gilbert. The Cambridge Handbook of Sexual Development: Childhood and Adolescence. Cambridge: Cambridge University Press, 2018. s. 76-93. Cambridge Handbooks in Psychology. ISBN 978-1-107-19071-9. doi:10.1017/9781108116121.005.
 5. 2009

 6. FOITOVÁ, Ivona, Michael A. HUFFMAN, Nurcahyo WISNU a Milan OLŠANSKÝ. Parasites and their impacts on orangutan health. In Orangutans: Geographic Variation in Behavioral Ecology and Conservation. United Kingdom: Oxford University Press, 2009. s. 157-169. ISBN 978-0-19-921327-6.
 7. HOLČÍK, Jan. Priority evropské zdravotní politiky. Zdravotnictví v České republice. Praha: Asoc. pro rozv. soc. lék. a řízení péče, 2009, roč. 12, č. 1, s. 2-6. ISSN 1213-6050.
 8. HOLČÍK, Jan. Zdravotní gramotnost a její role v péči o zdraví. 1. vyd. Brno: MSD, spol. s r.o., 2009. 153 s. Škola a zdraví pro 21. století. ISBN 978-80-7392-089-0.
 9. 2008

 10. STOJAN, MOJMÍR. Dopravní výchova dětí a mládeže jako jeden z pilířů ochrany zdraví a prevence úrazů. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2008. 142 s. School and Health 21. ISBN 978-80-7392-078-4.
 11. STOJAN, MOJMÍR. Dopravní výchova v RVP pro 1. stupeň ZŠ. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2008. 106 s. School and Health 21. ISBN 978-80-7392-079-1.
 12. BOUREK, Aleš, H. ed. LEGIDO-QUIGLEY, M. ed. MCKEE, E. ed. NOLTE a I.A. ed. GLINOS. Functions of the Czech Republic Centre of Health Care Quality. In: Assuring the Quality of Health Care in the European Union, A Case for Act. 2008. vyd. Cornwall: WHO - World Health Organization, 2008. 3 s. Studies Series No. 12. The European Observatory. ISBN 978-92-890-7193-2.
 13. ŘEHULKA, Evžen, Hana HORKÁ a Zdeněk HROMÁDKA. Health Care and the Environment from the Viewpoint of Primary School Pupils. In Social and Health Aspects of Health Education. první. Brno: MSD,s.r.o., Brno, 2008. s. 21-33, 14 s. ISBN 978-80-7392-043-2.
 14. KOHOUTEK, Rudolf. Historie a současnost kariérového poradenství na základních a středních školách České republiky. In Obecné otázky výchovy ke zdraví. první, 2009. Brno: Masaryk university with colaboration by MSD, 2008. 20 s. ISBN 978-80-210-5070-9.
 15. BOUREK, Aleš, Petr TŮMA, Alžběta BOURKOVÁ, Lenka FORÝTKOVÁ a jaroslav TACHOVSKÝ. Indicators as signals for synchronization and collaboration in healthcare institutions. Lessons from CEEQNET (Central and Eastern Europe Quality Network) project. In Sborník příspěvků XXXI. dny lékařské biofyziky. Olomouc: Univerzita Palackého, 2008. s. 27-30. ISBN 978-80-244-1985-5.
 16. BRŮŽKOVÁ, Lucie a Marie BLAHUTKOVÁ. Koncepce tělesné výchovy ve školních vzdělávacích programech na základní škole. In Sport a kvalita života 2008. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 9 s. ISBN 978-80-210-4716-7.
 17. JARKOVSKÁ, Lucie. Normální stav muže, jiný stav ženy. Větrné mlýny, 2008. 2 s. Rozrazil 05/2008. ISSN 1801-4755.
 18. ČECH, Tomáš. Pěrvičnaja profilaktika zloupotreblenija narkotikami i jejo realizacija v načalnych školach - ošibki, nědostatki i vozmožnosti izmeněnija situaci. In Chumanizacija i demokratizacija na universitetskoto obrazovanie. Sofia: Sofijskij univesitet, izdatělstvo EKC-PRES, 2008. s. 437-442. ISBN 978-954-8606-80-6.
 19. RYBÁŘ, Radovan. Philosophy as therapy and alternative medicine. In ŘEHULKA, Evžen. Contemporary Discourse on School and Health Investigation. 1. vyd. Brno: MSD s.r.o., 2008. s. 87 - 99. Škola a zdraví 21, 3/2008. ISBN 978-80-7392-041-8.
 20. HOLČÍK, Jan. Podpora zdraví a její teoretická východiska. Hygiena : časopis pro ochranu a podporu zdraví. Praha: Státní zdravotní ústav, 2008, roč. 53, Suppl. č.1, s. S4-S7, 4 s. ISSN 1802-6281.
 21. DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Zuzana SLOVÁČKOVÁ, Ludmila FIALOVÁ a Vladimír KEBZA. Předpoklady zdraví a životní spokojenosti. 1. vyd. Brno: MSD, 2008. 141 s. svazek 1. ISBN 978-80-7392-010-4.
 22. ŘEHULKA, Evžen. Přehled anotací 4. Mezinárodní konference ŠKOLA A ZDRAVÍ 21, 36. Mezinárodní konference pro podporu zdraví. Miroslav Janda, Petr Kachlík, Věra Kernová, Vladislav Navrátil. In 4. Mezinárodní konference ŠKOLA A ZDRAVÍ 21, 36. Mezinárodní konference pro podporu zdraví a mládeže. 2008. ISBN 978-80-7392-044-9.
