FENYK, Jaroslav, Dagmar CÍSAŘOVÁ, Tomáš GŘIVNA, Jan HLAVÁČEK, Světlana KLOUČKOVÁ, Pavel KROULÍK, Václav MANDÁK, František PÚRY a Bohumil REPÍK. Trestní právo procesní. 1. vydání. Praha: ASPI, a.s., 2008. 822 s. učebnice. ISBN 978-80-7357-348-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Trestní právo procesní
Název anglicky Criminal Procedure
Autoři FENYK, Jaroslav, Dagmar CÍSAŘOVÁ, Tomáš GŘIVNA, Jan HLAVÁČEK, Světlana KLOUČKOVÁ, Pavel KROULÍK, Václav MANDÁK, František PÚRY a Bohumil REPÍK.
Vydání 1. vydání. Praha, 822 s. učebnice, 2008.
Nakladatel ASPI, a.s.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Učebnice
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-7357-348-5
Klíčová slova česky trestní právo procesní; základní zásady, trestní řízení; orgány činné v trestním řízení; přípravné řízení; hlavní líčení; opravné řízení; obhajoba; obviněný
Klíčová slova anglicky criminal procedure; fundamental principles; institutions active in criminal proceedings; preliminary proceedings; trial; appelate procedure; defence; accused
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Marie Zejdová, učo 2159. Změněno: 6. 4. 2010 10:07.
Anotace
České trestní právo procesní je disciplínou trestního práva a jeho povaha je kontinentálně inkviziční. Je založeno na základních zásadách, především na zásadě práva na spravedlivý proces. Učebnice popisuje stádia trestního řízení, osoby na nich zúčastněné, dokazování a prostředky, jimiž má být dosaženo účelu trestního řízení.
Anotace anglicky
The Czech criminal procedure is discipline of criminal law and its character is continental-inquisitorial. It is based on principle of fair trial. Textbook describes stages of criminal proceedings, persons taking part in, evidence procedure and measures which should be reached purpose of criminal proceedings.
VytisknoutZobrazeno: 13. 6. 2021 20:53