NOVOTNÝ, Petr. Pracoviště jako prostor k učení. In Pracoviště jako prostor k učení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 97 s. ISBN 978-80-210-4918-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Pracoviště jako prostor k učení
Název česky Pracoviště jako prostor k učení
Název anglicky Workplaces as learning spaces
Autoři NOVOTNÝ, Petr (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, Pracoviště jako prostor k učení, 97 s. 2009.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Editorství tematického sborníku, editorství monotematického čísla odborného časopisu
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/09:00036220
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-210-4918-5
Klíčová slova česky pracoviště;učení pro pracoviště;učení;profesní vzdělávání
Klíčová slova anglicky Workplace;workplace learning;learning;vocational education and training;VET
Štítky learning, Munipress, VET, vocational education and training, workplace, workplace learning
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D., učo 36179. Změněno: 28. 2. 2017 11:17.
Anotace
Sborník je extraktem podnětných vstupů ze semináře Decoding working places as learning spaces, Pracoviště jako místo k učení organizovaného Ústavem pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 21. až 23. června 2007 v Brně s podporou Rakouské kanceláře pro vědu a výzkum v Brně. Tento seminář, kde byli zastoupeni partneři z pěti evropských zemí (v abecedním pořadí Česká republika, Dánsko, Maďarsko, Rakousko, Velká Británie), je součástí série aktivit s dosahem do euro asijské spolupráce v rámci univerzitní sítě Lifelong Learning Research Hub Výzkumná síť pro celoživotní učení při fóru Asia-Evrope Meeting (ASEM). Z vystoupení na semináři byly pro tento sborník vybrány ty příspěvky, které se vyznačují důrazem na empirická zjištění ve vazbě na (rozmanitá) teoretická východiska. Zároveň ilustrují téma na pestré škále pracovních prostředí. Studie dávají čtenáři bezprostřední příležitost srovnávat českou realitu s realitou dalších zemí, v případě maďarských studií dokonce se stavem v zemi, která stejně jako Česká republika prošla v nedávné době reformou totalitního sociálního a centrálně plánovaného ekonomického systému v demokratický tržní model. Ovšem i u dalších studií je možno srovnávat "kultury" učení se a vzdělávání v různých zemích, v různých ekonomických sektorech, v rozmanitých profesích i v jednotlivých firmách. Věřím, že čtenář se zájmem o profesní vzdělávání dospělých této příležitosti využije.
Anotace anglicky
This volume of proceedings you are holding is based on the work of a net of researches from several European institutions. It is a selection of inspiring papers presented at the workshop "Decoding working places as learning spaces". The workshop took place in Brno from 21 to 23 June 2007 and was organized by the Department of Educational Sciences, Masaryk University, Brno, with the support of the Austrian Office for Science and Research in Brno. The event took place within the Euro-Asian cooperation under the framework of ASEM Lifelong Learning Research Hub university network and was attended by participants from the following countries (in alphabetical order): Austria, the Czech Republic, Denmark, Great Britain and Hungary. The papers included in the journal are characterized by an emphasis on the relation between empirical findings and theoretical background.
VytisknoutZobrazeno: 29. 1. 2023 08:07