 23. BLAHUTKOVÁ, Marie, Viktor PACHOLÍK a Eva MATĚJKOVÁ. Psychomotorická terapie na Fakultě sportovních studií MU. In Sport a kvalita života 2008. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2008. s. 19. ISBN 978-80-210-4716-7.
 24. BRŮŽKOVÁ, Lucie. Stav realizace programů pro zdraví v základních školách v Jihomoravském kraji. In Věda v pohybu - pohyb ve vědě. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 2008. 5 s. ISBN 978-80-86317-59-5.
 25. BOUREK, Aleš, Petr TŮMA, Michal BŘEŇ, Alžběta BOURKOVÁ a Lenka FORÝTKOVÁ. Understanding indicators for healthcare quality management system in a systemic way. Vaxsjo: Allkopija Vaxjo, 2008. 7 s. Proceed. of C&C Intl. Conf, Cooperation&Competiton. ISBN 978-91-7636-616-5.
 26. HORKÁ, Hana a Zdeněk HROMÁDKA. Výchova kulturního ochránce zdraví a životního prostředí v kurikulu české základní školy. In WIEGEROVÁ, Adriana. Premeny školy a učitelskej profesie. první. Bratislava: Občianské sdruženie V4, 2008. s. 57-63. ISBN 978-80-969504-1-6.
 27. SLOVÁČKOVÁ, Zuzana. Zdraví - historie a současnost. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2008, roč. 12, č. 1, s. 85-98, 114 s. ISSN 1211-3522.
 28. 2007

 29. KRÁLÍK, Oldřich. Analýza zdravotního stavu obyvatelstva na základě ukazatelů úmrtnosti ve vybraných regionech ČR. In School and Health 21. první. Brno: MSD ve spolupráci s PdF MU Brno, 2007. 10 s. ISBN 978-80-86633-98-5.
 30. KACHLÍK, Petr, Marie HAVELKOVÁ a Kateřina VRBECKÁ. Co vědí a jak se dívají na některé módní způsoby zdobení těla a jejich zdravotní rizika žáci druhého stupně základní školy. Speciální pedagogika. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2007, roč. 17, 1-2, s. 18-37. ISSN 1211-2720.
 31. DOKULIL, Miloš. Do we concentrate ourselves sufficiently on language? (Language as a drug as well as medicine, but first of all as a gift for the development of humanity). In School and Health 21 - Škola a zdraví 21; Volume 1 - 1. díl. 1. vyd. Brno: Paido + MU, 2007. s. 55-70. ISBN 978-80-7315-119-5.
 32. JEDLIČKOVÁ, Helena a Iva TYMRÁKOVÁ FRÝZOVÁ. Education for the 21 st. Century, Environment, Substainability and Health. Students Pedagogic Project SOIL in the Education of Primary Schoul Teachers. In School and Health 21 3. 2007.
 33. HORKÁ, Hana. ENVIRONMENTAL ISSUES IN THE CONTEXT OF HEALTH SUPPORT IN THE THINKING OF STUDENTS TEACHER. COMMUNICATIONS. Žilina: EDIS Vydavatelstvo Žilinskej Univerzity, 2007, roč. 9, č. 2, s. 17-20. ISSN 1335-4205.
 34. BARTOŠ, Tomáš, Pavel ČUPR, Jana KLÁNOVÁ, Ivo KUNC a Ivan HOLOUBEK. Hodnocení časoprostorových trendů zdravotních rizik s využitím pasivního vzorkování volného ovzduší. In konference Ovzduší 2007. Brno: RECETOX, 2007. s. 35-38. ISBN 978-80-86188-25-6.
 35. HOLČÍK, Jan. Hodnoty a perspektivy péče o zdraví. Časopis lékařů českých. Česká republika: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2007, roč. 146, č. 8, s. 635-641. ISSN 0008-7335.
 36. SKÁCELOVÁ, Jana. Holistický přístup ke zdraví, kvalita života a změny v životním stylu na prahu 21. století. In 3.konference Škola a zdraví 21. první. Brno: Pedagogická fakulta MU Brno, 2007. s. 560-569. ISBN 978-80-86633-98-5.
 37. STŘEŠTÍKOVÁ, Radka a Jana JUŘÍKOVÁ. Některé aspekty sebehodnocení životního stylu žen navštěvujících kurz aerobiku. In Studentská vědecká konference kinantropologie 2007. 1. vyd. Brno: MU Brno, 2007. 32 s.
 38. SEKOT, Aleš. Obezita versus fyzická aktivita. Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2007, roč. 2007, č. 4, s. 7-12. ISSN 1211-3387.
 39. VIDOVICOVÁ, Lucie, Eva KŘÍŽOVÁ, Eva GREGOROVÁ a Martina HÁBOVÁ. Overview on health promotion for Older People in the Czech Republic. 1. vyd. Praha: Health PRO Elderly, European Commision, Fund for a Healthy Austria, 2007.
 40. SIEGELOVÁ, Jarmila a Hana SVAČINOVÁ. Pohyb a zdraví. In Praktický lékař a jeho nemocní od mládí do stáří. Brno: LF, MU, 2007. s. 22-23. ISBN 978-80-903674-3-2.
 41. VRBAS, Jaroslav a Hana ŠERÁKOVÁ. Prvotní měření zdravotně orientované zdatnosti a správného držení těla žáků na 1. stupni ZŠ. In Přehled anotací 3. konference Škola a zdraví 21. 1. vyd. Brno: MSD ve spolupráci s PdF MU Brno, 2007. s. 45 - 46, 72 s. ISBN 978-80-86633-98-5.
 42. ŘEHULKA, Evžen. School and health 21/2. Brno: Paido, Masarykova univerzita, 2007. 903 s. ISBN 978-80-7315-138-6.
