BRANDEJS, Michal, Jitka BRANDEJSOVÁ and Andrea PAVLIŇÁKOVÁ. E-learningový portál (E-learning portal). 2006.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name E-learningový portál
Name (in English) E-learning portal
Authors BRANDEJS, Michal, Jitka BRANDEJSOVÁ and Andrea PAVLIŇÁKOVÁ.
Edition 2006.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Software
Field of Study 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization unit Faculty of Informatics
Keywords (in Czech) e-learning;e-learning;IS MU;multimédia;animace;IT
Keywords in English e-learning;Information System of Masaryk University;multimedia
Technical parameters E-learningový portál MU
Tags e-learning, IS MU, multimedia, uživatelská podpora
Changed by Changed by: Mgr. Ľuboš Lunter, učo 143320. Changed: 3/8/2010 12:18.
Abstract
E-learningový portál MU, tzv. Elportál (http://elportal.cz/) slouží učitelům a studentům MU pro inspiraci a sdílení zkušeností v oblasti e-learningu. Součástí Elportálu jsou také e-publikace, tedy vystavená elektronická výuková díla, která slouží veřejnosti – lze čerpat a využívat poznatků nebo znalostí v konkrétním oboru z těchto děl. Přínosem pro autory není jen fakt, že jejich dílo slouží užitku celé společnosti, ale mají současně možnost odkazovat svá díla na zdroj s ISSN. K dispozici jsou publikace zaměřené na výuku vybraných předmětů na MU. Publikování na zdroji s ISSN je motivačním faktorem pro učitele, ale zároveň přispívá ke snižování rizika porušování práv autora, který dává své kvalitní elektronické materiály k dispozici ve výuce nebo i všem v Internetu.
Links
LA 168, research and development projectName: Účast ČR ve výzkumném sdružení ERCIM
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Účast ČR ve výzkumném sdružení ERCIM
PrintDisplayed: 3/3/2024 19:31