NAVRÁTIL, Pavel. Posouzení v sociální práci. In Reflexivita v posuzování životní situace klientek a klientů sociální práce (květen 2010. 1. vyd. Univerzita Hradec Králové: Gaudeamus, 2010. s. 9-23. Recenzované monografie. ISBN 978-80-7435-038-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Posouzení v sociální práci
Název česky Posouzení v sociální práci
Název anglicky Assessment in the Social Work
Autoři NAVRÁTIL, Pavel (203 Česká republika, garant).
Vydání 1. vyd. Univerzita Hradec Králové, Reflexivita v posuzování životní situace klientek a klientů sociální práce (květen 2010, od s. 9-23, 15 s. Recenzované monografie, 2010.
Nakladatel Gaudeamus
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50600 5.6 Political science
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Obsah monografie
Kód RIV RIV/00216224:14230/10:00045712
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
ISBN 978-80-7435-038-2
Klíčová slova česky posouzení; sociální práce; reflexivita
Klíčová slova anglicky assessment; social work; reflexivity
Štítky assessment methods, assessment strategies, Social work
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D., učo 17824. Změněno: 8. 12. 2010 22:59.
Anotace
Posouzení životní situace klienta považuje řada klasických i soudobých autorů za klíčový úkol a kompetenci sociálního pracovníka (např. Richmondová, 1917; Hollisová, 1964; Bartlettová, 1970; Coulshedová, Ormeová, 2006). V jistém ohledu je totiž posouzení zárodečnou buňkou všech aktivit sociálního pracovníka. To, jakým způsobem totiž sociální pracovník klientovu životní situaci nahlíží, se bude patrně promítat do strategie jeho práce s klientem. Úkol posoudit klientovu situaci není ovšem triviální a vyvolává celou řadu dilemat (Musil, 2004) a nejasností. Jeden aspekt tohoto kontroverzního charakteru procesu posouzení je patrně zaloţen snahou sociálního pracovníka uchopit pravdu o životě člověka.
Anotace anglicky
Many of classic and contemporary authors understand the assessment of the clients situation as a key challenge and responsibility of social worker (eg Richmond, 1917; Hollisová, 1964 Bartlett, 1970; Coulshedová, Ormeová, 2006). The assessment can be seeen as a basis for all of activities of a social worker. How the social worker sees the clients life situation, (he/she)will probably translate into a strategy of working with a client. The task of assessing the clients situation, however, is not trivial and raises a number of dilemmas (Musil, 2004) and uncertainties. One aspect of the controversial nature of the assessment process is likely designed around a social worker trying to grasp the truth about human life.
VytisknoutZobrazeno: 27. 3. 2023 20:13