 43. REISSMANNOVÁ, Jitka. Studenti oboru Výchova ke zdraví a Dny zdraví na ZŠ - psychodidaktická příprava studentů v praxi. 2007.
 44. MUŽÍK, Vladislav a Vladimír SÜSS. Tělesná výchova a zdraví pro 21. století (myšlenky, které by měly usměrňovat tvorbu školních vzdělávacích programů). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2007. 97 s. ISBN 978-80-210-4258-2.
 45. HORKÁ, Hana. The way students and teachers reason about environmental issues in the context of health support. In ŘEHULKA, Evžen. School and health 21/2. 1. vyd. Brno: PAIDO, 2007. s. 539 - 548. ISBN 978-80-7315-138-6.
 46. BEDNÁŘOVÁ, Dana a Zuzana SLOVÁČKOVÁ. Vztah osobnosti, tělesného uvědomování a zdraví u vysokoškolských studentů. In Karel Kovář, Martin Šefl. Mladí ve vědě na počátku nového tisíciletí : sborník příspěvků studentské vědecké konference. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2007. s. 114-117. ISBN 80-86317-47-1.
 47. POKORNÁ, Alena, Zora SVOBODOVÁ, Věra VEČEŘOVÁ, Hana VRTĚLOVÁ a Lenka SVOBODOVÁ. Wellness program - Bodyflex. In Sborník mezinárodní konference Sport a kvalita života. 1.vydání 2007. Brno: MU Fakulta sportovních studií, 2007. s. 108-266. ISBN 978-80-210-4435-7.
 48. ŘEHULKA, Evžen. Zdraví jako hodnota v pojetí učitelek základních škol. In Hodnoty a výchova. první. Brno: MSD, spol. s.r.o., 2007. s. 73-79. ISBN 978-80-86633-78-7.
 49. 2006

 50. MIKOVÁ, Marcela a Tomáš JANÍK. Analyse von gesundheitsfördernden Situationen im Sportunterricht: Methodologisches Vorgehen einer Videostudie. In MUŽÍK, Vladislav, Tomáš JANÍK a Roland WAGNER. Neue Herausforderungen im Gesundheitsbereich an der Schule. Was kann der Sportunterricht dazu beitragen? Brno: MU, 2006. s. 248-260. ISBN 80-210-4191-9.
 51. KOHOUTEK, Rudolf. Diagnostika připravenosti dětí pro školní docházku. Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost, 2006, roč. 2/2006, č. 2, s. 3-23, 20 s. ISSN 1211-4669.
 52. POKORNÁ, Andrea. Faktory ovlivňující úroveň kooperace v sociálních a zdravotnických službách. In Zborník prác: XV.celoslovenskej konferencie sestier - Ošetrovateľský proces v zariadeniach sociálnej starostlivosti na Slovensku. Bratislava: Lekárska fakulta univerzity Komenského v Bratislave, 2006. s. 84-90, 6 s. ISBN 80-223-2253-9.
 53. HOLČÍK, Jan. Kouření a zdraví. Postrgraduální medicína. Praha: Strategie Praha, 2006, roč. 2006, MP, s. 58-64. ISSN 1212-4184.
 54. ČECH, Tomáš. Pervičnaja profilaktika zloupotreblenija narkotikami i jejo realizacija v načalnych školach - ošibki, nědostatki i vozmožnosti izmeněnija situacii. In Care of educational institutions about children health. St. Petersburg: Akademie postdiplomového pedagogického vzdělávání, 2006. s. 123-126. ISBN 5-7434-0349-X.
 55. HOLČÍK, Jan. Poslání a budoucnost Public Health v evropském kontextu. Časopis lékařů českých. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2006, roč. 145, č. 3, s. 171-174. ISSN 0008-7335.
 56. WIEGEROVÁ, Adriana a Tomáš ČECH. Projekt tematów wychowania antynarkotykowego w programach nauczania 1. stopnia Skoły Podstawowej w Czechach i na Słowacji. Paedagogica at utilitatem disciplinae. Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2006, roč. 2006, č. 2, s. 57-62. ISSN 1895-6459.
 57. LUŽNÝ, Dušan. Sakralizace zdraví a detradicionalizace náboženství. In Náboženství a tělo. 1. vyd. Brno - Praha: Masarykova univerzita - Malvern, 2006. s. 177-184. ISBN 80-210-4115-3.
 58. DAŇKOVÁ, Irena. SCHOOL, CHILDREN, COMPUTER AND HEALTH. In ŘEHULKA, Evžen. SCHOOL AND HEALTH 21(1), VOLS 1 AND 2. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 693-700. ISBN 978-80-7315-119-5.
 59. SLOVÁČKOVÁ, Zuzana. Tělesné uvědomování: osobnostní prediktory a souvislost se zdravím vysokoškolských studentů. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 49-58, 104 s. ISBN 80-210-4144-7.
 60. BLAHUTKOVÁ, Marie, Michal CHARVÁT a Dagmar TRÁVNÍKOVÁ. The Influence of Sport on Quality of Life in the Adult Population. In Aging and Physical Activity 2006. první. Poznaň: Univerzity School of Physical Education, 2006. s. 5. ISBN 83-923916-2-4.
 61. CHARVÁT, Michal, Marie BLAHUTKOVÁ a Dagmar TRÁVNÍKOVÁ. The Influence of Sport on Quality of Life in the Adult Population. In Aging and Physical activity 2006. Poznaň: Univerzity School of Physical Education, 2006. s. 5. ISBN 83-923916-2-4.
