MALÝ, Tomáš a Pavel SUCHÁNEK. Mezi realitou a symbolem. K historické interpretaci (barokního) ztvárnění očistce. Opuscula historiae artium, Brno: Filozofická fakulta, 2010, roč. 53, 1-2, s. 53-82. ISSN 1211-7390.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Mezi realitou a symbolem. K historické interpretaci (barokního) ztvárnění očistce
Název česky Mezi realitou a symbolem. K historické interpretaci (barokního) ztvárnění očistce
Název anglicky Between Reality and Symbol: The Historical Interpretation of (Baroque) Depictions of Purgatory
Autoři MALÝ, Tomáš (203 Česká republika, garant, domácí) a Pavel SUCHÁNEK (203 Česká republika, domácí).
Vydání Opuscula historiae artium, Brno, Filozofická fakulta, 2010, 1211-7390.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60401 Arts, Art history
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/10:00043109
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky náboženství; ikonografie; umění; očistec; komunikace; percepce
Klíčová slova anglicky religion; iconography; art; purgatory; communication; perception
Štítky RIV-OK
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: doc. Mgr. Pavel Suchánek, Ph.D., učo 19371. Změněno: 7. 6. 2018 14:15.
Anotace
Cílem studie bylo představit znázornění očistce nejenom zvnějšku (jako médium, symbol, ikonografický typ), ale též zevnitř, jako soubor výrazových prostředků, které jsou zasazeny do širšího kontextu komunikace a vnímání. Očistec jako konfesijně determinované téma totiž vybízí zejména k úvahám o roli výtvarných děl jako médií protireformačního úsilí. Protože dané téma fungovalo jako prostředek náboženské sebedefinice a výchovy, klíčovým bylo zejména téma sdělení obrazu a jeho srozumitelnosti pro dobového recipienta. Studie se proto zabývá zejména: 1) otázkami vizualizace fyzických a duševních kategorií; 2) tématem užívaných symbolů a ikonografických schémat ; 3) otázkami dvou základních komunikačních rovin výtvarného díla: komunikace v obraze a komunikace obrazem; 4) průniky mezi výtvarným uměním a literaturou.
Anotace anglicky
The article treats depictions of purgatory from without (as medium, symbol, iconographic type), as well as from within (as means of expression, which are set in a broader context of communication and perception). Purgatory was a theme determined by religion and thus invites reflections on the role of art as a medium of the Counter Reformation. Given that the purgatory theme functioned as a means of religious self-definition and teaching, the message of the painting and its intelligibility for the contemporary recipient were key. The study therefore considers: 1) the visualization of physical and spiritual categories; 2) the use of symbols and iconographic schemes; 3) the two basic levels of communication in an artwork: communication in the painting and communication through the painting; 4) points of intersection between visual art and literature.
Návaznosti
MUNI/21/MAL/2008, interní kód MUNázev: Oltáře duší v očistci jako fenomén barokní kultury na Moravě
Investor: Masarykova univerzita, Program rektora na podporu tvůrčí činnosti studentů
VytisknoutZobrazeno: 22. 10. 2020 00:27