JANČA, Boris. Teambuilding? Možnosti firemního vzdělávání a rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 21 Cdo 5060/2007. In Knoll, Vilém. Naděje právní vědy. Býkov 2010. 2011. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010. s. 296-303. ISBN 978-80-7380-323-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Teambuilding? Možnosti firemního vzdělávání a rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 21 Cdo 5060/2007
Název anglicky Teambuilding? Company education possibilities and NS ČR 21 Cdo 5060/2007 sentence
Autoři JANČA, Boris.
Vydání 2011. vyd. Plzeň, Naděje právní vědy. Býkov 2010, od s. 296-303, 2010.
Nakladatel Aleš Čeněk
Další údaje
Typ výsledku Stať ve sborníku
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
ISBN 978-80-7380-323-0
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Ing. Boris Janča, učo 62600. Změněno: 7. 9. 2011 09:48.
Anotace
Příspěvek se zabývá rozhodnutím NS ČR 21 Cdo 5060/2007 ve sporu o uznání zranění způsobeného v průběhu tzv. team-buildingu jako pracovního úrazu. Podle rozhodnutí NS je hlavním kritériem posouzení účel aktivity, při které ke zranění došlo. Ačkoli obecně lze toto rozhodnutí považovat za správné, příspěvek poukazuje na některé dopady rozhodnutí do běžné praxe, zejména na (ne)možnost objektivního posouzení cílů a účelu aktivit.
Anotace anglicky
The paper is about 21 Cdo 5060/2007 sentence of Highest court of the Czech Republic which is about judging injuries caused during team-building activities as work-related injury. According to the sentence the criterium is the aim of the activity. In general, the sentence is well based, however the paper points out some important impacts to the day-to-day experience, mainly (im)possibility of objective judging of aims.
VytisknoutZobrazeno: 31. 3. 2023 18:47