 62. STŘELEC, Stanislav a Jana KRÁTKÁ. The Support of the Health of pupils by the activities of the Class-Teacher. In ŘEHULKA, Evžen. School and Health 21. Brno: Paido, 2006. s. 383-394. ISBN 978-80-7315-119-5.
 63. DOKULIL, Miloš. Věnujeme dost pozornosti jazyku? (Jazyk jako "droga" i lék, ale především dar k rozvíjení lidství). In School and Health 21 - Škola a zdraví 21; Volume 1 - 1. díl. 1. vyd. Brno: Paido, MU, 2006. s. 71-83. ISBN 80-7315-119-7.
 64. REISSMANNOVÁ, Jitka a Milada KREJČÍ. Výchova ke zdraví. In ANDRÁŠOVÁ, Hana. Slovní hodnocení na 2. stupni ZŠ. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Dr.Josef Raabe, 2006. 5 s. Slovní hodnocení na 2.stupni ZŠ. ISBN 80-86307-29-8.
 65. 2005

 66. MUŽÍK, Vladislav, Marie HAVELKOVÁ, Petr KACHLÍK, Leona MUŽÍKOVÁ, Alice PROKOPOVÁ a Jitka REISSMANNOVÁ. Aktuální stav výchovy ke zdraví v přípravě učitelů. In KALOKAGATHIE Fórum výchovy ke zdraví VIII. 1. vyd. Česká republika, Brno: Pedagogická fakulta MU Brno, 2005. s. 1 - 10.
 67. FIALA, Jindřich. Alkohol jako součást výživy a vliv na zdraví - pít či nepít? Výživa a potraviny. Praha, 2005, roč. 60, č. 6, s. 146-149. ISSN 1211-846X.
 68. HOLČÍK, Jan. Cultural and historical interrelation of social determinants of health. In School and Health 21. 1. vyd. Brno: Paido, 2005. s. 41-47. ISBN 978-80-7315-119-5.
 69. VIDOVIČOVÁ, Lucie, Markéta MRÁZOVÁ a Ladislav RABUŠIC. Health, Health Care System and Active Ageing in the Czech Republic. Politics, Actors and Institutions. Brno, Wien: ICCR Wien, 2005. 52 s. National report.
 70. ŘEHULKA, Evžen. HEALTHY PERSONALITY MODEL AND ITS APPLICATION IN PEDEUTOLOGY. In School and Health 21. 1. vyd. Brno: PAIDO, 2005. s. 333-354. ISBN 978-80-7315-119-5.
 71. MUŽÍK, VLADISLAV, MARIE HAVELKOVÁ, HELENA JEDLIČKOVÁ, PETR KACHLÍK, LEONA MUŽÍKOVÁ, ALICE PROKOPOVÁ, JITKA REISSMANOVÁ, EVŽEN ŘEHULKA, MOJMÍR STOJAN a IVA ŽALOUDÍKOVÁ. Integrace aktivit v oblasti podpory zdraví do výukového procesu a odborné činnosti. In "Jihlavské dny podpory zdraví - 3. Celostátní konference". 1. vyd. Jihlava: Zdravotní ústav se sídlem v Jihlavě, 2005. s. 1 - 21.
 72. DUDOVÁ, Jana. K některým odpovědnostním vztahům z hlediska ochrany zdraví před znečištěným ovzduším. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2005, Roč. 13, č. 1, s. 39-42. ISSN 1210-9126.
 73. ŘEHULKA, Evžen a Oliva ŘEHULKOVÁ. Kategorie kvality života v psychologii zdraví. referát na konf. 2005.
 74. NAVRÁTIL, Vladislav. Kirlian Photography a Possible Diagnostic Metod. In ŘEHULKA, Evžen. SCHOOL AND HEALTH 21(1), VOLS 2. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 1163-1170. ISBN 978-80-7315-119-5.
 75. ŘEHULKA, Evžen. Koncepce "zdravé osobnosti" v psychologii. ref.na konf. 2005.
 76. HOLČÍK, Jan. KULTURNÍ A HISTORICKÁ PODMÍNĚNOST. In Škola a zdraví pro 21. století. 1. vyd. Brno: Paido, 2005. s. 48-53. ISBN 80-7315-119-7.
 77. HAVELKOVÁ, Marie, Kateřina LEFNEROVÁ, Petr KACHLÍK a Pavel MENŠÍK. METODY DETEKCE GENOTOXICKÝCH LÁTEK VE VÝUCE BUDOUCÍCH UČITELŮ NA PdF MU V BRNĚ. In 4th BIOLOGICAL DAYS/PROGRESS in BIOLOGY. 1. vyd. Slovakia, Nitra: Univ. Const. Phil., Fac. Natur. Sci., Ed. Prírodovedec, č. 178. Nitra, Slovakia, 2005. s. 259 - 262. ISBN 80-8050-864-X.
 78. ŘEHULKA, Evžen a Oliva ŘEHULKOVÁ. Některé otázky zdraví a kvality života. Brno: Seminář Kvalita života v interdisciplin. souvislostech, 2005. 22.4.2005.
 79. BLAHUTKOVÁ, Marie, Andrea FREMELOVÁ, Klára ORÁLKOVÁ a Hana WACKOVÁ. Nová psychomotorická cvičení 3,4. Sokol. Praha: ČOS - tiskové oddělení, 2005, roč. 2/63, č. 2, s. 11-12. ISSN 0489-6718.
 80. BLAHUTKOVÁ, Marie, Andrea FREMELOVÁ, Klára ORÁLKOVÁ a Hana WACKOVÁ. Nová psychomotorická cvičení 5. Sokol. Praha: ČOS - tiskové oddělení, 2005, roč. 3/63, č. 3, s. 10. ISSN 0489-6718.
