GRELL, Peter, Marek SVOBODA, Marta ŠIMÍČKOVÁ, Pavel FABIAN a Rostislav VYZULA. Trastuzumab v liečbe karcinómu prsníka: mechanizmy účinku a rezistencie. Klinická onkologie. Brno: Česká lékařská spolenočst J.E.Purkyně, roč. 22, č. 2, s. 45-51. ISSN 0862-495X. 2009.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Trastuzumab v liečbe karcinómu prsníka: mechanizmy účinku a rezistencie
Název česky Trastuzumab v liečbe karcinómu prsníka: mechanizmy účinku a rezistencie
Název anglicky Trastuzumab in the breast cancer treatment efficacy and resistance mechanisms
Autoři GRELL, Peter, Marek SVOBODA, Marta ŠIMÍČKOVÁ, Pavel FABIAN a Rostislav VYZULA.
Vydání Klinická onkologie, Brno, Česká lékařská spolenočst J.E.Purkyně, 2009, 0862-495X.
Další údaje
Originální jazyk slovenština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30200 3.2 Clinical medicine
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova česky trastuzumab;karcinom prsu;protein HER-2;mechanizmy účinku;rezistence
Klíčová slova anglicky trastuzurnab;breast cancer;oncogene protein HER-2;mechanism of action;drug resistance
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D., učo 19402. Změněno: 6. 12. 2009 18:52.
Anotace
Súhrn Trastuzumab, humanizovaná monoklonálna protilátka proti HER-2 receptoru, bol prvou cielenou liečbou pre pacientky s HER-2 pozitívnym karcinómom prsnika. Samostatne, ale hlavne v kombinácii s chemoterapiou trastuzumab zvyšuje liečebnú odpoveď, predlžuje čas do progresie/relapsu ochorenia i celkové prežitie pacientok. Na strane druhej, i napriek tomu, že je trastuzumab podávaný úzkej vyselektovanej skupine pacientok, odpoveď na túto cielenú liečbu je variabilná, a to ako v rozsahu, tak i v dĺžke trvania. Príčinou je existencia primárnej a prípadne vznik sekundárnej rezistencie ochorenia voči tejto protilátke. Predpokladá sa existencia niekoľkých možných mechanizmov rezistencie a vyvíjajú sa stratégie na ich prekonanie. S tým úzko súvisia mechanizmy posobenia trastuzumabu na nádorovú bunku a možnosti predikcie odpovedi na túto liečbu.V článku ďalej poukážeme na aktuálne možnosti prekonania primárnej a indukovanej rezistencie k trastuzumabu.
Anotace česky
Súhrn Trastuzumab, humanizovaná monoklonálna protilátka proti HER-2 receptoru, bol prvou cielenou liečbou pre pacientky s HER-2 pozitívnym karcinómom prsnika. Samostatne, ale hlavne v kombinácii s chemoterapiou trastuzumab zvyšuje liečebnú odpoveď, predlžuje čas do progresie/relapsu ochorenia i celkové prežitie pacientok. Na strane druhej, i napriek tomu, že je trastuzumab podávaný úzkej vyselektovanej skupine pacientok, odpoveď na túto cielenú liečbu je variabilná, a to ako v rozsahu, tak i v dĺžke trvania. Príčinou je existencia primárnej a prípadne vznik sekundárnej rezistencie ochorenia voči tejto protilátke. Predpokladá sa existencia niekoľkých možných mechanizmov rezistencie a vyvíjajú sa stratégie na ich prekonanie. S tým úzko súvisia mechanizmy posobenia trastuzumabu na nádorovú bunku a možnosti predikcie odpovedi na túto liečbu.V článku ďalej poukážeme na aktuálne možnosti prekonania primárnej a indukovanej rezistencie k trastuzumabu.
Anotace anglicky
Summary Trastuzumab, a humanized monoclonal antibody against the HER-2 receptor,was the first targeted therapy for HER-2 positive breast cancer. The treatment of HER-2 positive breast cancer in monotherapy, but mainly in combination with cytostatics trastuzumab, showed signifficant efficacy and increased the time to progression/relapse and overall survival. On the other hand, despite it being administered to only a selected patient population, the response rate varies in range and duration due to the primary or acquired tumor resistance to trastuzumab. Several mechanisms contributing to the drug resistance are presumed and overcoming strategies are in development in connection with the drug resistance there are the mechanisms of trastuzumabs action on tumor cells and the search for feasible biomarkers in order to predict the response of trastuzumab-based targeted therapies. Furthermore, we present here the actual possibilities to overcome primary or acquired trastuzumab resistance.
Návaznosti
NR8335, projekt VaVNázev: Predikce chemosenzitivity / chemorezistence na cílenou protinádorovou terapii u pacientek s karcinomem prsu s prokázanou HER-2 pozitivitou, na podkladě analýzy Akt signální dráhy a sérové hladiny HER-2 receptoru
VytisknoutZobrazeno: 20. 4. 2024 01:01