GAZDA, Jiří. Integration Tendencies in Word Formation in Current Slavonic Languages: Focussing on the Situation in Russian and Czech. In Languages in the Integrating World. Muenchen: Lincom Europa, 2010. s. 105-122, 18 s. LINCOM Studies in Communication. ISBN 978-3-86290-200-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Integration Tendencies in Word Formation in Current Slavonic Languages: Focussing on the Situation in Russian and Czech
Název česky Integrační tendence v oblasti tvoření slov v současných slovanských jazycích (se zvláštním zřetelem k situaci v ruštině a češtině)
Autoři GAZDA, Jiří (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Muenchen, Languages in the Integrating World, od s. 105-122, 18 s. LINCOM Studies in Communication, 2010.
Nakladatel Lincom Europa
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Německo
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14210/10:00049114
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-3-86290-200-2
Klíčová slova česky internacionalizace; globalizace; tvoření slov; anglicizmy; ruština; čeština; slovanské jazyky; integrační tendence
Klíčová slova anglicky globalisation; internationalisation of vocabulary; integration tendencies; word formation; Current Slavonic Languages; Russian; Czech; anglicisms
Štítky RIV - zkontrolováno, RIV-OK
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 27. 4. 2011 12:32.
Anotace
The article is a submission to the discussion about the growth of characteristics of analysis and ability to agglutination in the area of morphology and word formation in contemporary Slavonic languages. These tendencies are traditionally explained as a result of globalizational influence of English in key areas of public communication (media, politics, economy, science, culture). In contemporary Russian in the area of formation, the matter is mainly the expansion of multi-componential condensational word formative models of the agglutination type, in which first of all foreign-language, but also domestic and domesticated analytical (unchangeable) pre-positive or postpositive formants of different types take part in formation of new denominations.
Anotace česky
Práce je příspěvkem k diskusi o narůstání analytických a aglutinačních tendencí v oblasti morfologie a slovotvorby v současných slovanských jazycích, které jsou tradičně interpretovány jako důsledek globalizačního vlivu angličtiny v klíčových oblastech veřejné komunikace (média, politika, ekonomika, věda, kultura). V současné ruštině se v oblasti tvoření slov jedná zejména o expanzi vícekomponentových kondenzačních slovotvorných modelů aglutinačního typu, v nichž se při tvorbě nových pojmenování uplatňují především cizojazyčné, ale také domácí analytické (neměnné) prepozitivní a postpozitvní slovotvorné elementy různého typu. Ze srovnání ruštiny s češtinou vyplývá, že ačkoliv ve vztahu k češtině při přejímání cizích pojmenování a slovotvorných elementů rovněž celkově slábne postavení adaptačních modelů, zejména těch s oporou v jazycích klasických a slovanských, a naopak posiluje pozice modelů s oporou v angličtině, přesto tendence k autentizaci a minimalizování adaptačních změn se v češtině prosazuje v mnoha směrech odlišnou měrou.
Návaznosti
GA405/07/0652, projekt VaVNázev: Integrace v jazycích - jazyky v integraci
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
VytisknoutZobrazeno: 22. 10. 2020 03:42