GULOVÁ, Lenka. Analýza postojů asistentů pedagoga při vzdělávání romských žáků - výzkumné teze. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. (eds.) Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Brno: Paido, 2009. 250 s. ISBN 978-80-7315-188-1.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Analýza postojů asistentů pedagoga při vzdělávání romských žáků - výzkumné teze
Název česky Analýza postojů asistentů pedagoga při vzdělávání romských žáků - výzkumné teze
Název anglicky Analysis of Teacher Assistants´ Attitudes towards Education of Romany pupils
Autoři GULOVÁ, Lenka (203 Česká republika, garant).
Vydání Brno, VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. (eds.) Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním, 250 s. 2009.
Nakladatel Paido
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/09:00038276
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-7315-188-1
Klíčová slova česky Segregace, předsudky, úspěšná integrace, sociální znevýhodnění, chudoba, nedostatečné vzdělání, strategie, pedagogové, romské děti, romští žáci
Klíčová slova anglicky Segregation prejudice successful integration social disadvantages poverty insufficient education strategy pedagogues Romany children Romany pupils
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Lenka Gulová, Ph.D., učo 5686. Změněno: 18. 2. 2010 17:39.
Anotace
Situace romského obyvatelstva je značně komplikovaná a neutěšená nejen v kontextu ČR, ale také v rámci celé Evropy, kde žije přes 10 milionů Romů. Vzhledem k počtům obyvatelstva Evropy není toto číslo nijak závratné, přesto se mnohé státy nedokáží zasadit o komplexní a rozsáhlejší změnu přístupu k této národnostní skupině a přijmout taková opatření, která by jejich životní perspektivy narovnala. Ve vztahu k Romům, ať v oblasti školství nebo v sociální práci, se stále objevuje tendence segregovat tuto skupinu obyvatelstva. Přestože se jedná o nelegální přístup k menšině, stále hovoříme v tomto slova smyslu, jakoby existovala nebo mohla existovat. Příklady segregace jsou běžné, stále je na našem území řada škol, kam dochází především romští žáci; stejně tak jsou zde lokality, kde žije početná skupina Romů ve složitých životních podmínkách. Tato novodobá ghetta mnohdy vznikla v důsledku sociálního znevýhodnění Romů a možná i v důsledku předsudků a xenofobních postojů většinového obyvatelstva, které se zbavuje nepohodlných sousedů, často zatížených nedostatečným vzděláním a chudobou.
Anotace anglicky
The situation of Romany citizens is greatly complicated and unsatisfactory not only within the Czech Republic, but generally in Europe, with its more than 10 million Romanies. Despite of that fact that this number, compared to the overall number of European citizens, is not too high, many countries are not able to implement more complex and wide changes of the approach to this minority, nor adopt measures that would improve life perspectives of Romanies. There persists a tendency to segregate Romanies, in both education and social work. Although this approach is not legal, we still talk about it as if it existed, or could exist.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 18. 2. 2020 01:32