FENYK, Jaroslav. Projekt evropského veřejného žalobce. In Europeizace trestního práva. Praha: Linde Praha, a.s., 2009. s. 405-428, 23 s. ISBN 978-80-7201-737-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Projekt evropského veřejného žalobce
Název česky Projekt evropského veřejného žalobce
Název anglicky Project of European Public Prosecutor
Autoři FENYK, Jaroslav (203 Česká republika, garant).
Vydání Praha, Europeizace trestního práva, od s. 405-428, 23 s. 2009.
Nakladatel Linde Praha, a.s.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14220/09:00039235
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-7201-737-9
Klíčová slova česky evropský veřejný žalobce; Corpus Juris; Zelená kniha; mezinárodní justiční spolupráce; ochrana finančních zájmů ES
Klíčová slova anglicky European public prosecutor; Corpus Juris; Green Paper; international judicial cooperation; protection of the financial interests of EC
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof., učo 5338. Změněno: 8. 3. 2010 11:15.
Anotace
Za účelem ochrany finančních zájmů ES je třeba sblížit a zjednodušit postih tzv. přeshraniční kriminality a za tímto účelem vytvořit potřebné nástroje. Projekt Evropského veřejného žalobce je jedním z klíčových projektů tohoto druhu. Principy, na kterých má být založena organizace a působnost jsou již dlouho předmětem diskusí.
Anotace anglicky
To protect of financial interests of EC there is need to aproximate and facilitate sanctioning of cross-boarder crime and for this purpose to set up necessary tools. Project of European Public Prosecutor is one of key projects of this kind. Principles on which it be based organisation and competence are long time subject of discussion.
Návaznosti
MSM0021620804, záměrNázev: Kvantitativní a kvalitativní proměny právního řádu na počátku 3. Tisícileti - kořeny, východiska, perspektivy
VytisknoutZobrazeno: 12. 6. 2021 22:59