MATĚJKOVÁ POSPÍŠILOVÁ, Petra, Magdalena FLASAROVÁ, Hana ZÁKOUCKÁ, Milan BOŘEK, Soňa KŘEMENOVÁ, Petr ARENBERGER, Vladana WOZNICOVÁ, G.M. WEINSTOCK a David ŠMAJS. Macrolide treatment failure in a case of secondary syphilis: a novel A2059G mutation in the 23S rRNA gene of Treponema pallidum subsp. pallidum. Journal of Medical Microbiology, SOC GENERAL MICROBIOLOGY, 2009, roč. 58, č. 6, s. 832–836. ISSN 0022-2615.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Macrolide treatment failure in a case of secondary syphilis: a novel A2059G mutation in the 23S rRNA gene of Treponema pallidum subsp. pallidum.
Název česky Selhání léčby sekundární syfilis makrolidovými antibiotiky: A2059G, nová mutace v genu pro 23S rRNA u Treponema pallidum subsp. pallidum.
Autoři MATĚJKOVÁ POSPÍŠILOVÁ, Petra (203 Česká republika), Magdalena FLASAROVÁ (203 Česká republika), Hana ZÁKOUCKÁ (203 Česká republika), Milan BOŘEK (203 Česká republika), Soňa KŘEMENOVÁ (203 Česká republika), Petr ARENBERGER (203 Česká republika), Vladana WOZNICOVÁ (203 Česká republika), G.M. WEINSTOCK (840 Spojené státy americké) a David ŠMAJS (203 Česká republika, garant).
Vydání Journal of Medical Microbiology, SOC GENERAL MICROBIOLOGY, 2009, 0022-2615.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10600 1.6 Biological sciences
Stát vydavatele Spojené království
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Impakt faktor Impact factor: 2.272
Kód RIV RIV/00216224:14110/09:00029466
Organizační jednotka Lékařská fakulta
UT WoS 000266615900020
Klíčová slova česky benzathin-penicillin-G; azitromycinová rezistence; klinické vzorky; izolát; PCR
Klíčová slova anglicky penicillin-G benzathine; azithromycin resistance; clinical specimens; isolate; PCR
Změnil Změnila: Mgr. Marie Zobaníková, Ph.D., učo 177725. Změněno: 15. 1. 2010 13:31.
Anotace
We report an occurrence of treatment failure after oral spiramycin therapy in a man with secondary syphilis and a reported penicillin and tetracycline allergy. Molecular detection revealed treponemal DNA in the blood of the patient and sequencing of the 23S rDNA identified an A to G transition at the gene position corresponding to position 2059 in the Escherichia coli 23S rRNA gene. The occurrence of this novel 23S rDNA mutation was examined among 7 rabbit-propagated syphilitic strains of Treponema pallidum and among 22 syphilis patient isolates from the Czech Republic. The prevalence of A2058G and A2059G mutations among clinical specimens was 18.2 and 18.2 %, respectively.
Anotace česky
Popsáno selhání léčby muže se sekundární syfilis po orálním podání spiramicinu. V krvi pacienta byla detekována treponemální DNA a sekvencování 23S rDNA odhalilo tranzici A na G v pozici, jež odpovídá pozici 2059 v genu pro 23S rRNA u druhu Escherichia coli.
Návaznosti
GA310/07/0321, projekt VaVNázev: Komparativní genomové sekvencování patogenních treponem a transkriptomová analýza T. pallidum ssp. pallidum
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
MSM0021622415, záměrNázev: Molekulární podstata buněčných a tkáňových regulací
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
NR8967, projekt VaVNázev: Molekulární typizace kmenů a izolátů Treponema pallidum subsp. pallidum: základ pro epidemiologickou a klinickou identifikaci jednotlivých kmenů
Investor: Ministerstvo zdravotnictví ČR, Resortní program výzkumu a vývoje - MZ
VytisknoutZobrazeno: 14. 12. 2019 00:53