KRÁLÍKOVÁ, Michaela, Jitka MELOUNOVÁ, Igor CRHA, Jana ŽÁKOVÁ, Milena MATEJOVIČOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Miloslava BEŇOVSKÁ a Jaroslava TALLOVÁ. Homocystein, vitamin B12 a kyselina listová v seminální tekutině. 2009.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Homocystein, vitamin B12 a kyselina listová v seminální tekutině
Název česky Homocystein, vitamin B12 a kyselina listová v seminální tekutině
Název anglicky Homocysteine, vitamin B12 and folic acid in seminal fluid
Autoři KRÁLÍKOVÁ, Michaela, Jitka MELOUNOVÁ, Igor CRHA, Jana ŽÁKOVÁ, Milena MATEJOVIČOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Miloslava BEŇOVSKÁ a Jaroslava TALLOVÁ.
Vydání 2009.
Další údaje
Typ výsledku Konferenční abstrakt
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova česky homocystein, vitamin B12, kyselina listová, folát, seminální, spermiogram
Klíčová slova anglicky homocysteine, vitamin B12, folic acid, folate, seminal, spermiogram
Změnil Změnila: MUDr. Michaela Králíková, Ph.D., učo 19612. Změněno: 7. 1. 2010 11:14.
Anotace
Řada fyziologických dějů v mužských pohlavních žlázách souvisí s metabolismem homocysteinu (Hcy) a k němu se vztahujících vitamínů. Nízká hladina folátu v seminální plazmě je spojena se sníženým množstvím spermií. Nedostatečný příjem vitamínů B6, B12 a kyseliny listové omezuje metabolismus Hcy a způsobuje hyperhomocystenémii, která je spojena se zvýšenou tvorbou ROS, snižuje dostupnost NO a zvyšuje expresi prozánětlivých cytokinů. Nadměrný oxidační stres poškozuje DNA a negativně ovlivňuje funkci spermií během fertilizace. Cílem práce bylo stanovit koncentraci Hcy, vitamínu B12 a folátů v seminální tekutině a zjistit vztahy mezi nimi, věkem a parametry spermiogramu. Studie se zúčastnilo 271 mužů ve věku 18-58 let. Pro část statistické analýzy byli rozděleni do 6 skupin podle výsledku vyšetření ejakulátu dle pokynů SZO. Byly nalezeny statisticky významné korelace mezi koncentrací B12 a folátu i Hcy a také počtem spermií, jejich pohyblivostí a % patologických hlaviček. Koncentrace folátu korelovala s B12, počtem a pohyblivostí spermií a % patologických hlaviček a krčků. Také rozdíly v koncentracích Hcy a vitamínů mezi jednotlivými skupinami pacientů byly statisticky významné.
Anotace česky
Řada fyziologických dějů v mužských pohlavních žlázách souvisí s metabolismem homocysteinu (Hcy) a k němu se vztahujících vitamínů. Nízká hladina folátu v seminální plazmě je spojena se sníženým množstvím spermií. Nedostatečný příjem vitamínů B6, B12 a kyseliny listové omezuje metabolismus Hcy a způsobuje hyperhomocystenémii, která je spojena se zvýšenou tvorbou ROS, snižuje dostupnost NO a zvyšuje expresi prozánětlivých cytokinů. Nadměrný oxidační stres poškozuje DNA a negativně ovlivňuje funkci spermií během fertilizace. Cílem práce bylo stanovit koncentraci Hcy, vitamínu B12 a folátů v seminální tekutině a zjistit vztahy mezi nimi, věkem a parametry spermiogramu. Studie se zúčastnilo 271 mužů ve věku 18-58 let. Pro část statistické analýzy byli rozděleni do 6 skupin podle výsledku vyšetření ejakulátu dle pokynů SZO. Byly nalezeny statisticky významné korelace mezi koncentrací B12 a folátu i Hcy a také počtem spermií, jejich pohyblivostí a % patologických hlaviček. Koncentrace folátu korelovala s B12, počtem a pohyblivostí spermií a % patologických hlaviček a krčků. Také rozdíly v koncentracích Hcy a vitamínů mezi jednotlivými skupinami pacientů byly statisticky významné.
Anotace anglicky
Many of physiological processes in human testes is related to the metabolism of homocysteine and related vitamins. Folate plays an important role in the reproduction and the treatment with folate antagonists impairs the reproductive functions in men. Low seminal plasma folate concentrations are associated with low sperm density and sperm count. Insufficient intake of vitamins B6, B12, and folic acid impairs the Hcy metabolism and causes hyperhomocysteinemia which is associated with the increased production of ROS, decreases the bioavailability of NO and enhances the expression of proinflammatory cytokines. Excessive oxidative stress induces sperm DNA damage and adversely influences spermatozoa function during fertilization and early embryo development. The aim of study was to measure seminal fluid concentrations of Hcy, vitamin B12 and folates in a sample of Czech males and determine the correlations between them and age and semen variables. The study included 271 men, 18-58 years of age. For the part of statistical evaluation, they were divided into the 6 groups according to the semen examination, which was realised according to the WHO guidelines. We found significant correlations between concentration of B12 and both folate and Hcy and also age, sperm count, motility, and abnormal head forms. The concentration of folate correlated with B12, sperm count, motility, and abnormal head and neck forms. We also found significant differences in Hcy and vitamins values among the groups of patients.
VytisknoutZobrazeno: 4. 3. 2024 13:49