DOČEKAL, Mojmír. Dvojitá prefixace a sémantika sloves pohybu. Slovo a slovesnost. Praha: Akademie věd ČR, ÚJČ, 2009, roč. 70, č. 4, s. 327-341. ISSN 0037-7031.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Dvojitá prefixace a sémantika sloves pohybu
Název anglicky Double prefixation and semantics of verbs of motion
Autoři DOČEKAL, Mojmír (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Slovo a slovesnost, Praha, Akademie věd ČR, ÚJČ, 2009, 0037-7031.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/09:00029869
Organizační jednotka Filozofická fakulta
UT WoS 000272327700009
Klíčová slova česky formální sémantika; sémantika vektorového prostoru; aspekt; předložkové fráze; události; prefixace
Klíčová slova anglicky formal semantics; vector space semantics; aspect; PP; events; prefixation
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Michal Petr, učo 65024. Změněno: 13. 12. 2017 10:42.
Anotace
V tomto článku se věnuji vidovému systému češtiny, konkrétněji pak kombinaci prefixů na slovese. Vycházím z teorií používajících sémantiku vektorového prostoru (Zwart 2005, Gehrke 2009) a tvrdím, že cílové prefixy do- a při- nemohou být modifikovány měrovým prefixem po-, protože jde o vektory s monotonicitou nahoru. Dále pak formálně popisuji homomorfismus mezi událostmi a trajektoriemi denotovanými slovesem a předložkovou frází v českých větách. V návaznosti na oba okruhy problémů pak ukazuji nutnost oddělení telicity a perfektivity v češtině.
Anotace anglicky
In this paper, I discuss aspectual system of Czech and in particular, the prefix combinations on verbs. Following the arguments of Gehrke (2009) and general model of Zwarts (2005), I argue that being upward monotonne vectors, the goal prefixes do and při cannot be modified by the measure prefix po (there are no verbs like *po do skočit or *po při jet). Next I offer a formal treatment of paths and events homomorphism for the verbs of motion in Czech. And I argue, based on the examined data, for keeping apart two distinctions in the aspectual system of Czech: telicity and perfectivity.
Návaznosti
GP405/07/P252, projekt VaVNázev: Negace a negativně polaritní výrazy v češtině
Investor: Grantová agentura ČR, Postdoktorské projekty
VytisknoutZobrazeno: 13. 5. 2021 08:13