JAKUBEC, Ondřej a Tomáš MALÝ. Konfesijnost - (nad)konfesijnost - (bez)konfesijnost: diskuse o renesančním epitafu a umění jako zdroji konfesijní identifikace. Dějiny - Teorie - Kritika. Praha: Masarykův ústav, Archiv Akademie věd ČR, 2010, roč. 2010, č. 1, s. 79-112. ISSN 1214-7249.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Konfesijnost - (nad)konfesijnost - (bez)konfesijnost: diskuse o renesančním epitafu a umění jako zdroji konfesijní identifikace
Název anglicky Denominationality - (Supra-)Denominationality - (Non-)Denominationality: On the Renaissance Epitaph and Art as a Source of Denominational Identification
Autoři JAKUBEC, Ondřej (203 Česká republika, domácí) a Tomáš MALÝ (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Dějiny - Teorie - Kritika, Praha, Masarykův ústav, Archiv Akademie věd ČR, 2010, 1214-7249.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60101 History
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/10:00045045
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky Konfesionalizace;konfesijní identita;umění;renesanční epitafy
Klíčová slova anglicky Confessionalisation;confessional identity;art;renaissance epitaphs
Štítky RIV-OK
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 30. 4. 2011 19:50.
Anotace
Tři texty jsou příspěvkem do diskusí o konfesionalitě v 16. a 17. století. Na příkladu renesančních epitafů se autoři zamýšlejí nad tím, do jaké míry lze v uměleckých dílech raného novověku spatřovat konfesijní významy a jaké jsou mantinely takového pohledu. Úvodní text přináší obecnější (historiografický) náhled na předpoklady budování konfesijní identity v českých zemích a na renesanční epitafy jako specifická média. Oba autoři připouštějí, že epitafy obsahují mnohé konfesijní konotace, oba si však zároveň uvědomují četné slabiny konfesijně zaměřené interpretace daných děl, a to zejména ve vztahu k jejich zvláštní funkci jako komemorativních památek.
Anotace anglicky
The three texts are a contribution to the discussion on denominationality in the 16th and 17th centuries. Using the example of Renaissance epitaphs the authors consider the extent to which denominational meanings may be observed in early modern works of art and the limits of such observations. The introductory text presents a more general (historiographical) view of the prerequisites for the construction of a denominational identity in the Bohemian lands and of Renaissance epitaphs as a specific medium. Both authors admit that the epitaphs contain many denominational connotations, but at the same time both are aware of numerous weaknesses in a denominationally focused interpretation of the works in question, particularly in relation to their special function as commemorative devices.
VytisknoutZobrazeno: 26. 5. 2022 16:46