 81. BLAHUTKOVÁ, Marie a Adéla KRATOCHVÍLOVÁ. Nová psychomotorická cvičení 6. Sokol. Praha: ČOS - tiskové oddělení, 2005, roč. 4/63, č. 4, s. 11. ISSN 0489-6718.
 82. MACEK, Petr. Osobní a profesní identita (učitelů) a zdravý vztah k sobě samému. Příspěvek prezentovaný na konferenci "Škola a zdraví", PF Masarykovy university v Brně, 14 - 15. 9. 2005. 2005.
 83. KOHOUTEK, Rudolf. Osobnost člověka a jeho socializace v evropské společnosti. 2005.
 84. KOHOUTEK, Rudolf. Osobnost člověka, jeho zdraví a vývoj jeho socializace v evropské společnosti. In Osobnost člověka a jeho socializace v evropské společnosti. První. Brno: Institut mezioborových studií Brno, 2005. s. 5-34, 29 s. ISBN 80-902936-7-0.
 85. BLAHUTKOVÁ, Marie, Evžen ŘEHULKA a Šárka DVOŘÁKOVÁ. Pohyb a duševní zdraví. Brno: Paido, 2005. 78 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-108-1.
 86. ČECH, Tomáš. Postoje učitelů 1. stupně základních škol k problematice drog a zdraví jako východisko k profilování protidrogové výchovy. Mládež a spoločnosť. Bratislava: UIPŠ, 2005, XI, č. 1, s. 39-47. ISSN 1335-1109.
 87. KACHLÍK, Petr, Hana DRLÍKOVÁ a Marie HAVELKOVÁ. PROJECT "MYSTERY OF HUMAN BODY". In ŘEHULKA, Evžen. SCHOOL AND HEALTH 21(1), VOLS 2. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 1109-1130. ISBN 978-80-7315-119-5.
 88. ČECH, Tomáš. Protidrogová výchova v podmínkách 1. stupně ZŠ. In Socialia 2004. Hradec Králové: Gaudeamus, 2005. s. 198-203. ISBN 80-7041-247-X.
 89. PAVLÍK, Marek a Zuzana DARMOPILOVÁ. Reforma zdravotnictví v koncepcích politických stran. In Sborník mezinárodní Baťovy doktorandské konference. Zlín: Ústav managementu, FaME, UTB ve Zlíně, 2005. ISBN 80-7318-257-2.
 90. HODAŇ, Bohuslav. Rekreologie. Olomouc: Hanex, 2005. 195 s. ISBN 80-85783-48-7.
 91. ŘEHULKA, Evžen a Oliva ŘEHULKOVÁ. Seminář Kvalita života v interdisciplinárních souvislostech. 2005.
 92. KACHLÍK, Petr, Marie HAVELKOVÁ a Jana KUBÁTOVÁ. Support of First Aid Teaching at the 1st Grade of Basic School. In ŘEHULKA, Evžen. Sborník School and Health 21. 1. vyd. Brno: Paido, 2005. s. 1091-1108. ISBN 978-80-7315-119-5.
 93. HOLČÍK, Jan, Pavlína KAŇOVÁ a Lukáš PRUDIL. Systém péče o zdraví a zdravotnictví - východiska, základní pojmy a perspektivy. 1. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně, 2005. 186 s. NCONZO. ISBN 80-7013-417-8.
 94. ŘEHULKA, Evžen a Oliva ŘEHULKOVÁ. THE CATEGORY OF LIFE QUALITY IN PSYCHOLOGY OF HEALTH. In ŘEHULKA, Evžen. School and Health 21. první. Brno: Paido, 2005. s. 579-590. ISBN 978-80-7315-119-5.
 95. ŘEHULKA, Evžen. Úvodem. Komenský. Brno: Pedagogická fakulta MU Brno, 2005, roč. 129, č. 3, s. 1-2. ISSN 0323-0449.
 96. HAVELKOVÁ, Marie a Romana FERBAROVÁ. Výchova ke zdraví I. 1. vyd. ČR Brno: Masarykova univerzita Pedagogická fakulta, 2005. 125 s. ISBN 80-210-3918-3.
 97. CHARVÁT, Michal. Wellness programy FSpS MU v Brně a mezinárodní spolupráce. In BLAHUTKOVÁ, Marie. Sport a kvalita a života. Brno: MU, 2005. s. 43. ISBN 80-2103863-2.
 98. VESELÁ, Jana. What means health to parents of handicapped children. In ŘEHULKA, Evžen. School and Health 21. 1. vyd. Brno: Paido, 2005. s. 661-670. ISBN 978-80-7315-119-5.
 99. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena. 3. mezinárodní konference o nezaměstnanosti a zdraví. Československá psychologie. Praha: Academia, 2005, XXXXIX, č. 4, s. 198-199, 1 s. ISSN 0009-062X.
 100. 2004

 101. MUŽÍK, VLADISLAV, MARIE HAVELKOVÁ, HELENA JEDLIČKOVÁ, PETR KACHLÍK, LEONA MUŽÍKOVÁ, ALICE PROKOPOVÁ, EVŽEN ŘEHULKA, MOJMÍR STOJAN a IVA ŽALOUDÍKOVÁ. Aktivity pedagogických fakult v oblasti podpory zdraví. In Sborník z konference s mezinárodní účastí 32. Ostravské dny dětí a dorostu. 1. vyd. Ostrava: Repronis, 2004. s. 53-72. ISBN 80-7329-072-3.
