VACKOVÁ, Barbora, Lucie GALČANOVÁ a Ondřej HOFÍREK. „Za čistší město“: Problémové lokality a jejich obyvatelé z pohledu místní politiky a správy. Sociologický časopis/Czech Sociological Review. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2011, roč. 47, č. 4, s. 633-656. ISSN 0038-0288.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název „Za čistší město“: Problémové lokality a jejich obyvatelé z pohledu místní politiky a správy.
Název anglicky „Towards the purer city“: The problem localities and its inhabitants in the perspective of local authorities.
Autoři VACKOVÁ, Barbora (203 Česká republika, garant, domácí), Lucie GALČANOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Ondřej HOFÍREK (203 Česká republika, domácí).
Vydání Sociologický časopis/Czech Sociological Review, Praha, Sociologický ústav AV ČR, 2011, 0038-0288.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50000 5. Social Sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Impakt faktor Impact factor: 0.357
Kód RIV RIV/00216224:14230/11:00053081
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
UT WoS 000294886500002
Klíčová slova česky sociální vyloučení; prostor; urbanismus; purifikace; etnizace; lokální správa a samospráva; kvalitativní výzkum; Česká republika
Klíčová slova anglicky social exclusion; space; urbanism; purification; ethnicisation; local government and administration; qualitative research; Czech Republic
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Lucie Galčanová Batista, Ph.D., učo 41048. Změněno: 30. 1. 2012 20:38.
Anotace
Text je založen na empirickém šetření ve dvanácti městech Česka. Jeho empirická část ukazuje, jak jsou lokalitám a především jejich obyvatelům v kategoriích „zdravého rozumu“ užívaných komunikačními partnery/partnerkami připisovány esenciální etnizované atributy, které jsou spojovány s představou nečistoty, jež vede k potřebě dozoru a disciplinace, případně purifikace, jejíž extrémní podobou jsou různé formy vymístění obyvatel a přestavba či demolice „kontaminovaného“ prostoru. V této souvislosti poukazujeme na mechanismy konstrukce hranic oprávnění a hranic odpovědnosti. Hranice oprávnění vymezují osoby, které si zaslouží péči města a státu, hranice odpovědnosti pak prostor, ve kterém se město cítí být za stav místa a obyvatel odpovědné. Ve formování těchto hranic hraje významnou roli za prvé etnizované a rozporuplné definování objektů péče a za druhé typy vlastnických vztahů k bytovému fondu v lokalitě, kde tyto objekty, tedy lidé, žijí.
Anotace anglicky
Drawing on results of a qualitative study conducted in twelve Czech cities, we discuss how the so called “problematic localities” are represented within the narratives of local politicians and administrative workers. The empirical part of our text presents how the essentialist “common sense“ ethnicised attributes are activated and applied to the localities and their inhabitants in the narratives of politicians and administrative workers. These attributes are associated with the image of impurity that leads to the need of surveillance, disciplination or purification. In analysing these narrative practices, we suggest that the borders of entitlement and the borders of responsibility are constructed. The borders of entitlement define who deserves the care provided by a state or a city; the borders of responsibility then delimit a symbolic space, in which a state or a city is perceived, by their representatives, as being responsible for the situation of their inhabitants and citizens.
Návaznosti
MSM0021622408, záměrNázev: Reprodukce a integrace společnosti (Akronym: IVRIS)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Reprodukce a integrace společnosti
VytisknoutZobrazeno: 1. 6. 2023 18:47