CHYTRÝ, Milan, Deana LÁNÍKOVÁ, Zdeňka LOSOSOVÁ, Jiří SÁDLO, Zdenka OTÝPKOVÁ, Martin KOČÍ, Petr PETŘÍK, Kateřina ŠUMBEROVÁ, Zdenka NEUHÄUSLOVÁ, Petra HÁJKOVÁ, Michal HÁJEK, Štěpánka KRÁLOVÁ, Katrin KARIMOVÁ, Jiří DANIHELKA, Lubomír TICHÝ, Dana MICHALCOVÁ, Ondřej HÁJEK a Klára KUBOŠOVÁ. Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Praha: Academia, 2009. 520 s. Vegetace České republiky 2. ISBN 978-80-200-1769-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace
Název anglicky Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation
Autoři CHYTRÝ, Milan (203 Česká republika, garant, domácí), Deana LÁNÍKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Zdeňka LOSOSOVÁ (203 Česká republika, domácí), Jiří SÁDLO (203 Česká republika), Zdenka OTÝPKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Martin KOČÍ (203 Česká republika, domácí), Petr PETŘÍK (203 Česká republika), Kateřina ŠUMBEROVÁ (203 Česká republika), Zdenka NEUHÄUSLOVÁ (203 Česká republika), Petra HÁJKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Michal HÁJEK (203 Česká republika, domácí), Štěpánka KRÁLOVÁ (203 Česká republika), Katrin KARIMOVÁ (203 Česká republika, domácí), Jiří DANIHELKA (203 Česká republika, domácí), Lubomír TICHÝ (203 Česká republika, domácí), Dana MICHALCOVÁ (203 Česká republika, domácí), Ondřej HÁJEK (203 Česká republika, domácí) a Klára KUBOŠOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Praha, 520 s. Vegetace České republiky 2, 2009.
Nakladatel Academia
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 10600 1.6 Biological sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14310/09:00029746
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
ISBN 978-80-200-1769-7
Klíčová slova česky vegetace – Česko; ruderální rostlinná společenstva – Česko; plevelová společenstva – Česko; skalní rostlinná společenstva – Česko; suťová rostlinná společenstva – Česko; monografie
Klíčová slova anglicky vegetation; ruderal plant communities; weed communities; rock plant communities; scree plant communities; Czech Republic; monograph
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D., učo 871. Změněno: 24. 1. 2013 18:23.
Anotace
Monografie Vegetace České republiky systematicky shrnuje výsledky více než osmi desetiletí výzkumu našich rostlinných společenstev. Kromě podrobného popisu floristické skladby, ekologie, dynamiky a rozšíření typů přirozené i člověkem ovlivněné vegetace jsou v ní poprvé uveřejněny synoptické tabulky druhového složení a mapy rozšíření všech fytocenologických asociací naší vegetace. Ty jsou výsledkem rozsáhlé analýzy desítek tisíc fytocenologických snímků z České národní fytocenologické databáze. Na rozdíl od podobných zpracování vegetace jiných zemí, byly všechny u nás rozlišené asociace přesně formálně vymezeny pomocí floristického složení, což umožňuje využít počítačový expertní systém a jednoznačně přiřadit porosty zaznamenané v terénu k asociacím popsaným v této monografii. Druhý díl z plánovaných čtyř je věnován převážně bylinné vegetaci člověkem vytvořených a silně ovlivněných stanovišť, jako jsou intravilány měst a vesnic, okolí průmyslových a zemědělských podniků, okraje cest, silnic a železnic, polní kultury, lesní paseky a zdi. Současně tento díl přináší charakteristiku přirozené vegetace skal, sutí, lesních okrajů a porostních světlin. Tato vegetace je členěna do 8 fytocenologických tříd, 32 svazů a 119 asociací.
Anotace anglicky
Monograph Vegetation of the Czech Republic summarizes the results of more than eight decades of research into Czech plant communities. Besides a detailed description of floristic composition, ecology, dynamics and distribution of all major types of natural and human-modified vegetation it also presents, for the first time, distribution maps of all phytosociological associations of Czech vegetation. Unlike similar treatments of vegetation of other countries, all associations distinguished in the Czech Republic have been unequivocally formally defined based on their species composition, which makes it possible to use a computer expert system to assign vegetation stands sampled in the field in associations described in this monograph. The second volume of the four planned is devoted mainly to herbaceous vegetation of man-made habitats such as interior parts of cities and villages, surrounding of industrial and agricultural areas, road verges, railways, arable land, forest clearings and walls. This volume also includes description of natural vegetation of rocks, screes, forest edges and canopy openings. This vegetation is divided into 8 phytosociological classes, 32 alliances and 119 associations.
Návaznosti
GA206/05/0020, projekt VaVNázev: Vegetace České republiky: formalizovaná typizace, monografie a expertní systém
Investor: Grantová agentura ČR, Vegetace České republiky: formalizovaná typizace, monografie a expertní systém
GA206/09/0329, projekt VaVNázev: Vegetace České republiky: dokončení národního přehledu rostlinných společenstev
Investor: Grantová agentura ČR, Vegetace České republiky: dokončení národního přehledu rostlinných společenstev
MSM0021622416, záměrNázev: Diverzita biotických společenstev a populací: kauzální analýza variability v prostoru a čase
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Diverzita biotických společenstev: kauzální analýza variability v prostoru a čase
VytisknoutZobrazeno: 30. 9. 2023 14:20