 102. BLAHUTKOVÁ, Marie, Martin SEBERA, Anna NADOLSKA, Martyniec Viesza DLUZIEWSKA a Mária OĹŠAVSKÁ. Differences in care of Health in relation to Quality of life of Czech, Slovak and Polisch special school teachers. In ŘEHULKA, Evžen. Teachers and Health 6. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 163 - 182, 19 s. ISBN 978-80-7315-093-8.
 103. BLAHUTKOVÁ, Marie. Nová psychomotorická cvičení 1. Sokol. ČOS - tiskové oddělení, 2004, roč. 61/2004, č. 11, s. 15 - 16. ISSN 0489-6718.
 104. KACHLÍK, Petr. Osoby s drogovým problémem a ztráta práce. In Sborník z konference s mezinárodní účastí 32. Ostravské dny dětí a dorostu. 1. vyd. Ostrava: Repronis, 2004. s. 169-181. ISBN 80-7329-072-3.
 105. KRÁLÍK, Oldřich. Ovlivnily ekonomické a politické změny v ČR zdraví učitelů? In ŘEHULKA, Evžen. UCITELE A ZDRAVI 6 - 6TH CONFERENCE TEACHERS AND HEALTH. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 385-406. ISBN 978-80-7315-093-8.
 106. JŮVOVÁ, Alena. Pojem zdraví v kontextu environmentální edukace. In WIEGEROVÁ, Adriana. Cesty demokracie vo výchove a vzdelávaní VIII. Bratislava: PdF UK Bratislava, OZ V4, 2004. s. 115-117, 274 s. ISBN 80-969146-0-X.
 107. ČECH, Tomáš. Postoje učitelů 1. stupně základních škol k problematice drog a zdraví jako východisko k profilování protidrogové výchovy. In Cesty demokracie vo výchove a vzdelávaní VIII. Bratislava: PdF UK, 2004. s. 96-100. ISBN 80-969146-0-X.
 108. REISSMANNOVÁ, Jitka. PRIMARY SCHOOL JIHOMORAVSKE NAMESTI-4 YEARS IN THE PROJECT HEALTHY SCHOOL. In ŘEHULKA, Evžen. Teachers and Health 6. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 335-342. ISBN 978-80-7315-093-8.
 109. ČECH, Tomáš. Primary school teachers as implementers of anti-drug education. In ŘEHULKA, Evžen. Řehulka, E. (ed.) Teachers and Health 6. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 553-557. ISBN 978-80-7315-093-8.
 110. KOHOUTEK, Rudolf. Psychological Counseling at Universities and the relating Questions of Health. In ŘEHULKA, Evžen. Teachers and Health 6. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 369-384, 15 s. ISBN 978-80-7315-093-8.
 111. JŮVOVÁ, Alena. Reflexe vztahu výchovy ke zdraví a environmentální edukace v kurikulárních dokumentech ČR. In ŘEHULKA, Evžen. Teachers and Health 6. 1. vyd. Brno: Paido; MU, 2004. s. 331-334, 704 s. ISBN 80-7315-093-X.
 112. SKÁCELOVÁ, Jana. Several notes on the philosophy of health. In ŘEHULKA, Evžen. Učitelé a zdraví 6. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 407-413. ISBN 978-80-7315-093-8.
 113. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK, Kateřina LEFNEROVÁ a Oldřich ŠNEJDAR. Společná cvičení a semináře katedry speciální pedagogiky a biologie PdF MU v Brně-příležitost ke zkvalitnění výuky genetiky a zdravovědných předmětů. In Sborník z konference s mezinárodní účastí 32. Ostravské dny dětí a dorostu. 1. vyd. Ostrava: Repronis, 2004. s. 182-196. ISBN 80-7329-072-3.
 114. NOVOTNÝ, Jan. Sport, zdraví a kvalita života. In Sport a kvalita života. Brno: Fakulta sportovních studií MU, 2004. s. 65-71. ISBN 80-210-3541-2.
 115. ČECH, Tomáš. Učitelé na 1. stupni ZŠ jako realizátoři protidrogové výchovy. In ŘEHULKA, E. (ed.) Teachers and Health 6. Brno: Paido, 2004. s. 558-561. ISBN 80-7315-093-X.
 116. BLAHUTKOVÁ, Marie a Hana STOJANÍKOVÁ. Wellness jako součást výuky tělesné výchovy ve škole. In Sport a kvalita života. první. Brno: FSpS MU Brno, 2004. s. 17-21. ISBN 80-210-3541-2.
 117. 2003

 118. KUBEŠOVÁ, Hana, Josef HOLÍK a Miroslava KYASOVÁ. Co udělám pro zdraví. Prohloubení motivace ke zdravému způsobu života vzájemným kontaktem mezi posluchači soukromého rozhlasu a autory zdravotnických pořadů. Hygiena, Suppl. 2003, roč. 48, č. 1, s. 37-39. ISSN 1210-7840.
 119. VAŠEČKA, Michal, Martina JURÁSKOVÁ a Tom NICHOLSON. Čačipen pal o Roma. A Global report on Roma in Slovakia. 1. vydání. Bratislava: Institute for Public Affairs, 2003. 525 s. Global reports. ISBN 80-88935-46-6.
 120. KOHOUTEK, Rudolf. Ethics in relation to health. In Teachers and Health. Brno: Nakladatelství Pavel Křepela, 2003. s. 287 - 299. ISBN 80-86669-02-5.
 121. NOVOTNÝ, Jan, Martin SEBERA, Luboš HRAZDIRA a Martina NOVOTNÁ. Kapitoly sportovní medicíny. 1. vyd. Brno: Paido / Fakulta sportovních studií MU, 2003. ISBN 80-7315-064-6.
