ČORNEJOVÁ, Michaela. Vybrané aspekty pomístních jmen Moravy a Slezska s etymonem hrad-/hrád-. Acta onomastica. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2010, roč. 51, č. 1, s. 151-180. ISSN 1211-4413.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Vybrané aspekty pomístních jmen Moravy a Slezska s etymonem hrad-/hrád-
Název anglicky Selected aspects of anoiconyms (minor place names) containing etymon hrad-/hrád- in Moravia and Silesia
Autoři ČORNEJOVÁ, Michaela (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Acta onomastica, Praha, Ústav pro jazyk český AV ČR, 2010, 1211-4413.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/10:00048768
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky anoikonyms; minor place names; archaeology and toponomastics; etymon hrad-/hrád-; Hradisko; Hradiště
Klíčová slova anglicky anoikonyma; pomístní jména; archeologie a toponomastika; etymon hrad-/hrád; Hradisko; Hradiště
Štítky RIV-OK
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Michaela Boháčová, Ph.D., učo 11559. Změněno: 25. 10. 2016 14:27.
Anotace
Článek podává základní charakteristiku pomístních jmen ze soupisů pomístních jmen pro Moravu a Slezsko, obsahujících etymon hrad-/hrád-, a blíže se zabývá některými specifiky vybraných názvů. Analyzovaná pomístní jména jsou rozdělena do tří skupin, které tvoří z hlediska vztahu motivace a výsledného jména uzavřené skupiny: I. názvy hesel HRADISKO, HRADIŠTĚ, HRADIŠŤKO // HRADÍŠŤKO, HRADIŠTĚK // HRADÍŠTĚK, HRADIŠTEČKA, HRADÍŠEK, HRADISEK; HRADÍŠTKOVÝ, HRADISKÝ, HRADIŠTNÝ, HRADIŠŤSKÝ; HRADIŠŤÁK; II. názvy hesel HRAD, HRÁDEK, HRADEC, HRADOVÝ, HRÁDECKÝ, HRÁDKOVÝ, HRÁDEČNÁ; III. názvy hesel HRADČANY // RAČANY, HRADČANSKÝ. Stať se dotýká rovněž vztahu archeologie a toponomastiky, analyzuje motivační složku jmen, všímá si nářečních rysů, které materiál reflektuje, a rovněž geografického rozložení některých typů pomístních jmen.
Anotace anglicky
The article focuses on the basis characterization of anoiconyms occurring in registers form Moravia and Silesia, containing the etymon hrad-/hrád- and deals in detail with several specific features of selected names. The analyzed names are divided into three groups, whose members are mutually linked from the viewpoint of the relation between the motivation and the resulting names: I. names HRADISKO, HRADIŠTĚ, HRADIŠŤKO // HRADÍŠŤKO, HRADIŠTĚK // HRADÍŠTĚK, HRADIŠTEČKA, HRADÍŠEK, HRADISEK; HRADÍŠTKOVÝ, HRADISKÝ, HRADIŠTNÝ, HRADIŠŤSKÝ; HRADIŠŤÁK; II. names HRAD, HRÁDEK, HRADEC, HRADOVÝ, HRÁDECKÝ, HRÁDKOVÝ, HRÁDEČNÁ; III. names HRADČANY // RAČANY, HRADČANSKÝ. The article also deals with the relationship between archaeology and toponomastics, analyzing the motivating component of the names concerned and paying attention also to dialectal features reflected by the material as well as to geographical location of some types of the names.
VytisknoutZobrazeno: 17. 5. 2021 00:23