MINÁŘ, Luboš, Hafez AL-AWAD a Eva JANDÁKOVÁ. Borderline ovariální tumory. Praktická Gynekologie. 2010, roč. 14, č. 3, s. 123-127. ISSN 1211-6645.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Borderline ovariální tumory
Název anglicky Borderline ovarian tumors
Autoři MINÁŘ, Luboš, Hafez AL-AWAD a Eva JANDÁKOVÁ.
Vydání Praktická Gynekologie, 2010, 1211-6645.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30214 Obstetrics and gynaecology
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova česky borderline tumor vaječníku; implantační metastáza; ultrazvukové vyšetření; fertilitu zachovávající chirurgická léčba; lymfadenopatie
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Michal Petr, učo 65024. Změněno: 16. 4. 2012 00:07.
Anotace
Borderline ovariální tumory představují cca 10-15 % ovariálních nádorů. V současnosti jsou považovány za samostatnou jednotku a nikoli za prekancerózy invazivních ovariálních nádorů. Ve srovnání s invazivními karcinomy se manifestují o 10-15 let dříve. Výrazně vyšší je podíl nádorů diagnostikovaných v časnějších stadiích, jen vzácně se vyskytuje metastatické šíření. U serózních boderline nádorů se mohou vyskytovat implantační metastázy, které zhoršují prognózu onemocnění. V předoperační diferenciální diagnostice mezi borderline tumorem a invazivním karcinomem hraje důležitou roli manifestace onemocnění v mladším věku a nižší sérová hladina tumor markerů (Ca 125). Významnou úlohu zaujímá v diferenciální diagnostice benigních a maligních ovariálních patologií expertní ultrasonografické vyšetření. Zásadní význam při primárním záchytu i při řešení recidiv má chirurgická léčba. Vzhledem k výskytu v mladším věku je nutné zvažovat u celé řady pacientek možnost fertilitu zachovávající operace, tato je charakterizována ponecháním dělohy a unilaterálních adnex nebo alespoň části jednoho ovaria. V případě kompletního postižení obou ovarií je možné ponechání dělohy s následným zařazením pacientky do IVF programu s využitím darovaných oocytů. Po chirurgickém výkonu je nutná pečlivá dispenzární péče a u pacientek po konzervativní operaci lze doporučit po ukončení reprodukčních plánů dokončení výkonu odstraněním ponechaných adnex.
VytisknoutZobrazeno: 21. 4. 2021 16:19