 122. ČECH, Tomáš. Nové přístupy k primární prevenci drogových závislostí - protidrogová výchova v podmínkách I. stupně základních škol. In Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání - 11. výroční mezinárodní konference ČAPV. Sborník referátů [CD-ROM]. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2003.
 123. BLAHUTKOVÁ, Marie. Psychomotorika. první. Brno: Pedagogická fakulta MU Brno, 2003. 92 s. ISBN 80-210-3067-4.
 124. ŘEHULKA, Evžen a Oliva ŘEHULKOVÁ. Teachers and quality of life. In Teachers and Health 5. 1. vyd. Brno: Pavel Křepela, 2003. s. 177-197, 20 s. ISBN 80-86669-02-5.
 125. BLAHUTKOVÁ, Marie a Michal CHARVÁT. Vliv sportovně pohybových aktivit a sportu na duševní zdraví adolescentů v České republice. In Konference Telesná výchova a šport v tretóm tisícročí. první. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2003. s. 571 - 577. ISBN 80-8068-198-8.
 126. BLAHUTKOVÁ, Marie, Evžen ŘEHULKA a Hana STOJANÍKOVÁ. Vliv učitele a školy na pohybovou aktivitu dětí vedoucí ke zdraví. In ŘEHULKA, Evžen a Hana STOJANÍKOVÁ. Zborník prác z 8. vedeckej konferencie Zdravá škola. první. Prešov: Metodicko-pedagogické centrum Prešov, 2003. s. 31-36. ISBN 80-8045-320-9.
 127. HOLČÍK, Jan. Východiska a základy zdravotní politiky v Jihomoravském kraji. In Životní podmínky a jejich vliv na zdraví obyvatel Jihomoravského kraje. 1. vyd. Brno: Zdravotní ústav se sídlem v Brně, 2003. s. 9-13. JmK 1. ISBN 80-239-8219-2.
 128. 2002

 129. VANĚK, Jiří a Patrik PRACHÁR. Celkový zdravotní stav a dentální implantologie. In Zborník prednášok INTERDENTAL 2002. I. Bratislava: Regionálna komora zubních lekárov v Bratislava, 2002. s. 15-17.
 130. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena eds. Nezaměstnanost. Psychologický, ekonomický a sociální problém. Praha: Grada Publishing a. s., 2002. 236 s. Psyché. ISBN 80-247-9006-8.
 131. BLAHUTKOVÁ, Marie. Psychomotorika pre každého. první. Prešov: Rokus s.r.o., Prešov, 2002. 106 s. ISBN 80-89055-24-9.
 132. KACHLÍK, Petr a Božena ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ. Souvislost mezi nezaměstnaností, zdravotním stavem a užíváním drog. In Sborník z mezinárodní konference Firma a konkurenční prostředí-Sekce 8. 1. vyd. Brno: KONVOJ Brno, 2002. s. 23-46. ISBN 80-7302-038-6.
 133. SMÉKAL, Vladimír. Spiritualita v denním životě člověka. In Homo religiosus. 1. vyd. Praha: ČM Psych Spol a Psych ústav AV ČR, 2002. s. 18-24. ISBN 8086174-04-02.
 134. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena a Petr KACHLÍK. Vztahy mezi nezaměstnanými a zneužíváním návykových látek II. Metodika a výsledky výzkumu. Alkoholizmus a drogové závislosti. Bratislava: Obzor, 2002. Protialkoholický obzor.
 135. 2001

 136. MUŽÍK, Vladislav, Hana STOJANÍKOVÁ, Jiří NYKODÝM, Leona PILLEROVÁ a Jan ZACHRLA. Erfahrungen mit den Gesundheitswochen in der tschechischen Grundschule. Ed. Ilg, H., Mengisen, W., Mahlitz, D.-C. In Schul- und Unterrichtsbelastungen bei SchuelerInnen und Lehrpersonen - Moeglichkeiten der Bewaeltigung durch bewegungsbetonte Gesundheitsfoerderung. Magglingen: BASPO, 2001. s. 135-142.
 137. MUŽÍK, Vladislav, Leona PILLEROVÁ, Hana STOJANÍKOVÁ, Jiří NYKODÝM, Jana VESELÁ a Jan ZACHRLA. Mezinárodní projekt Týdny zdraví na základní škole. Ed. Liba, J., Dragová, J., Ferencová, J. In Pedagogická profesia v kontexte aktuálnych spoločenských zmien. Prešov: Prešovská univerzita, 2001. s. 388-393. ISBN 80-8068-037-X.
 138. BUCHTOVÁ, Božena. Sociální psychologie nezaměstnanosti. In Slaměník,I. a Výrost,J., eds., Aplikovaná sociální psychologie II: Člověk v sociálním kontextu. Praha: Grada, 2001. s. 81-110. ISBN 80-247-0042-5.
 139. MUŽÍK, Vladislav, Hana STOJANÍKOVÁ, Jiří NYKODÝM, Leona PILLEROVÁ a Jan ZACHRLA. Týden zdraví v podmínkách české školy. Ed. Dobrý, L., Souček, O. In Pedagogická kinantropologie 2001. Praha: Karolinum, 2001. s. 109-114. ISBN 80-246-0322-5.
 140. MUŽÍK, Vladislav, Hana STOJANÍKOVÁ, Leona PILLEROVÁ a Jan ZACHRLA. Týdny zdraví na základní škole a jejich účinnost. Ed. Válková, H., Hanelová, Z. In Pohyb a zdraví. Olomouc: Univerzita Palackého, 2001. s. 354-357. ISBN 80-244-0322-6.
