ČORNEJOVÁ, Michaela. Odraz sídelních poměrů na jižní Moravě ve vlastních jménech. In Mnohotvárnost a specifičnost onomastiky. Ostrava - Praha: Ostravská univerzita v Ostravě a Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2010. s. 114-119. ISBN 978-80-7368-779-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Odraz sídelních poměrů na jižní Moravě ve vlastních jménech
Název anglicky The Reflection of Resident Conditions in the South Moravia Region in the Proper Names
Autoři ČORNEJOVÁ, Michaela (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Ostrava - Praha, Mnohotvárnost a specifičnost onomastiky, od s. 114-119, 6 s. 2010.
Nakladatel Ostravská univerzita v Ostravě a Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14210/10:00043220
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-7368-779-3
Klíčová slova česky minor place-names, South Moravia, Moravian Croatians
Klíčová slova anglicky pomístní jména; jižní Morava; moravští Charváti
Štítky RIV-OK
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Michaela Boháčová, Ph.D., učo 11559. Změněno: 25. 10. 2016 14:25.
Anotace
Studie je založena na výzkumu pomístních jmen (anoikonym) ve vybraných oblastech jižní Moravy (okres Mikulov a Břeclav). Vedle německého etnika se na kolonizaci tohoto území od 16. století podílelo též etnikum chorvatské (tzv. moravští Charváti). Dodnes některá pomístní jména v těchto oblastech svědčí o (někdejší) existenci této etnické menšiny, např. název Deliče z chorvatského dijelić "malé místo", Dragy z chorv. draga "údolí", Curka z chorvatského curiti "téct tenkým pramínkem" apod.
Anotace anglicky
This paper is based on research of the geographical names (anoikonyms; minor place-names) in the selected regions of the Mikulov and Břeclav districts in the Southern Moravia. Apart from the German ethnic, since 16th century these regions were also settled by Croatians (so called Moravian Croatians). To this day some of the anoikonyms from the region indicate a former existence of the Croatian minority. For example Deliče comes from Croatian dijelić which means "little piece", Dragy from Croatian draga "valley", Curka from Croatian curiti which means "to flow in a narrow stream" etc.
Návaznosti
LC546, projekt VaVNázev: Výzkumné centrum vývoje staré a střední češtiny (od praslovanských kořenů po současný stav)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Centra základního výzkumu
VytisknoutZobrazeno: 17. 5. 2021 00:53