POSPÍŠIL, Tomáš. Representation of the Other in Canadian Film. In Us-Them-Me: The Search for Identity in Canadian Literature and Film, Nous-Eux-moi: La quete de l'dentité dans la litterature at le cinéma canadiens. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 209-245, 37 s. Spisy Masarykovy univerzity v Brně 387. ISBN 978-80-210-5061-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Representation of the Other in Canadian Film
Název česky Reprezentace druhého v kanadském filmu
Autoři POSPÍŠIL, Tomáš.
Vydání 1. vyd. Brno, Us-Them-Me: The Search for Identity in Canadian Literature and Film, Nous-Eux-moi: La quete de l'dentité dans la litterature at le cinéma canadiens, od s. 209-245, 37 s. Spisy Masarykovy univerzity v Brně 387, 2009.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor Písemnictví, masmedia, audiovize
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-210-5061-7
Klíčová slova česky Identita; jinakost; kanadská literatura v angličtině; kanadská literatura v angličtině; kanadský film
Klíčová slova anglicky Identity; Otherness; English Canadian Literature; French Canadian Literature; Canadian Film
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D., učo 828. Změněno: 15. 3. 2010 16:30.
Anotace
Canada represents a unique environment for studying literary and cultural questions of the relations between various linguistic, ethnocultural, social and individual identities. Both Anglophone Canadian and Francophone Canadian literatures, as well as the film, have been impacted by issues including images of one's self and the other, identity and alterity, integration and exclusion, hybridization and the mixing of values. The book develops a synthesis based on an analysis of contrasting points of view: Anglophone Canadian and Francophone Canadian as well as the points of view of Canada's First Nations, immigrant communities and other groups. Literary works are examined through the prism of cultural identity models ranging from conceptualized and theoretically based discourses to non conceptualized poses; the structuring and dynamics of systems of values is examined using integrating and separatist factors. Literature is placed into a broader, non literary context: on the one hand issues relating to identity, alterity, universalism and multiculturalism will be placed within a general historical philosophical framework that will allow the better development of general principles; on the other hand, those cultural areas where the language barrier is less pronounced and which offer the possibility of a more unified approach, i.e. the visual arts and cinema, is also examined. This approach allows to show the relationship between diversity and unity.
Anotace česky
Kniha mapuje problematiky vztahu mezi jednotlivými typy jazykových, etnickokulturních, sociálních a individuálních identit: obraz sebe a druhého, identity a alterity, integrace a exkluze, hybridizace a mísení hodnot ve francouzskokanadské literatuře, anglokanadské literatuře a kanadském filmu. Východiskem analýza vzájemně křížených pohledů: hlediska anglokanadského, francouzskokanadského, hlediska původních obyvatel, imigrantů. Na kulturní literární dění je nahlíženo prismatem kulturních identitárních vzorců, od konceptualizovaných a teoreticky podložených diskurzů po nekonceptualizované postoje; je přihlíženo ke strukturaci a dynamice hodnotového pole, na faktory interakční a separační. Oblast literatury je vsazena do širšího mimoliterárního kontextu: na jedné straně je problematika identity, alterity, universalismu a multikulturalismu situována do obecného filozoficko historického rámce; na druhé straně je přihlédnuto ke kulturní oblasti, kde se jazyková bariéra oslabuje a vytváří předpoklady k jednotícímu přístupu, a to ve vizuálním umění, ve filmu.
Návaznosti
GA405/06/0096, projekt VaVNázev: Různost a jednota v kanadské literatuře
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
VytisknoutZobrazeno: 14. 12. 2019 08:40