 141. 2000

 142. MAROUNEK, Milan, Pavel BŘEZINA a Jan ŠIMŮNEK. Fyziologie a hygiena výživy. Vyškov: VVŠ PV, 2000. 132 s. 1. ISBN 80-7231-057-7.
 143. BUCHTOVÁ, Božena. Nezaměstnanost a zdraví. In sborník z mezinárodní konference Psychologické a medicínské aspekty nezaměstnanosti. Brno: Masarykova univerzita 16. 11., 2000. s. 4-12. ISBN 80-210-2425-9.
 144. ÁDÁNY, Róza, Fuller BAZER, Kees BERTENS, Victor BOULYJENKOV, Jiří FAJKUS, Suzanne FEETHAM, Wayne GERLACH, Kiran KUCHERIA, George KUO, Rubén LISKER, Luksana MAKONKAWKEYOON, Per-Gunnar SVENSON, Eileen RAWNSLEY, Rouel ROQUE, Shalev AD-EL, Marie VOJTÍŠKOVÁ, Stellan WELIN a R.L. ZIMMERN. The Health Industry Council. 1. vyd. Texas: The Health Industry Council, 2000. 12 s. World Health Forum 2000.
 145. MUŽÍK, Vladislav, Jan ZACHRLA a Jiří NYKODÝM. Zdravotně orientovaná tělesná výchova pro 1. stupeň základní školy : závěrečná zpráva o řešení grantového projektu MŠMT ČR č. RS 99003. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000. 47 s.
 146. 1999

 147. NOVOTNÝ, Jan, Josef PAVLÍK, Petr KOTYZA a Petr KRÁTKÝ. Diagnostika tělesné zdatnosti, pohybového režimu a zdravotního stavu dětí na školách 2. stupně II. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 1999. 3 s. Zdravotně orientovaná tělesná výchova. ISBN 80-210-2246-9.
 148. NOVOTNÝ, Jan a Ilona DOHNALOVÁ. Hypokinéza a kardiovaskulární choroby. In PAVLÍK, Josef. Nové poznatky v kinantropologickém výzkumu. Brno: Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, 1999.
 149. NOVOTNÝ, Jan, Ilona DOHNALOVÁ a Hlavoňová Dita, Grmela Roman, Charvátová Lenka. Hypokinéza a zdraví u dětí. In PAVLÍK, Josef. Alternativní pohybové aktivity dětí a mládeže. Brno: Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, 1999. s. 20-23. ISBN 80-210-2255-8.
 150. FROSTOVÁ, Jana. Péče o hlas. Financováno z grantového úkolu HESP 1121, č. HC 49/98. In Švandová, B. - Jelínek, M. a kol. Argumentace a umění komunikovat. první. Brno: PdF MU Brno, 1999. s. 279-295. Masarykova univerzita, 1. ISBN 80-210-2186-1.
 151. MOTYČKA, Jaroslav, Jan NOVOTNÝ, Pavel HRON a Petr KOTYZA. Ponořovací refelx a jeho význam pro plaveckou veřejnost. In VÁLKOVÁ, HanA a Zuzana HANELOVÁ. Pohyb a zdraví. Olomouc: Univerzita Palackého, 1999. s. 389-392. ISBN 80-244-0004-9.
 152. MUŽÍK, Vladislav a Ilona DOHNALOVÁ. Projekt Týdny zdraví na základní škole v České republice. In VÁLKOVÁ, Hana a Zuzana HANELOVÁ. Pohyb a zdraví. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 1999. s. 393-397. ISBN 80-244-0004-9.
 153. KOHOUTEK, Rudolf. Psychologie zdraví pro učitele a vychovatele. Brno: Psychologický ústav AV ČR, 1999. 23 s. Učitelé a zdraví, č.2. ISBN 80-902653-2-4.
 154. BUCHTOVÁ, Božena. Rozhovor o nezaměstnanosti. Brno: Masarykova univerzita, 1999. Univerzitní noviny.
 155. BLAHUTKOVÁ, Marie. Význam hry pro duševní zdraví člověka. In: Sborník ze 4. mezinárodní věd. konference Hry v programech TV procesů. První. Plzeň: Ped. fak. ZČU, 1999. 4 s. ISBN 80-7082-610-x.
 156. 1998

 157. ŠTOURAČOVÁ, Yveta a Miloslav KUKLETA. Hostilita a neuroticismus ve skupině zdravé populace. In Učitelé a zdraví. 1. vyd. Brno: Psychologický ústav AV ČR, 1998. s. 123-128.
 158. BUCHTOVÁ, Božena. Sebereflexe dlouhodobé ztráty zaměstnání. Sociální politika - Sociálna politika : Měsíčník resortu práce a sociálních věcí. Praha: Federální ministerstvo práce a sociálníc, 1998, roč. 24, č. 4, s. 12-14. ISSN 0049-0961.
 159. MACEK, Petr, L. OSECKÁ a O. ŘEHULKOVÁ. Zdravotní stesky adolescentních dívek a chlapců: Souvislosti s osobnostními a psychosociálními charakteristikami. In 18. sympozium Dušení zdraví mládeže, Brno, str. 22-23. 1998.
 160. 1997

 161. HORKÁ, Hana. Ekologickou výchovou ke zdravému životnímu stylu. In Problematika vých.dětí a mlád.ke zdr.způs.života v evr.zem. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1997. s. 207-209. ISBN 80-210-1654-X.
 162. MUŽÍK, Vladislav a Milada KREJČÍ. Tělesná výchova a zdraví. 1. vyd. Olomouc: Hanex, 1997. 139 s. ISBN 80-85783-17-7.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 8. 6. 2023 17:43