TRNKOVÁ, Kateřina, Dana KNOTOVÁ a Lucie CHALOUPKOVÁ. Málotřídní školy v České republice. 1. vyd. Brno: Paido, 2010. 197 s. 314. ISBN 978-80-7315-204-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Málotřídní školy v České republice
Název česky Málotřídní školy v České republice
Název anglicky Small schools with composite classes in the Czech Republic
Autoři TRNKOVÁ, Kateřina (203 Česká republika, garant, domácí), Dana KNOTOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Lucie CHALOUPKOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, 197 s. 314, 2010.
Nakladatel Paido
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/10:00049244
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-7315-204-8
Klíčová slova česky málotřídní škol; venkovské školy; řízení málotřídních škol
Klíčová slova anglicky small schools with composite classes; rural schools; management of small schools
Změnil Změnila: Mgr. Kateřina Trnková, Ph.D., učo 8942. Změněno: 13. 3. 2012 13:34.
Anotace
Monografie Málotřídní školy v ČR analyzuje vnější faktory působící na existenci a rozvoj málotřídních škol (především faktory politické, demografické a sociální), následně také vnitřní faktory spočívající především v řízení a organizaci těchto škol. Text publikace vznikl s využitím analýzy dokumentů české vzdělávací politiky ovlivňující chod málotřídních škol (z období 2000-2006, které je dobou velkých legislativních, ale i koncepčních změn v českém základním školství, což mělo vliv i na současnou podobu sítě málotřídních škol) a dále z výsledků reprezentativního dotazníkového šetření.
Anotace anglicky
Small schools with composite classes in the context of the Czech system of education. The book analyses educational policy and presents contemporary situation of small schools with composite classes. The book also includes results of representative survey on the topic.
Návaznosti
GA406/07/0806, projekt VaVNázev: Málotřídní školy v České republice: analýza současného stavu a potenciálů jejich rozvoje
Investor: Grantová agentura ČR, Málotřídní školy v České republice: analýza současného stavu a potenciálů jejich rozvoje
VytisknoutZobrazeno: 28. 11. 2022 19:53