KOLÁŘOVÁ, Ivana. Konkurence víceslovných a univerbizovaných názvů v oblasti gastronomie. In ČMEJRKOVÁ, Světla, Jana HOFFMANNOVÁ a Eva HAVLOVÁ. Užívání a prožívání jazyka. K 90. narozeninám Františka Daneše. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Nakladatelství Karolinum, 2010. s. 153-157, 5 s. ISBN 978-80-246-1756-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Konkurence víceslovných a univerbizovaných názvů v oblasti gastronomie
Název česky Konkurence víceslovných a univerbizovaných názvů v oblasti gastronomie
Název anglicky Simplified form - univerbizates and multiverbal terms in the field of gastronomy (used as the names of food and beverages)
Autoři KOLÁŘOVÁ, Ivana (203 Česká republika, garant).
Vydání 1. vyd. Praha, Užívání a prožívání jazyka. K 90. narozeninám Františka Daneše. od s. 153-157, 5 s. 2010.
Nakladatel Univerzita Karlova v Praze - Nakladatelství Karolinum
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/10:00044146
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-246-1756-5
Klíčová slova anglicky multiverbal form; univerbized form; gastronomy; suffix; ellipse; fuse
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: PhDr. Ivana Kolářová, CSc., učo 44114. Změněno: 16. 6. 2010 10:38.
Anotace
Naše dosavadní výzkumy univerbizátů, tj. jednoslovných výrazů vzniklých z původních sousloví nebo ustálených slovních spojení ukázaly převahu těch, které jsou tvořeny sufixální derivací nad univerbizáty tvořenými desufixací a následnou konverzí nebo elipsou. Tyto tendence se projevily i u univerbizátů z oblasti gastronomie. Nejvíce univerbizátů v gastronomii je tvořeno sufixy -ák a -ka. Většina univerbizátů z oblasti gastronomie patří k výrazům substandardním s různým stupněm expresivity (nejvyšší expresivitu nesou univerbizáty se sufixem -áč a -ák, univerbizáty se sufixem -ka bývají spíše hovorové), za standardní považujeme většinou univerbizáty se sufixy -ec, -ník a univerbizáty vzniklé konverzí nebo elipsou.
Anotace anglicky
There are some names of meals or of drinks that are called univerbizates (in Czech): univerbization in Czech is a process by which the words of a multiverbal lexeme fuse into a single or univerbized lexeme: koprová omáčka fuses into koprovka, uzené maso fuses into uzené, gothajský salám into gothaj. The words that are called univerbizates are almost derived from adjectives with suffix -ový (koprový) or from adjectives with suffix -ský (uherský) by suffixes -ák or -ka (koprová omáčka fuses into koprovka, uherský salám fuses into uherák), some of the univerbizates are formed by conversion (gothaj from gothajský salám) or some of them are products of ellipse of one word of multiverbal lexeme (uzené is result of ellipse of word maso in multiverbal lexeme uzené maso).
VytisknoutZobrazeno: 13. 12. 2019 01:53