SNUSTAD, D. Peter, Michael J. SIMMONS, Jiřina RELICHOVÁ, Jiří DOŠKAŘ, Jiří FAJKUS, Petr HOŘÍN, Aleš KNOLL, Petr KUGLÍK, Jan ŠMARDA, Jana ŠMARDOVÁ, Renata VESELSKÁ and Boris VYSKOT. Genetika (Principles of Genetics). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 894 pp. Učebnice. ISBN 978-80-210-4852-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Genetika
Name (in English) Principles of Genetics
Authors SNUSTAD, D. Peter (840 United States of America), Michael J. SIMMONS (840 United States of America), Jiřina RELICHOVÁ (203 Czech Republic, guarantor), Jiří DOŠKAŘ (203 Czech Republic), Jiří FAJKUS (203 Czech Republic), Petr HOŘÍN (203 Czech Republic), Aleš KNOLL (203 Czech Republic), Petr KUGLÍK (203 Czech Republic), Jan ŠMARDA (203 Czech Republic), Jana ŠMARDOVÁ (203 Czech Republic), Renata VESELSKÁ (203 Czech Republic) and Boris VYSKOT (203 Czech Republic).
Edition 1. vyd. Brno, 894 pp. Učebnice, 2009.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study Genetics and molecular biology
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14310/09:00037293
Organization unit Faculty of Science
ISBN 978-80-210-4852-2
Keywords (in Czech) genetika; molekulární genetika; kvantitativní genetika; populační genetika; evoluční genetika; vysokoškolská učebnice
Keywords in English genetics; molecular genetics; quantitative genetics; population genetics; evolutionary genetics
Tags Munipress, munipress-propagace
Changed by Changed by: prof. RNDr. Jiřina Relichová, CSc., učo 368. Changed: 16. 2. 2010 11:11.
Abstract
Naším cílem bylo vytvořit takový text, jenž by byl využitelný pro různé typy kurzů. Většina vyučujících přednáší látku ve stejné posloupnosti, jak je předkládána v naší knize, začíná tedy klasickou genetikou, navazuje molekulární genetikou a končí kvantitativní, populační a evoluční genetikou. Nicméně text je uspořádán tak, aby si vyučující mohli zvolit i odlišné pořadí. Mohou například začít od základů molekulární genetiky (kapitoly 9 až 14), následně představit klasickou genetiku (kapitoly 3 až 8), poté pokročilejší témata molekulární genetiky (kapitoly 15 až 22) a kurz završit kvantitativní, populační a evoluční genetikou (kapitoly 23 až 25). (Autoři) České vydání obsahuje nový překlad Mendelovy objevné práce z roku 1866 Pokusy s hybridy rostlin.
Abstract (in English)
We have tried to create a text that can be adapted to different course formats. many instructors prefer to present the topics in much the same way as we have, starting with classical genetics, progressing into molecular genetics and finishing with quantitative, population, and evolutionary genetics. However this text is constructed so that teachers can present topics in different orders. They may, for example, begin with basic molecular genetics (Chapters 9 to 14,)then present classical genetics (Chapters 3 to 8), progress to more advanced topics in molecular genetics (Chapters 15 to 22), and finish the course with quantitative, population, and evolutionary genetics (Chapters 23 to 25). The Czech edition contains the new translation of Mendels original work Experiments with Plant Hybrids (1866).
Links
MSM0021622415, plan (intention)Name: Molekulární podstata buněčných a tkáňových regulací
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
PrintDisplayed: 19. 1. 2021 07:15