GULOVÁ, Lenka, Ema ŠTĚPAŘOVÁ a Zuzana BUCHTOVÁ. Evaluace předmětu Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. In Gulová a kol. Analýza vzdělávacích potřeb romských žáků. 1. vyd. Brno: Muni PRESS, 2010, s. 56 - 91, 35 s. neuvádím. ISBN 978-80-210-5342-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Evaluace předmětu Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí
Název anglicky Evaluation of course tutoring children from socially disadvantaged backgrounds
Autoři GULOVÁ, Lenka (203 Česká republika, garant, domácí), Ema ŠTĚPAŘOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Zuzana BUCHTOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, Gulová a kol. Analýza vzdělávacích potřeb romských žáků, od s. 56 - 91, 35 s. neuvádím, 2010.
Nakladatel Muni PRESS
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/10:00046514
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-5342-7
Klíčová slova česky romský žák vzdělávání přípravné ročníky doučování ohnisková skupina romská rodina kvalitativní výzkum; asistent pedagoga
Klíčová slova anglicky Roma pupils education preparatory classes tutoring focus group the Roma familie qualitative research assistant teacher
Změnil Změnila: Mgr. Lenka Gulová, Ph.D., učo 5686. Změněno: 11. 1. 2011 19:29.
Anotace
V současné době se realizuje již řada podpůrných programů a projektů, jež mají za cíl zlepšit stávající stav romských dětí v oblasti vzdělávání. Mezi nejvýznamnější můžeme považovat např. fungování přípravných nultých ročníků, zřízení funkce asistenta pedagoga či doučování romských dětí prostřednictvím studentů pedagogických fakult. Uvedený program doučování byl předmětem zkoumání této výzkumné studie, na němž se podíleli studenti, jenž si zaregistrovali předmět Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí 1 a 2. Záměrem výzkumného šetření bylo popsat, pochopit a vysvětlit složitost procesu doučování romských žáků v jejich rodinném prostředí studenty MU. Hlavní metodou výzkumu byla ohnisková skupina a analýza údajů vycházejících ze zkušeností studentů univerzity, kteří docházejí pravidelně do své romské rodiny.
Anotace anglicky
Currently implemented are already a number of support programs and projects that aim to improve the current situation of Roma children in education. The most important operation can be considered as preparatory foundation years, the establishment of a teacher's assistant or tutoring students of Roma children by teaching faculty. The tutoring program was examined by this research study, which involved the students who have registered the subject tutoring children from socially disadvantaged backgrounds 1 and 2 The aim of the research was to describe, understand and explain the complexity of the process of tutoring for Roma children in the family environment of students at MU. The main research method was focus groups and analysis of data based on the experience of university students who attend regularly into my Romany family.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
VytisknoutZobrazeno: 25. 7. 2024 07:48