BAZALOVÁ, Barbora. Education of Students with Special Educational Needs Focused on Asperger Syndrome and High-functioning Autism. In Recenzovaný sborník příspěvků vědecké konference s mezinárodní účastí – Sapere Aude 2011. Hradec Králové. 1. vyd. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2011. s. 111-119, 674 s. ISBN 978-80-904877-2-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Education of Students with Special Educational Needs Focused on Asperger Syndrome and High-functioning Autism
Název česky Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se zaměřením na Aspergerův syndrom a Vysoce funkční autismus
Autoři BAZALOVÁ, Barbora (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Hradec Králové, Recenzovaný sborník příspěvků vědecké konference s mezinárodní účastí – Sapere Aude 2011. Hradec Králové, od s. 111-119, 674 s. 2011.
Nakladatel MAGNANIMITAS
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14410/11:00051871
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-904877-2-7
Klíčová slova česky vzdělávání; speciální vzdělávací potřeby; Aspergerův syndrom; vysoce funkční autismus
Klíčová slova anglicky education; special educational needs; Asperger syndrome; High-functioning autism
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: doc. PhDr. Mgr. Barbora Bazalová, Ph.D., učo 11544. Změněno: 22. 1. 2013 16:44.
Anotace
This paper focuses on autism spectrum disorders, especially on Asperger syndrome and High-functioning autism. We point out that students with these diagnoses are also students with special educational needs and need support at schools. Because their intelligence level is in the average range, they should be educated in mainstream schools although it might not always be easy. The process of integration/inclusion depends on many factors such as student’s and parents’ wishes, possibilities of schools, counselling services, etc. The social skills of these students are often weak and may cause difficulties in educational settings. Many teachers are not sufficiently prepared to meet the special needs of these students.
Anotace česky
Příspěvek se věnuje problematice poruch autistického spektra, blíže se zaměřuje na Aspergerův syndrom a vysoce funkční autismus. Studenti s těmito diagnózami jsou také studenty se speciálními vzdělávacími potřebami a potřebují podporu při edukačním procesu ve školách. Díky své inteligenci, která je mnohdy dokonce nadprůměrná, by měli být vzděláváni ve školách hlavního vzdělávacího proudu, i když to nemusí být vždy snadné či dokonce možné pro jejich narušené sociální dovednosti, které mohou při vzdělávání způsobit značné obtíže. Proces integrace/inkluze závisí na mnoha faktorech, jako je přání žáka, rodičů, možnosti školy, dostupnost poradenských služeb apod. Mnozí učitelé nejsou dostatečně připraveni vyhovět speciálním potřebám těchto žáků.
VytisknoutZobrazeno: 3. 8. 2021 14:55