HANZLOVÁ, Jitka a Jan HEMZA. Základy anatomie pohybového ústrojí. 2., přepracované. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 100 s. ISBN 978-80-210-4937-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Základy anatomie pohybového ústrojí
Autoři HANZLOVÁ, Jitka a Jan HEMZA.
Vydání 2., přepracované. Brno, 100 s. 2009.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Typ výsledku Učebnice
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Fakulta sportovních studií
ISBN 978-80-210-4937-6
Štítky Munipress
Změnil Změnila: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Změněno: 23. 11. 2015 16:53.
Anotace
Ve skriptech je rozebrán systém pohybového ústrojí, jak pasivního, tak aktivního – kosterní systém a svalový systém. Dílo je doplněno funkčními poznámkami a dále i poznámkami z oblasti historie, medicíny klinické k jednotlivým částem učební látky. Podrobněji jsou rozebrány jednotlivé kosti, klouby, svaly a jejich funkce, včetně inervace. Ke skriptům je přiloženo CD-ROM s obrazovou přílohou, dále slovníček nejdůležitějších výrazů a ukázky zkušebních testů z učební látky.
VytisknoutZobrazeno: 29. 2. 2024 12:20